top of page

Бъдещето на онлайн застраховането в България

Онлайн застраховането се развива бързо в повечето европейски страни, където дигиталният формат на полиците е стандарт във всички застрахователни компании. Към момента България все още следва пътят на тази иновация, но с някои специфични предизвикателства.

При избор на онлайн застрахователна услуга, потребителите трябва да бъдат изключително внимателни. Препоръчително е да се разчита на проверени и доверени партньори, и да се уверите, че има реален контакт за връзка в случай на проблеми. С развитието на такъв потенциален дигитален процес се крият не само предизвикателства за самите застрахователни компании, но и сериозни рискове за крайните потребители. Ето и някои от тях:

  • Некомпетентни продавачи: в онлайн пространството могат да се появят лица, които не са специалисти в областта на застраховането, но благодарение на добър маркетинг, заемат водещи позиции в онлайн търсачките

  • Липса на личен контакт: когато потребителите не могат да комуникират лице в лице със специалист, те са изложени на риск от заблуждения или непълно разбиране на условията на договора

  • Скрити детайли: възможността за пропускане на важни детайли в общите условия, може да доведе до неочаквани проблеми при използване на продукта

От друга страна неминуемо е да отбележим и главните положителни фактори при въвеждането на онлайн застраховане, които са:

  • Удобство: полицата може да бъде сключена бързо и лесно, без физически да посещаваме офис

  • Бързина: услугите са на един клик разстояние, което пести време на потребителите

онлайн застраховането

Онлайн застраховането, макар и по-забавено като процес в България, следва глобалната тенденция за дигитализация. Главните европейски столици вече ползват електронни застрахователни полици, докато при нас процесът все още е в начален етап. Въпреки предимствата на тази система, потребителите трябва да бъдат осведомени за рисковете, като се сблъскват с доставчици, които не разбират достатъчно добре от застраховане.

В момента, българското онлайн застраховане може да бъде разделено на две основни категории. Едната включва калкулатори, които в техния бекграунд се въвеждат тарифите на застрахователните компании и на тази база калкулатора смята застрахователната премия. Възможностите за грешки тук са големи, защото при всяка една промяна на тарифите на застрахователя, някой ръчно трябва да промени базата данни в системата на калкулатора. Вторият вид калкулатори имат интегриран достъп до застрахователните компании посредством API и така цените които потребителите виждат са реалните на пазара.


Законодателството обаче е основната предпоставка за по-широкото разпространение на онлайн застраховането в страната, тъй като все още се изисква физическо подписване на застрахователните продукти.


Все пак, осведомеността на клиентите е от съществено значение. Важно е те да разбират какво точно купуват и от кой доставчик го правят. Българският бизнес от своя страна трябва да бъде готов за тези промени и да се адаптира към новите реалности на пазара, ако иска да запази своята конкурентоспособност в бъдеще.


Въпреки че онлайн застраховането набира популярност, много потребители все още предпочитат личната консултация при избор на продукт. Проблемът не е само в технологията, но и в информацията, която клиентите получават и разбират. За момента, застрахователния сектор в България може да е готов за дигитализация, но клиентите остават предпазливи към покупката на застраховки онлайн поради сложността и специфичността на продуктите. В зависимост от политиките и законодателството на държавата, процесът на дигитализация може да се ускори или забави.


Държавата трябва да преразгледа текущото законодателство, за да допусне реалната онлайн реализация на застрахователните продукти. Тази промяна със сигурност е сложени процес, който ще отнеме време.


Ние в Uni State Broker активно работим по интегриране на технологии и дигитализация в своята дейност, целящи подобряване на клиентското обслужване и създаване на ефективни онлайн платформи. Ние се чувстваме подготвени и готови за приемане на политика за онлайн застраховане в България.


Цялото интервю с Емил Йонидов, може да гледате на този линк:


 
Elena Koleva

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page