top of page

Инж. Веселин Тодоров: Solar Academy ще подпомага обучението на кадри във ВЕИ сектора

Новосформираното сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy) официално стартира дейността си през март. То се появява като отговор на нуждата от повече информираност, изграждане на устойчива стратегия за развитие на енергийния сектор в България и подпомагане на образованието да отговори на новите нужди на пазара на труда. Solar Academy обединява бизнеса, експерти от сферата на енергетиката и ВЕИ сектора, както и представители на образованието.

Сдружението ще работи в следните области:

● Подпомагане на образователните институции за подготовка на качествени програми за обучение на специалисти в областта

● Реализация на отворени събития с гост-лектори с цел повишаване на стойността на учебния процес в училища и университети

● Създаване на практически обучителни курсове

Сдружението има за цел да:

● Работи в посока за създаване на по-добри възможности за инвеститори и потребители

● Намаляване на административните тежести

● Работа с държавата за изграждане на устойчива стратегия за развитие на енергийния сектор

● Създаване на единни стандарти, свързани с фирмите-изпълнители на различни проекти


Срещаме ви с инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Управителния съвет на Solar Academy, който ще ни разкаже повече за инициативите на сдружението.

Каква е основната идея, която стои зад Solar Academy?

Една от основните причини за създаване на Solar Academy е нарастващата нужда от обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, подпомагане на университетите и училищата в актуализирането на учебните програми и по-добрата връзка с бизнеса, както и качествено информиране на обществото за ползите от възобновяемите източници на енергия.

Кое налага промяна в начините на обучение?

Темата е много актуална в света и развитите държави отдавна работят по този въпрос. Както знаем, повечето европейски страни се насочват към декарбонизация, което от своя страна ще доведе до намаляване на работните места в сферата на невъзобновяемата енергия.

В този връзка е необходимо да се поеме инициатива за обучение на нови висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност от една страна, и преквалификация на специалисти, работещи в областта на невъзобновяемата енергия.


Какви действия ще предприемете за подобряване на начина на обучение?

Решихме да направим това сдружение, за да може да отговори на кадровите нужди, а именно чрез образование и чрез подходяща образователна програма, която да предложим на институциите. По този начин смятам, че можем да бъдем полезни за това да отговорим на нуждите на бизнеса и да произведем кадрите, които в следващите години да извършат енергийния преход на България.

Един от най-големите проблеми у нас е липсата на връзка между бизнес и образование, както и това, че има недостиг на специалисти в сектора на ВЕИ. Липсва и адекватен анализ, който определя какви кадри ще бъдат необходими, за да могат учебните заведения да адаптират своите програми и паралелки, за да имаме нужните кадри.

Ние искаме да изградим мрежа от контакти с въпросните учебни заведения, както и да се инициират дискусии с академичното съсловие на различните университети за изготвянето на учебен план в сектор ВЕИ, като основния ни фокус на този етап са фотоволтаиците.

Почти всеки един производител на соларни панели предлага академия, която е за сертифициране на техници, свързана с употребата на неговите устройства. Това е нещо полезно, което обаче остава встрани, а е възможност за по-добро обучение.

Как се приема Solar Academy към момента?

Към момента Solar Academy среща положително отношение. Вече успяхме да направим срещи с представители на Министерството на образованието, Грийнпийс и Българската търговско-промишлена палата.

Предстоят ни още срещи с бъдещи партньори, институции и експерти, с които да обсъдим какви са най-добрите възможности да подпомогнем обучението на бъдещите специалисти.


Темата за възобновяемите енергийни източници е много коментирана особено в последната година. Достатъчно запознати ли са бизнеса и широката общественост с нея?

Дейността на Solar Academy предвижда създаването на информационни кампании, които имат за цел да популяризират предимствата на възобновяемите източници на енергия пред бъдещи инвеститори и обществото, да комуникират проблемните области, да подкрепят образованието и обучението в сектора. Планираме реализацията на кампании чрез използването на изяви в медиите, социалните мрежи, организация на конференции, семинари, отворени лекции, обмен на добри практики с държави, които са напреднали в своето развитие в областта на ВЕИ и енергийната ефективност, и други. По този начин смятаме, че ще допринесем за качествата информираност. За всички е ясно, че когато една тема е много тенденциозна е твърде вероятно да попадаме на подправена и изкривена информация. Наблюдаваме такъв проблем и ще се постараем да се превърнем в достоверен и доверен източник на информация.

Смятаме и че ще можем да създадем стойностна общност, която подкрепя спазването на единни правила и норми. Вярваме, че това е от изключително значение за развитието на сектора и запазването на добрия имидж и доверието сред фирмите, изпълнители на различни проекти, свързани с възобновяемите източници на енергия.0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page