Зареждане...

Заплащане на свършена работа или на час

Заплащане на свършена работа или на час

    Днес много компании, вместо обичайната система за възнаграждение, базирана на времето, избират непълен работен ден или почасово. Изчислението е съвсем просто: защо да плащате на служител, който да излежава времето си на работа, когато работодателят се интересува от производителността на труда. И може да бъде увеличен чрез прехвърляне на персонал на заплащане на парче. И двата вида заплащане имат плюсове и минуси за самия работодател. Например при фиксиран график на работата на служителите си,  работодателят има възможност да оцени тези, които показват по-голяма производителност. Предимството на тази разплащателна система за компанията е, че тя дава възможност за точно изчисление, тъй като разходите за производство на един продукт остават непроменени. Получаването на конкурентно предимство по отношение на увеличаване на производителността в сравнение с други компании дава възможност за бързо изпълнение на поръчките и увеличаване на търговията с произведените стоки. Ако компанията е приела ясна нормировка на заплащането на единица продукция, тогава е по-лесно да се изготви план за приходите и разходите, докато разходите за труд трябва стриктно да съответстват на сумата, посочена в прогнозата. Това означава, че има голяма вероятност действителните стойности да съвпадат с планираните, т.е. биха могли да разходите бъдат предвидими. 

    От друга страна, при заплащането на час, работодателят не плаща часовете, когато служителят не е на работното си място и не изпълнява работническа дейност. Той има правото във връзка с настъпването на кризата във фирмата, да актуализира системата за възнаграждения и така да успее да задържи персонала си.

За автора

Списание Български Предприемач

виж всички публикации

Български предприемач препоръчва