Зареждане...

ЗОНТА КЛУБ СОФИЯ НАВЪРШВА 25 ГОДИНИ

ЗОНТА КЛУБ СОФИЯ НАВЪРШВА 25 ГОДИНИ

 

 

ЗОНТА КЛУБ СОФИЯ НАВЪРШВА 25 ГОДИНИ


ZONTA International е световна нестопанска организация от лидери и изявени професионалисти в различни области, които работят заедно за подобряване положението на жените по света чрез застъпничество и защита.

Първият Зонта Клуб е създаден през 1919 г. в Бъфало, Ню Йорк, САЩ.  Днес клубовете по света са в 63 държави с над 30 хиляди членове.

Целите на организацията са да подобри икономическия, политически, образователен и професионален статус на жените по света.

ZONTA International е Генерален Консултант към Икономическия и Социалния Съвет на ООН (ECOSOC), Консултант към UNESCO, UNICEF, UNIFEM и ILO, има Статут на участник в Съвета на Европа. 

 

ЗОНТА КЛУБ СОФИЯ е част от световната неправителствена организация ZONTA International. Създаден през 1995 г., той е първият ЗОНТА клуб в България, основоположник на Ареа 05 в световната организация.

ЗОНТА КЛУБ СОФИЯ работи по множество проекти за подпомагане на хора в неравностойно положение, млади български таланти и подобряване статуса на българската жена. 

Програми за подпомагане и стипендии, в сферата на аеронавтиката, бизнеса и публичните отношения са част от проектите, които ЗОНТА осъществява, чрез средствата на Фондация ZONTA International.

 

2020 е година на превратности, изпитание на духа, съхраняване на ценностите, но е също и година, в която ЗОНТА КЛУБ СОФИЯ навършва 25 години. Прекрасния повод ще отбележим с нова символична инициатива - създаването на „Камбана Зонта Клуб София“ в комплекс Камбаните - Асамблея “Знаме на мира“, а официалната церемония по повод нашия празник ще проведем в Националния Исторически Музей под наслов „25 години Зонта Клуб София, 25 години Зонта България“. Патрон на събитието ще е г-жа Здравка Евтимова, видна българска писателка, носител на множество национални и международни награди,  председател на българския ПЕН-клуб.

 

Четвърт век в служба на защитата на най-красивото и крехкото-продължението на живота-Жената и Детето!

 

За автора

Списание Български Предприемач

виж всички публикации

Български предприемач препоръчва