Истинска история

Какво означава думата предприемач? Бизнесмен? Търговец? Визионер? Да летиш в облаците? Измамник? Ние превеждаме думата entrepreneur като предприемач. Всеобщото описание, което можете да срещнете за този индивид е, човек, който създава бизнес или бизнеси. Такъв, който поема финансови рискове с надеждата да това да му донесе печалба. В тази първа истинска история аз ще разгледам едно друго значение на думата предприемач. А именно като - човек създаващ стойност, която допринася за доброто на други хора. Дотук добре, но как определяш дали и каква стойност носиш на света или поне на човека в другата стая?

Искате ли да прочетете повече?

Абонирайте се сега, за да получите достъп до тази публикация и повече на www.bem.bg .

Абонирайте се сега

ПОПУЛЯРНО СРЕД АБОНАТИТЕ

БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧ ПРЕПОРЪЧВА:

Получавай новини от списание "Български Предприемач"

©2020 by Списание "Български предприемач"