top of page

ЗАЩО Е НУЖНО БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ОТ РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ?

Днес, повече от всякога нараства необходимостта от изучаване на предприемачество от детството, за да се възпитава силно и креативно ново поколение. Новият век се нуждае от качествено ново мислене и ново качество на образованието.

Самата дума "ОБРАЗОВАНИЕ" предполага "идеалния образ" на ученика, който трябва да бъде продукт на тази образователна система.

Кого отглеждаме? Какви качества трябва да притежава този човек?

Споделят Таня Марчева и Петя Косева основатели на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL Варна и София

НЕОБХОДИМОСТТА Е ОЧЕВИДНА

Инвестицията във възпитанието и образованието на децата е отговорна задача на всеки възрастен! Общообразователното училище не изпълнява всички изисквания на времето. То е важно - дава набор от знания и формира широката перспектива на детето. Но нито средното училище, нито университетът учат детето как да прилага тези знания в практиката. А това е важна потребност в днешно време.

Международната образователна мрежа MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL е бизнес образование за деца и тийнейджъри - нова тенденция на новия свят!

Това е система за цялостно обучение по Основи на Предприемачеството от ранна детска възраст до зрелост. И точно това е образованието, от което се нуждае всяко дете. Днес, когато децата завършват училище, те не познават добре своите таланти, нямат практика в нито една професионална област и не знаят в коя сфера искат да се реализират. Най-често не са преминали курс по кариерно ориентиране, психология и бизнес, затова и не знаят къде да кандидатстват, не са наясно накъде да поемат и нямат идея как да постигнат успех. Спонтанният избор на университет формира безотговорното отношение към собствения им живот и зависимост, често от „нелюбимата професия“. В резултат на това, на около 30-40-годишна възраст хората започват да страдат от липса на реализация, но вече се страхуват да рискуват да променят нещо в живота си.

Това ли е мечтата и целта на всеки човек?

В днешната система за масово образование се сблъскваме с бизнес знания едва на университетско ниво и курсове по MBA, и отново, единствено като набор знания - без акцент върху практиката. А бизнес образованието е необходимо на един човек още преди да е навършил 20 години - нужно е за формирането на характера, типа на мислене и поведение.

Затова да бъдеш само умен и грамотен днес е недостатъчно!

Важно е да знаем как да бъдем успешни и щастливи!

XXI век е различен от предходния - съвременните деца живеят в свят на високоскоростни комуникации чрез интернет и социалните мрежи, във висока степен на виртуализация на света и услугите. Скоростта и ценностите на XXI век създават нови изисквания към съвременното образование.

Целта на масовото образование миналия век е била да се обучават „фабрични работници“ или „военни служители за войни“. Масовото образование по същество не се променя и днес. „Образът“ е същият - отглежда се „масов продукт“ - „работник“, макар и с нови компетенции в технологиите и т.н.

В общообразователните училища често се наблюдава авторитаризъм, налагане на стереотипи, надпревара за знания, конкуренция, унижение и наказание, които водят до неувереност, липса на яснота и негативни "проекции“ в бъдещето на децата. В тези училища се съсредоточават основно върху знанията, рядко има практика, липсва приоритет за развитието на определен „образ".

Традициите в бизнес обучението на децата са заложени още от началото на търговията и промишленото производство през XVIII-XIX в. И това знание се е предавало от баща на син като правило, като част от семейния бизнес. Тайните са се пазели зад седем ключалки и те често не са били достъпни за непосветените хора.

За всяко семейство, за всеки род, най-високата цел е ОЦЕЛЯВАНЕТО НА РОДА ЧРЕЗ ВЪЗПИТАНИЕТО НА СИЛНО СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ.

Какви знания и компетенции са необходими на наследника на рода? Как да се създаде независимост? Как да се поддържа връзката между поколенията? Как да се възпита уважение и да се постигне просперитет за всеки човек от рода? Образователната методика на MINIBOSS и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL отговаря на всички тези въпроси, като дава знания и развива умения у съвременния човек на XXI век.

Теорията и практиката на бизнеса са важни за децата, за да разбират живота на възрастните, да идентифицират и развият талантите си, за ранно кариерно ориентиране, за да оформят характера си на успешен и щастлив човек.

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL дават възможност на детето да изпробва различни дейности, на различни мениджърски нива, за да направи основния професионален избор в живота си. В школите детето разкрива и развива своите осем основни интелекти (MINIBOSS 8Q), което е основа за щастлив мироглед, широко възприемане на света и успех.

В общообразователното училище детето развива основно IQ (умствена интелигентност), а в MINIBOSS и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL се учи да успява в живота и да бъде щастливо, като развива и EQ, CQ, PhQ, MQ, TQ, XQ, SQ, които го подкрепят да разгърне своя потенциал.

Светът се променя бързо!

Всички страни се нуждаят от ново поколение силни креативни предприемачи, нови Стив Джобс и Илон Маск!

Именно Предприемачите са създали и създават света - предприемаческите идеи на Хенри Форд, Соичиро Хонда, Рей Крок, Уолт Дисни, Стив Джобс, Бил Гейтс, Марк Зукърбърг, Илон Мъск, Ричард Брансън, Мохамед Юнус. Те променят живота към по-добро и вдъхновяват. Предприемачеството носи ползи за цялото общество, издига света на фундаментално по-високо ниво.

Предприемачите обезпечават света:

• създават предприятия

• осигуряват работни места

• създават необходимите на обществото стоки и услуги

• плащат данъци, с което осигуряват издръжка на всички държавни институции (министерства, общини, училища, университети, болници, полиция, прокуратура, съдилища и др).

Колкото повече предприемачи има, толкова по-развита е икономиката, толкова по-богата е една нация.

Но това не е всичко ...

Предприемачите са истински лидери - личности, които са достатъчно ярки и свободни да слушат себе си и да следват мечтите си. Това са хората, които се осмеляват да тръгнат по своя път и да водят другите. Това е призвание, това е творчество и самореализация на 100%! И това е усещане за щастие и самодостатъчност!

Но кой учи децата да бъдат успешни, уверени в себе си, предприемчиви, гъвкави, адаптивни, упорити, отговорни?

Кой учи децата да бъдат предприемачи?

Наша отговорност е да подкрепим децата си за щастливо и успешно бъдеще!

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL


“Какво е по-важно за успеха - талант или упорит труд? Какво е по-важно за един велосипед - предно или задно колело?”

Бернард Шоу
Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.


0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page