Зареждане...

Aдаптация, транскреация и локализация – кога да се насочим към тези услуги?

Aдаптация, транскреация и локализация – кога да се насочим към тези услуги?

Aдаптация, транскреация и локализация – кога да се насочим към тези услуги?

 

Продължаваме от предния брой.

В предишния текст говорихме за услугите адаптация, транскреация и локализация. Напоследък тези термини стават все по-популярни, тъй като голяма част от корпоративните клиенти държат желаното от тях послание за определен продукт или съдържание да въздейства максимално на  чуждестранните потребители. А за да сте наясно от коя услуга се нуждаете за Вашата маркетингова стратегия, Ви съветвам да се запознаете със значението и приложението на всяка една от тях.

Адаптация

Адаптацията включва значителна редакторска дейност или дори пренаписване на текст, за да предаде по възможно най-въздействащия начин съобщението на целевата аудитория. Подобно на копирайтинга или пресъздаването, проектите за адаптация обикновено започват с кратко описание, което изяснява нуждите на клиента и целевата аудитория. Адаптацията е подходяща за текстове с всякаква дължина, които трябва да бъдат адаптирани от изходния език към един или няколко целеви езика.

Адаптацията е идеална за всяка ситуация, в която текстът трябва да звучи така, сякаш е написан от местен жител. Чрез тази услуга може да се постигне същото въздействие в целевия език, както и в изходния текст. Адаптацията често се използва при прессъобщения, редакционно съдържание или уеб съдържание. Подходящ метод е при културни справки, пословици и други. 

Локализация

Езиковата локализация е адаптиране на продукт или услуга така, че да отговори на нуждите на даден език, култура и други особености на определена държава, население, регион.

Добрата локализация взима предвид установените културни норми и обществени нагласи на целевата аудитория и се стреми към положителни отзиви от потребителите. И обратно – зле обработената локализация може да има негативен ефект и дори да звучи обидно.

Чрез тази услуга се цели продуктът или съобщението да „говорят“ на същия език като този на потенциалния клиент на целевия пазар. Това е важно начинание за всеки бизнес, търсещ международен растеж.

Не е задължително локализацията да се ограничава до географските пазари. Бизнесът може да се локализира за определени групи в родината им, особено след като многоезичното население нараства в световен мащаб. По същия начин може да доведе до различни локализирани версии, адресиращи различни региони на един и същ чуждоезичен пазар.

Локализацията се използва най-често при онлайн магазини, сайтове, интернет реклама и игри, както и други мултимедийни проекти.

Пример може да бъде преводът на диалогови и аудио подкани от игра MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) като “League of Legends”. Преводаческият екип трябва да се справи с жаргон, да изследва типичната терминология за игралната култура в дадена държава, a след това да се справи с ограниченията за локализация на софтуера.

Транскреация

Транскрецията е процес на адаптиране на съдържанието от един език на друг, като същевременно се запазват съществуващите тон, намерение и стил.

Тази услуга се фокусира върху предаването на същото послание и концепция от изходния текст, но на друг език. Транскреацията често означава цялостно преосмисляне на съдържанието, така че то да резонира по-добре с чуждата култура. Този метод дава възможност на преводачите да използват собственото си творчество и културни знания, за да създадат съдържание, което да въздейства по такъв начин на аудиторията, както ако беше създадено от местен, чийто майчин език е целевият.

Услугата е идеална за маркетингови и рекламни цели, където безспорно по-важно е да се схване цялостният смисъл на идеята, а не да се превежда дума по дума конкретният текст. Транскрецията изисква значително количество творчески качества от страна на преводача, за да се запази същият тон и относително същото значение, дори когато крайният резултат изглежда различен от изходния текст.

Има разлики в трита подхода, но истината е, че за повечето корпоративни проекти за превод може да са Ви необходими някои аспекти от всеки един от тях. Общата нишка и в трите услуги е свързана с разбирането на целевата аудитория и факторите, които ще повлияят за създаването на окончателния превод.

Дори и просто да поискате превод, Вашият преводачески екип трябва да разбере коя е целевата аудитория и да я адаптира, за да предаде оригиналното съобщение. Това е необходимо условие за създаване на добър превод. 

Отличната комуникация между клиента и преводаческата агенция е от съществено значение за създаването на адекватно адаптиран, висококачествен превод за целевата аудитория. 

В този смисъл ние съветваме клиентите ни винаги да бъдат отворени за въпроси към нас, защото това означава, че се опитват да направят крайния продукт възможно най-точен.

 

За автора

Йонона Багдади е завършила езикова гимназия с испански и английски език, Журналистика и масови комуникации и Международни финанси. Занимава се с преводи от 22 години, както и с бизнес консултантска дейност от 2004 г. Има множество успешни проекти, свързани с интернационализация на бизнеси и достъп до чужди пазари, както и със стартиране и оздравяване на бизнеси, и управление на проекти, финансирани по различни европейски и международни програми.

Работи основно с корпоративни клиенти от 17 държави, на 5 континента.

Като собственик, управител и преводач в Тренд Мениджмънт ЕООД, тя смята, че за да бъде успешен един бизнес, лицето, което го е изградило трябва да участва активно във всички етапи от дейността и да има визия за бизнеса, както от гледна точка на работниците и служителите, така и от гледна точка на клиентите, които биха използвали продуктите и услугите.„Тренд Мениджмънт“ ЕООД беше създадена в началото на 2013 г. с идеята да допринесем за развитието на малкия и среден бизнес в България и особено в Северозападния регион, за устойчивост на икономиката и заетостта и по-високи доходи за населението чрез предлагането на комплекс от специализирани бизнес услуги, от които всяка фирма и предприемач с потенциал за развитие има нужда, но е икономически по-изгодно да възложи на външен изпълнител.

За периода, през който работим се утвърдихме като надежден и доверен партньор и работим успешно най-вече с множество чуждестранни фирми. Нашият успешен бизнес и добра репутация се дължат на професионалния ни опит, добре обучен, мотивиран и посветен на работата екип, и коректност при отношенията с клиентите. Фирмата е ориентирана към предприемачи, индивидуалисти, лидери, микро, малки, средни и големи предприятия, неправителствени организации, учебни заведения, други юридически и физически лица и всеки, който смята че консултантската и преводаческата дейност е неизменна част от успешното развитие на неговите идеи и бизнес.

„Тренд Мениджмънт“ ЕООД предлага богата гама от индивидуални и бизнес услуги, като нашата дейност е фокусирана в следните основни направления:

ο европроекти, еврофинансиране и други видове проектно финансиране - консултации, разработване и управление на проекти по международни, европейски и национални програми за безвъзмездно финансиране, включително Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз

ο предприемачество и стартиране на нов бизнес - оценка жизнеспособността на бизнес идея или начинание; пълно съдействие и насоки за стартиране на даден бизнес

ο стартиране на бизнес в България от чуждестранни граждани - пълно съдействие и консултации

ο изготвяне на бизнес планове и бизнес анализи

ο езиков център, предлагащ писмени и устни преводи от 10+ езика (сред които английски, френски, немски, испански, италиански, руски, полски, арабски...) на български и обратно, включително от един чужд език на друг.виж всички публикации

Български предприемач препоръчва