top of page

Защо никой не може да регистрира марка „Кока Кола“, но всеки може да регистрира твоята: разкриване на необходимостта от мониторинг на вече регистрираните марки

Здравейте на нашите читатели и зрители в списание "Български предприемач" и добре дошли за днешното интервю с адвокат Диана Попова, специалист по интелектуална собственост. Адвокат Попова, благодаря ти, че прие поканата ми за това интервю и добре дошла тук с нас днес.Каква роля играе консултацията с адвокат по интелектуална собственост като част от процеса по регистрация на търговска марка?


Аз предлагам на клиентите си проучване относно избраната от тях марка, което се състои от три елемента. Първият е становище относно съответствието на марката с изискванията на чл. 11 от Закона за марките и географските означения. Вторият елемент от проучването е проверка за наличието на по-ранни марки, сходни на избраната от клиента, които да имат припокриване в териториалния и предметния обхват. Това проучване се извършва в специални бази данни, не представлява търсене в Google и не може да бъде извършено от лице без необходимите познания и опит. Третата и най-съществена част от проучването, се състои в становище и препоръки, въз основа на резултатите от търсенето. Но адвокатът има роля и след регистрацията на марката, за да може клиентът да бъде спокоен, че никой няма да регистрира бранда му от свое име.


Как се справяте с предизвикателството в случай, че клиентът Ви е избрал марка, която вече съществува на пазара?


В практиката си стремя да бъда изцяло обективна със своите клиенти и да им давам пълна информация относно потенциалните рискове. Когато търговецът е избрал марка, която се окаже сходна на по-ранна марка на трето лице, коментираме възможността за подаване на опозиция. Обяснявам, че ако това се случи, заявката ще бъде отказана напълно или частично и има риск да се изгубят платените такси. Преценката дали да се продължи с процедурата на риск на клиента е изцяло негова. За мен е по-важно клиентът да е наясно с риска и да вземе информирано решение, от това да взема хонорар за регистрацията, а след това и за неспасяемо производство по опозиция. 


Какви са най-важните стъпки, които предприемачите трябва да предприемат, за да защитят своята търговска марка?


Тези предприемачи, които не са регистрирали търговската си марка, трябва да го направят, за да могат да се ползват от закрилата, която българския и европейския закон предлагат. Съветът ми е винаги да ползват адвокат, и то именно специалист по интелектуална собственост. Повечето търговци вече започнаха да съзнават значението на регистрираната марка и за щастие заявките към Патентно ведомство се увеличават прогресивно. Регистрацията на марката дава ли сигурност, че друго лице не може да регистрира същата марка?

Почти никой търговец не е наясно, че нито Патентно ведомство, нито EUIPO, нито който и да било орган по света (с малки изключения), има задължение да Ви уведоми ако някой се опита да регистрира Вашата марка. Ако Вие не следите базите данни на ведомствата и не възразите в тримесечния срок от публикацията, марката на конкурента ще бъде регистрирана, като двете марки ще съществуват паралелно. Разбира се, има вариант за заличване на по-късно регистрираната марка, но той е по-сложен и вече ще се борите срещу регистрирана марка, а не просто със заявка за такава. 

Това значи, че ако утре аз подам заявка за регистрация на марката Coca Cola и собственикът ѝ не възрази, то марката ще се регистрира. Разбира се, точно с Coca Cola това не би се случило, защото големите брандове разполагат с цели отдели, както и ангажират адвокатски кантори в различни държави, които да следят за подаването на сходни заявки и да реагират в рамките на срока. Интереното обаче, е че българските предприемачи масово не желаят подобна услуга. На всеки клиент, с когото съм работила за регистрация на марка, предлагам услугата „мониторинг“ на марката му. Услугата се заплаща на годишна база и сумите съвсем не са високи. Мониторингът се извършва веднъж месечно, като във всички бази данни се прави проверка за новопостъпили заявки за марки, сходни с марката на клиента. Ако се засече сходна заявка, имаме достатъчно време за реакция. Интересното е, че под 2% от клиентите ми са пожелали да ползват тази услуга. Това значи, че всеки може да регистрира тяхната марка, дори и да почне да я използва. 


Каква е Вашата визия за бъдещето на интелектуалната собственост и търговските марки в България?


Щастлива съм, че все по-често се говори по темата за интелектуалната собственост. Желанието ми е клиентите да не подценяват участието на специалист в процеса по регистрация на търговската марка, защото именно така получават адекватна защита на правата си. Най-важното за собствениците на търговски марки е да организират защитата на марките си в пълен обем, включително  чрез извършването на проследяване на марката след нейната регистрация.


Благодаря, адвокат Попова, за интересните и ценни разяснения. Вашите съвети със сигурност ще бъдат от голяма полза за нашата аудитория от предприемачи. На читателите и зрителите на списание "Български предприемач" пожелаваме успешно брандиране и защита на техните бизнес идеи. До следващи срещи!

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page