top of page

Какви са ползите за една компания да прави благотворителност или социална дейност?

Всички знаем, че вътрешното удовлетворение и емоция от дарението е само по себе си достатъчно, за да бъде направено. Да помогнеш при нужда е това което ни прави хора и води до материална и духовна помощ на тези, които се нуждаят от нея. Държавата също се опитва да стимулира бизнесите да правят дарения макар и със сравнително малко частично намаление на данъците.

Но не за всякакви дарения може да се ползват облекчения!


Например:

Наскоро имахме запитване от наш клиент, които питаха, ако направят дарение на Ватикана. Запитването бе дали биха могли да ползват данъчно облекчение за това. Разбира се, НАП отговориха отрицателно. Основанието бе, че Ватикана не е на територията на България, макар че в сайта на НАП се казва: дарения може да са направени в полза на лица в друга държава-членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство

Друг наш клиент искаха да направят дарение на футболен, чрез закупуване на екипи. И това се оказа без възможност за данъчно облекчение. Управителя на фирмата обича да играе футбол на този стадион и беше част от отбора.

Правейки дарението дори и без възможност за данъчно облекчениe му донесе много лични благодарности от ръководството, по-добро представяне на целия отбор, както и радост за всички фенове на отбора във Врачанския район.

Тези които правят дарения и ползват 5% данъчните облекчения са най-вече за:

- Здравни заведения, много често когато са останали доволни от лечение на тях или техни близки, искайки да помогнат както на бъдещи пациенти, така и на докторите за по-добра апаратура. Често дарение в Ковид периода бе специална апаратура за лечение. Болниците печелиха оборудване, а дарителите облекчения + право на първо ползване, ако се наложи.


- Чести препоръки и дарения се правят на детски градини и ясли, особено в по-търсените, като нормалната сума за дарение е около 5000 лева, с неписано право за място при влизане, добра полза за хората без баби в София.


- Също се финансират и сдруженията които помагат на хора с увреждания. Ние помагаме на такава кампания на Сдружение Аутизъм Днес с напътствия и данъчни съвети. Тази кампания беше организирана от Георги Паунов и BNI Diamond, и беше много успешна и широко популяризирана. С нейна помощ беше изграден нов център и намерен голям дарител след популярно телевизионно предаване.


Няколко други примера за възможни дарения, които препоръчваме са за Българския Червен кръст, вероизповедания, културни институти, читалища, комуни за лечение, УНИЦЕФ.

Ако търсите по големи данъчни облекчения, то тогава трябва да извършите:

- дарения за културата - до 15%

- дарения за Национална здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и „Център за асистирана репродукция” - до 50% за


От НАП изискванията не са сложни. Необходимо е към Годишната данъчна декларация да се приложи копия на документи, удостоверяващи статуса на лицето което получава дарението и че предметът на дарението е получен.

Работодателите могат да изграждат все по-ефикасни програми, за който могат да получат информация от Агенцията по заетостта. Доброволчеството е доказана форма и за изграждане на екипи, и отдадени работници.

Не се колебайте да правите дарения, ако не знаете къде потърсете онлайн и дарявайте, питайте вашия счетоводител за данъчните облекчения, или се обърнете към нас за съвет, но дори и без облекчения, пак си заслужава да помогнеш.

Мирослав Ангелов MKAFINANCE


Днес на 02.09.2021 г. списание "Български предприемач" честити рождения ден на г-н Ангелов, поздравява го и му пожелава още дълги години да бъде пример за предприемачите в България!


Подобни публикации

Виж всички
bottom of page