top of page

Защо езиковите обучения трябва да носят по-висока добавена стойност?

„Незнаещият чужди езици не познава и своя собствен“

Йохан Волфганг фон Гьоте


Многобройни са изследванията доказващи благотворното въздействие на езиковото обучение върху моторните и когнитивни функции на мозъка, но тук няма да говорим за това. Живеем в динамично време на мобилност между градове, държави и контитенти. Никога комуникацията не е била по-лесна и на един клик разстояние, а езиковите компетенции са в нейната основа. Ако преди двайсетина години задълбочените знания по един чужд език бяха считани за достатъчни, сега приличното владеене на поне два е необходимост. Ще споделя своя опит и наблюдения, как повишаването на езиковите умения и/или изучаването на нов език не само създават по-добра работна среда, но и откриват нови хоризонти за компаниите.


Изследване на Розета Смит от 2016 година установява, че от 71% служители на компании изучавали в миналото чужд език, едва 46% използват тези умения в работата си. Едновременно с това друго изследване доказва, че сътрудници в международно представени компании, успешно преминали езиково обучение, спестяват над три часа седмично от работното си време. Това време обикновено се губело в превод или изчистване на езикови недоразумения. Повишаването на езиковите компетенции на ръководни кадри и сътрудници е сериозен похват за постигане едновременно на по-голяма удовлетвореност от полагания труд, чувство на принадлежност към успешен екип и потенциал за бързо въвеждане на нови дейности или осъществяване контакти с нови клиенти. Идеята е не просто да „обгрижваме“ нашите сътрудници с допълнителни бонуси, между които още един чужд език, а езиковото обучение да е онази добавена стойност, която превръща компанията ни в добре смазана машина, способна бързо да се нагоди към променящите се условия на пазара.


Това е възможно с правилната синхронизация на маркетинговите цели на компанията и оценка на необходимостта от езиково обучение и мащабите му. Задължителни участници в този процес са ръководители, HR – специалисти и консултанти езикова подготовка. Ролята на последните не е просто да идентифицират нужното ниво след запознаване с дейността, но и да създадат учебен план и материали, за да бъде езиковото обучение „ушито“ според нуждите, целите и размерите на компанията. Естествено в условия на конфиденционалност и взаимно доверие. Така организацията на новия ни клон в държава, предлагаща по-благоприятни условия ще е по-успешна с по-уверените ни служители, познаващи езика и кутурата й. А аутсорсинг компанията, която ръководим, ще може да планира нови проекти и нарастване обеми по съществуващи такива.

Искате ли да прочетете повече?

Абонирайте се за bem.bg, за да продължите да четете тази изключителна публикация.

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page