top of page

Възможности дебнат отвсякъде

Настоящата публикация не спонсориран пост. Тя е част от партньорството между Фондация “Започни Млад” и РТИК с цел развитие на мисията на фондацията.


Какво е РТИК?

Най-общо казано, Русенска Търговско-Индустриална Камара е регионална бизнес-организация, работеща за подобряването на регионалната икономическа среда, стимулирането на социално-икономическото развитие и предприемачеството чрез местни и международни инициативи. Това е първата камара в България, основана през далечната 1890 г.

По какъв начин вашата организация е полезна на бизнеса?

Като най-активната и представителна бизнес-организация за региона, влагаме огромен ресурс и капацитет в стимулиране растежа на местната икономика. Това е ключовата ни роля и по тази причина се стремим да бъдем катализатор на потенциални възможности за подобряване на бизнес-средата. Ние сме организация, която развива партньорства на много различни нива, чрез които да създаваме благоприятна конкурентна среда, ясни правила и добавена стойност за бизнеса. Поддържаме широка мрежа от местни, национални и международни контакти с други камари и сродни организации, които да способстват навлизането на местни компании на чужди пазари. Като колективен представител на интересите на фирмите-членове, работим за по-прозрачни правила, лоялни бизнес-практики и защита на техния бизнес интерес.


От кога се занимавате с управлението на РТИК и защо избрахте точно тази позиция?

На тази ръководна позиция бях избран преди около 16 години. Реших да работя и да се развивам в тази посока, от една страна заради личната ми мотивация и интереси в областта на бизнес развитие, регионална икономика, иновации и предприемачество. От друга - поради възможностите да реализираме идеи и успешни практики, които да стимулират стартирането и развитието на успешни бизнеси.


Кой е Милен Добрев?

Професионалната му биография казва, че е човек с дългогодишен опит в оперативното управление на Русенската търговско-индустриална камара, както и в управлението на проекти с национален и международен обхват, свързани с предприемачеството, професионалното обучение на бизнеса, трансграничното сътрудничество, икономическото развитие, "зелен" бизнес. Председател на Управителния съвет на Бизнес иновационен център INNOBRIDGE от създаването му през 2012 г. Член на Съвета на директорите на EBN, като представлява България в мрежата. Той участва и като оценител на бизнес предложения в конкурси за идеи. От 2019 г. член на Надзорния съвет на Федерацията на Дунавските търговски камари (DCCF) и е заместник-председател на Българската модна асоциация (BFA).

Милен Добрев също е човек, избрал да се върне и остане да живее в България, за да помага на бизнеса да се развива на европейско и световно ниво. Търсач на добрите идеи, отдаден в работата си, упорит и винаги търсещ най-доброто решение на всеки въпрос.


Разкажете ни за инициативата SEW.

За поредна година РТИК беше одобрена да организира събитие от поредицата Startup Europe Week за България. Това е общоевропейска инициатива обединяваща серия от събития, насочени към подкрепа на местните предприемачи, независимо къде се намират те. SEW се провежда в повече от 300 града в почти 50 държави, благодарение на 250+ съорганизатори, което го прави най-голямото регионално събитие за предприемачество в света. Форматите на събитията от тази поредица са изключително разнообразни, но тази година с оглед на усложнената епидемиологична обстановка и с цел то да достигне до максимален брой участници, събитието ще бъде изцяло онлайн. За да компенсираме липсата на живия контакт обаче сме подготвили изключително атрактивна програма, която цели да вдъхнови и подпомогне настоящите и потенциални предприемачи с широк набор от теми и гост лектори. Сред предвидените теми са маркетинг, продажби, международна търговия, роботика и нови технологии, достъп до обучения и европейски програми за финансиране. Изключително сме благодарни на всички, които откликнаха на нашата покана и на BEM.BG, че се включи като съорганизатор и партньор на инициативата. Вдъхновяващо е, че всички участници се съгласиха съвсем безвъзмездно да споделят своята експертиза, опит и умения. Някои от лекторите ни са собственици на бизнеси и предприемачи в пълния смисъл на думата, а други са експерти с дългогодишен опит в подкрепата на прохождащите бизнес идеи. Така събитието полага основи за развитието на една динамична екосистема за предприемаческа подкрепа и сътрудничество.


Тази инициатива не е финансирана. Вие я организирате напълно безвъзмездно за ваша сметка, защо го правите?

Русенската търговско-индустриална камара е доброволна обществена организация създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на местния бизнес. Да работим за утвърждаването на модерна предприемаческа култура е в основата на нашата дейност. Изграждането на такава култура не е лека задача и сме наясно, че са нужни целенасочени общи усилия за постигането на тази цел. Така водени от принципа „дай за да получиш“ се стараем да подаваме ръка на малките бизнеси, които утре ще станат големи и ще носят устойчивост и стойност не само за нашия регион, но и за страната ни. Ние често сме пионери в представянето на иновативни бизнес практики и концепции и знаем, че положените усилия винаги се отплащат най-малко под формата на създаване на ключови контакти и бъдещи партньорства. Основен акцент в дейността на камарата пада върху трансфера на знания, изграждане на ефективни партньорства и обмен на международен опит, допринасящи за просперитета на бизнеса и обществото. Всичко това е част от нашата мисия и със събития като това ние просто следваме целите, които сме си заложили.


Какви са плановете ви за следващата година?

В РТИК винаги се стремим да развиваме дългосрочни планове за бъдещето, поради което се надяваме настоящото събитие да е само първата стъпка от една традиция, насочена към предприемаческото общество в страната.

Наред с това поддържаме множество други инициативи, с които се надяваме да продължим добрите практики в Русе и региона, чрез които подпомагаме бизнеса и индустриите в сферата на дигитализацията, иновациите, предприемаческото мислене и модернизация на технологичните процеси. Множество европейски проекти, в които участва РТИК, подпомагат разработването на различни обучителни програми и курсове, насочени към бизнеса, и които се предлагат безплатно за всички желаещи да се възползват от тях.

Плановете ни за следващата година са да продължим да подкрепяме малкия и среден бизнес и да предоставяме възможност на всеки прохождащ предприемач да получи нужните знания и компетенции да реализира своята идея. Предстоят множество обучения и инициативи, свързани с предприемачеството и бизнеса, и ще се радваме ако успеем да достигнем и вдъхновим повече креативни млади хора.


И за финал, какво ще кажете на нашите читатели, за да ги вдъхновите?

Бих искал да насърча всички да не се отказват от своите идеи и мечти, да са проактивни и винаги да се стремят към най-доброто. Днес светът е по-отворен от всякога и всеки има шанс да реализира своите идеи и потенциал. Възможности дебнат отвсякъде. Търсете начин да се възползвате от тях, но никога не се страхувайте от провалите! Само тези, които не са се проваляли, не са успявали по-късно.


Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.
Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page