Зареждане...

Какво означава "форсмажор" за бизнеса?

Какво означава "форсмажор" за бизнеса?

Форсмажор, от френския force majeure, буквално непреодолима сила, е клауза в договорното право, която освобождава и двете партии от отговорност при някаква непредсказуема случка. Такива инциденти са например стачките, природните бедствия, ембаргото, случаите на глобални епидемии и всичките следователни последствия. Събития от този вид на запад се наричат от съответните юрисдикции ,,Божии актове’’.  

 

 

Разпространението на тази клауза в сключването на договори се дължи на внезапната обява за извънредно положение и свързаният с него вирус, навсякъде по света и влиянието им върху пазара. Разговорът около този термин започна у нас в март месец, а в други държави по света - по-рано, в съобразност с това кой кога го е ударила настоящата глобална криза.

 

Идеята е следната: настъпва едно злополучие, което предотвратява една от страните в един контракт да изпълнят задълженията си; то бива непредсказуемо и непредотвратимо. Форсмажора освобождава тази страна от нуждата да плати обезщетения на другата страна за своето бездействие, но само и единствено в продължителността на случая, предотвратяващ изпълнението на услугите. След това, дълговете по подписания договор са в пълен ефект отново, а при по-нататъшно бездействие или отказ да се изпълни съответния дълг се търси обезщетяване и отказващата страна подлежи на легислативни последствия.

 

За автора

Списание Български Предприемач

виж всички публикации

Български предприемач препоръчва