top of page

Инженеринг и дизайн: Повишаване на ефективността и производителността на фотоволтаичните централи

Фазата на инженеринг и проектиране на фотоволтаична централа е ключов етап, който изисква експертни познания и прецизно внимание към детайла. Тази фаза се фокусира върху оптимизирането на производството на енергия, осигуряването на надеждност на системата и подобряването на цялостната производителност на инсталацията. В тази статия изследваме ключовите аспекти на инженеринга и проектирането на фотоволтаични инсталации, хвърляйки светлина върху пътя към постигане на максимална ефективност и оползотворяване на пълния потенциал на слънчевата енергия.


Анализ на обекта и оценка на слънчевите ресурси


Инженерите започват с изчерпателен анализ на обекта и оценка на слънчевите ресурси, оценявайки фактори като географско местоположение, данни за слънчевото слънчева енергия, анализ на засенчването и топография. Използвайки тази информация, инженерите могат да определят оптималното разположение на фотоволтаичната инсталация, за да увеличат максимално слънчевото излагане и да намалят до минимум засенчването, като по този начин максимизират енергийния добив.


Оразмеряване на системата и конфигурация


Прецизното оразмеряване и конфигурация на системата са от първостепенно значение за привеждане в съответствие на капацитета на фотоволтаичната инсталация с енергийното търсене и специфичните за обекта ограничения. Инженерите предприемат щателен анализ на изискванията за електричество, наличната площ на земята или покрива, финансови съображения и други важни фактори, за да определят оптимален капацитет на системата, който постига баланса между производството на енергия и средствата, които инвеститора има възможност да вложи в проекта. Конфигурацията на системата, включваща последователни и паралелни връзки и съображения за напрежение, осигурява ефективен енергиен поток и интегриране в мрежата.


Избор на фотоволтаични модули


Изборът на фотоволтаични модули е от решаващо значение за постигане на висока ефективност на преобразуване на енергията и дългосрочна производителност. Инженерите внимателно оценяват различните технологии на модулите, като вземат предвид фактори като ефективност, скорости на разграждане, температурни коефициенти и надеждност на производителя. Чрез строг анализ инженерите могат да идентифицират най-подходящите модули, които са в съответствие с изискванията на проекта и очакванията за ефективност.


Проектиране на електрическа система


Дизайнът на електрическата система се фокусира върху ефективното управление на потока на електричество във фотоволтаичната централа. Инженерите прецизно обмислят оформлението на масива, окабеляването на взаимното свързване, комбиниращите кутии и електрическите защитни механизми. Съответствието с електрическите кодекси и разпоредбите за безопасност е приоритетно, за да се осигури оптимално генериране на електроенергия, минимални загуби на енергия и смекчаване на ефектите от засенчване.


фабрика за парафин Евриком в гр. Стара Загора.

181k W централа изцяло за собствени нужди, изградена върху покривите на фабрика за парафин Евриком в гр. Стара Загора. Документация към EVN и община Стара Загора беше водена от ВВТ Инженеринг. Проектът във всички необходими части беше изготвен от ВВТ Инженеринг.

Конструкцията е проектирана от ВВТ Инженеринг ЕООД. Тя е изпълнена с висококачествената система за монтаж на фотоволтаични панели на покрив Schletter. Централата се състои от 335 броя фотоволтаични модули Bauer Solar с мощност 540W с 20 години продуктова гаранция и 2 броя инвертори Kostal Piko CI с мощност 60kW и 2 броя инвертори Kostal Piko CI 30kW с 5 години гаранция. За да се гарантира, че няма да има върната енергия към енерго дружеството е монтиран Kostal Smart Energy Meter.

Цялостното изграждане на централата отне 14 работни дни. След изграждането на фотоволтаичната централа бяха издадени всички необходими декларации и сертификати за качество с цел въвеждане в експлоатация.


Интеграция на инвертора


Инверторите играят критична роля в преобразуването на постоянния ток (DC), генериран от фотоволтаичните модули в променлив ток (AC), подходящ за свързване към мрежата. Инженерите внимателно избират и интегрират инвертори на базата на фактори като ефективност, надеждност, съвместимост с мрежата и усъвършенствани функции като контрол на реактивната мощност и проследяване на максимална мощност. Чрез безпроблемното интегриране на тези компоненти, инженерите оптимизират ефективността на преобразуване на енергията и осигуряват синхронизация с мрежата.


Структурно проектиране и монтажни системи


Структурният дизайн и системите за монтаж са от жизненоважно значение за стабилността, дълготрайността и оптималната ориентация на фотоволтаичните модули. Инженерите вземат предвид фактори като натоварвания от вятър, натоварвания от сняг, сеизмични условия и характеристики на почвата, за да определят подходящите конструкции за монтаж. Чрез прецизното проектиране на тези системи инженерите гарантират сигурна инсталация на модула, прецизна ориентация за максимално излагане на слънчева светлина и устойчивост на спецификите на околната среда.


Моделиране на производителността и симулация


Инженерите използват усъвършенствани софтуерни инструменти за моделиране и симулация на производителността, което позволява точно прогнозиране на производството на енергия и цялостна оценка на производителността на системата при различни условия на работа. Чрез подробни симулации инженерите оптимизират дизайна на инсталацията, анализират въздействието на засенчването, оценяват различни конфигурации на системата и идентифицират области за потенциално подобрение, като по този начин максимизират цялостната производителност на инсталацията.


Взаимосвързаност и съответствие на мрежата


Безпроблемната интеграция на фотоволтаичната инсталация с електрическата мрежа е от съществено значение за надеждната и ефективна работа. Инженерите анализират задълбочено изискванията за взаимно свързване на мрежата, спазват местните разпоредби и си сътрудничат с доставчиците на комунални услуги. Провеждат се изчерпателни проучвания за въздействието върху мрежата, за да се оценят потенциалните ефекти на фотоволтаичната централа върху мрежата и се прилагат подходящи мерки за осигуряване на безопасно и надеждно взаимно свързване.


ВВТ Инженеринг ЕООД е специализирана както в цялостното консултиране и изграждане на фотоволтаични централи, така и в тяхната поддръжка. Компанията разполага с мобилни екипи, които могат да обезпечат сигурността на вашата фотоволтаична централа през всички сезони. ВВТ Инженеринг е и официален представител на доказани производители на фотоволтаични панели, инвертори, батерии и системи за мониторинг.
Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page