top of page

Защо битовите потребители да инвестират във фотоволтаична централа?

В наши дни, когато цените на електроенергията нарастват и нашата околна среда се нуждае от по-чисти източници на енергия, инвестирането във фотоволтаични системи става все по-популярно и разпространено. Фотоволтаичните централи предоставят  на битовите потребители  множество предимства, които обхващат както финансовите изгоди, така и положителните въздействия върху околната среда. В тази статия ще разгледаме някои от основните причини защо инвестирането във фотоволтаична централа може да бъде изгодно за домакинствата.Намаляване на енергийната зависимост


Изграждането на фотоволтаична система води до намаляване на зависимостта от големите енергийни компании и колебанията в цените на електроенергията. Това означава по-голяма стабилност на разходите за електроенергия и по-голяма сигурност за семейството.


Екологични предимства


Използването на слънчева енергия намалява емисиите на парникови газове и намалява влиянието върху околната среда. Това екологично осъзнато решение, което допринася за опазване на нашата планета и бъдещите поколения.


Дългосрочна възвръщаемост 


Инвестирането във фотоволтаична система може да изглежда като значителна начална инвестиция, но тя се изплаща с времето. С нарастване на цените на електроенергията, ще спестите значителни суми пари на дългосрочна основа.

15kW централа, изградена върху покрив на частен дом в с. Равно поле. Централата е за собствени нужди и продажба на излишната енергия.

Документация към ЕРМ Запад и община Елин Пелин беше водена от ВВТ Инженеринг. Проектът във всички необходими части беше изготвен от ВВТ Инженеринг. Конструкцията е направена от висококачествения алуминиев профил Schletter. Тя се състои от алуминиеви профили и осигурява достатъчна възможност за поток на въздуха и охлаждане на панелите.

Централата се състои от 27 броя фотоволтаични модули Bauer Solar с мощност 540W с 20 години продуктова гаранция и 1 брой инвертор Azzurro 3PH 15KTL-V3 с пикова мощност 15kW с 10 години гаранция.

Цялостното изграждане на централата отне 3 работни дни. След изграждането на фотоволтаичната централа бяха издадени всички необходими декларации и сертификати за качество с цел въвеждане в експлоатация.


Увеличена стойност на недвижимите имоти

Инсталирането на фотоволтаична система може да повиши стойността на вашия недвижим имот. Битовите потребители, които са готови да инвестират във възобновяема енергия, често са по-привлекателни за потенциални купувачи на имоти.


Надежден и дългосрочен източник на енергия


Фотоволтаичните системи са издръжливи и надеждни. Обичайната гаранция за тяхната работоспособност е около 25 години, но с правилна поддръжка и грижи, те могат да продължат да генерират електроенергия дори и след този период.


Инвестирането във фотоволтаична централа предоставя множество финансови и екологични предимства за битовите потребители. Тази инвестиция не само помага за намаляване на разходите за електроенергия, но и подобрява енергийната независимост и спомага за опазване на околната среда. Преди да вземете решение, е важно да проведете подробен анализ на разходите и възвращаемостта на инвестицията спрямо вашия конкретен случай и местоположение, но инвестицията във фотоволтаична система може да бъде стъпка към по-устойчиво и икономически изгодено бъдеще.


Компанията ни ВВТ Инженеринг ЕООД е специализирана както в цялостното консултиране и изграждане на фотоволтаични централи, така и в тяхната поддръжка. Разполагаме с мобилни екипи, които могат да обезпечат сигурността на вашата фотоволтаична централа през всички сезони.

ВВТ Инженеринг предлага готови решения за домакинства. Можете да разгледате всички предложения и да заявите индивидуална консултация в уебсайта на компанията. 


0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page