Важните качества при младите хора според Мишел Обама

Мишел Обама заяви, че е готова да инвестира в младите хора, гледайки как те вършат работа, която не искат. Работа, която не им доставя удоволствие, не е приятна и забавна.

Искате ли да прочетете повече?

Абонирайте се сега, за да получите достъп до тази публикация и повече на www.bem.bg .

Абонирайте се сега

ПОПУЛЯРНО СРЕД АБОНАТИТЕ

БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧ ПРЕПОРЪЧВА:

Получавай новини от списание "Български Предприемач"

©2020 by Списание "Български предприемач"