top of page

Документация за изграждане на фотоволтаична централа. Какво е важно да знаем?Екипът на ВВТ Инженериг е специализиран в консултирането, проектирането и изграждането на фотоволтаични системи. В практиката си често консултираме клиенти и съдействаме за целия процес около оформянето и издаването на необходимата документация.


Изискванията за разрешаване и лицензиране варират в зависимост от точното местоположение на бъдещата фотоволтаична централа, но обикновено включват някои или всички от изброените по-долу изисквания.


Договор за наем или собственост на земя


Ако обектът не е частна собственост, ще е необходим договор за наем, подписан от собственика. Тези договори за наем обикновено са за 25 години с потенциал за удължаване и трябва да включват ограничения по отношение на развитието на структури на съседна земя, които могат да засенчат модулите. Освен това необходимостта от пътища за достъп трябва да бъде отчетена в договора за наем.


Разрешителни за използване на земята


Всички приложими разрешителни за използване на земята трябва да бъдат одобрени, преди да може да започне каквото и да е строителство. Точният процес на кандидатстване ще варира в зависимост от органа, който има юрисдикция в района.


Разрешително за строеж


Някои райони изискват получаване на отделно разрешение за строеж преди започване на строителството, което може да бъде издадено от различен орган с юрисдикция от органа за издаване на разрешение за планиране и използване на земята.


Разрешителни, свързани с опазване на околната среда


На някои места се изискват разрешителни за околната среда, като например разрешения за оценка на въздействието върху околната среда, лицензи за застрашени или защитени видове, разрешителни за опазване на земеделието, разрешителни за опазване на исторически обекти и разрешителни за горско стопанство.


30kW централа по префернциални цени, изградена на терен в с. Водна, общ. Грамада, обл. Видин. Изцяло изпълнен и реализиран от ВВТ Инженеринг ЕООД. Проектирахме централата и получихме разрешение за строеж. Имотът е разположен на равен терен. Конструкцията е изградена на 2 маси, върху които са монтирани всички панели. Централа е изградена с тройно боядисана метална конструкция, произведена от ВВТ Инженеринг ЕООД, 67 броя фотоволтаични модули DAH Solar с мощност 445W и инвертор Kostal PIKO CI 30 с 5 години гаранция.Становище за присъединяване


От собственика на централата се изисква да има издадено становище за присъединяване от енергоразпределителното дружество с точка на присъединяване към електрическата мрежа. Това може да се наложи преди или след изграждането на централата в зависимост от местоположението.


Присъединяване на фотоволтаичната централа


Мрежовите параметри за свързване към мрежата ще варират в зависимост от точното местоположение на фотоволтаичната централа, но някои фактори, които трябва да се вземат предвид, могат да включват ограничения на трептене на напрежението, ограничения за вариация на честотата, изисквания за износ на реактивна мощност, регулиране на напрежението, изисквания за ниво на повреда и защита на системата.


Изисквания към проектната документация


Като минимум, проектната документация, особено за по-големите фотоволтаични централи трябва да включва таблиците с данни на всички компоненти на системата, изчерпателни схеми на окабеляване, чертежи за оформление, които включват измервания на разстоянието между редовете и местоположение на сградите на инфраструктурата на обекта, чертежи на монтажни конструкции със структурни изчисления, които са сертифицирани от лицензиран инженер, подробна оценка на ресурсите, доклад за прогнозиране на енергийния добив и доклад за проектиране, който включва обща информация като местоположение и характеристики на обекта, както и резултатите от геотехническо проучване на обекта.


Препоръчваме в ранните етапи на проектиране на фотоволтаична централа, инвеститорите да се консултират с ключови органи, да разгледат подробно наредбите и законодателството, както и да проучат кои са всички заинтересовани страни в процеса.0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page