top of page

Какво е ГФО и от какви данъчни облекчения можем да се възползваме?

Здравейте! Днес имаме интервю с Мирослав Ангелов, който е собственик на счетоводна кантора МКА Финанс и беше ментор и в Започни млад. Това, което правят МКА Финанс, е първо да дават преди да получат. Това стана и в Започни млад, когато раздадоха доста повече награди, отколкото очаквахме.


Днешната тема е за годишните отчети и за данъчните облекчения на фирмите. Благодаря ви, Миро, че приехте да поговорим на тази тема.

И аз много благодаря, че ме поканихте, с удоволствие се включвам.


Можете ли да ни кажете накратко, на прост език, какво всъщност е годишния финансов отчет, защо е важен?

Годишният финансов отчет представлява една картинка за актуалното състояние на фирмата към даден период, най-често това е в края на годината. В него могат да се видят всички нейни активи, а също така и задълженията. В него има отчет за приходите и разходите, в който пък се вижда какъв е резултата. Вижда се какъв е оборота, какви са били разходите през годината и след това се смята данъка.

Всички фирми имат такъв отчет, публикуван в Търговския регистър и това е много интересно, защото могат да се видят и отчетите на други фирми, да се проследи как се представят те през годините и да се направи сметка дали е адекватно желанието за работа с даден партньор, или е по-добре да се постъпи по-резервирано към него.

Всичко идва от баланса. Балансът има две категории – активи и пасиви. Активите е състоянието, което фирмата притежава, а в пасива, много учудващо, попада капитала, задълженията, които фирмата има да дава.


Според вас има ли значение с какъв капитал е регистрирана една фирма? Какво говори капитала, с който е регистрирана фирмата?

Говори за това какви намерения има фирмата относно своето позициониране на пазара. Много от партньорите гледат капитала и преценяват дали фирмата е сериозна или не. Но, все пак, в България повечето закони ни дават право да регистрираме фирмите с 2 лв. капитал, което обаче също не означава, че някоя фирма не е достатъчно сериозна. Така че не може на 100% да разчитаме на това. Като цяло, това е едно неписано правило, в което се казва, че фирмата е по-сериозна, когато има по-висок капитал.

В самия отчет се съдържа тази информация. Също така може би питате за годишната данъчна декларация. Това са различни неща, но повечето пъти се говори като едно цяло за тях. Годишната данъчна декларация се подава сега до края на юни и тази година, за разлика от предишни, срока започва от 1 март. Преди това няма как да се случи и това е проблем, например, за фирми, които искат да изтеглят кредит.


Тоест, има значение дали сме избрали правилната счетоводна кантора, която да изготви годишния финансов отчет, защото има значение за банките кое къде е разпределено?

Да, а също така и за банките има много голямо значение, когато поискат отчета, или декларацията, да я получат навреме, защото повечето пъти трябва да е в самия ден.

Там банките наистина гледат какъв е резултата на фирмата, какви активи има, дали има някаква слаба капитализация или подобни неща.


След изборите започна да се говори, че когато има вписани пари на каса, което е перо на баланса, това означава, че са изхарчени пари, които не могат да се изпишат по друг начин. Ако в това перо има повече пари, лош знак ли е за банките, когато кандидатстваме за финансиране? Какво е вашето мнение?

Не, специално това за банките не е лошо. По-скоро НАП се интересуват дали тези пари, които наистина ги имаме на каса, реално са там, или са взети и управителят ги е използвал за лични средства. Тогава искат той да си плати данък печалба за тях и дивидент. Ако не са декларирани, могат да ни глобят до 25%.


Тази година започват по-късно отчетите, а кога е крайния срок?

До края на юни може да се подава годишната декларация по член 92 към НАП, а също така трябва да се подаде и в Националния статистически институт. После този отчет в Търговския регистър се подава до края на септември. Много хубава новина тази година е, че в Търговския регистър няма да имаме такса за подаване на годишния финансов отчет, което, мисля, че е доста добре. Таксата беше за електронно подаване – 20 лева, а ако се подаде на място – 40. Вече няма да има такава такса.


А всъщност от годишния отчет зависи какви данъци ще плащаме след това, нали така?

Точно така. Преди имахме опция да си намалим с 1% данъка ако подадем декларацията по-рано, но тази опция вече я няма от последните две години. От годишната декларация се изчислява данъка. Там се записват всички приходи и разходи, някои променливи и също така там се записват непризнатите разходи. Непризнати разходи са когато си направил някой разход, но той пък не е за дейността на фирмата и той увеличава данъка, който фирмата трябва да плаща.


Какви са начините, по които можем да имаме данъчни облекчения като фирма?

По принцип в България имаме най-ниските данъци от цяла Европа, така че нямаме и твърде много данъчни облекчения. Най-често ползваните са за ваучерите за храна, които една фирма може да даде на служителите си. Те са 80 лева на месец и върху тази сума няма осигурителни данъци и вноски.

Също така може да се ползват застраховка живот и различни вноски по допълнително социално осигуряване.

Най-хубавото данъчно облекчение може би е това за дарение, защото така правим добро към някого и в същото време можем да намалим данъците си.


Предполагам, че когато говорим за годишен финансов отчет, всяка една фирма има различни специфики, тоест за една фирма е добре отчета и баланса да изглеждат по един начин, а за друга по друг. Вие предоставяте ли такива консултации?

Да, това ни е работата. Да представим на фирмата кое е най-добро за нея, за да може в края на годината да има данъчна оптимизация и да се спазват законите и регламентите на държавата.

По принцип има приходи и разходи и така се изчислява данъка. Сега интересни данъчни облекчения бяха тези за децата, които могат да се ползват до 450 лева за първи път за едно дете. От тази година е по-голяма помощта. За две деца бяха 900 лева, за три – 1350 лева.

Смятаме да направим клипче, което да разпространим безплатно за това как всеки може сам да си попълни декларацията през сайта на НАП, за да няма затруднения или нужда да използва счетоводител, и да си вземе съответната помощ.


Като става въпрос за годишните отчети, всяка една фирма има годишен отчет? Например НПО-тата и фондациите имат ли също така отчети, защото те нямат търговска дейност и печалба?

Да, но те, все пак, трябва да подават отчета си в Търговския регистър, а също трябва да се подава и годишна декларация в НАП, да се внесат съответните данъци, ако има такива.

Това, което сега също е по-добре в Търговския регистър, е, че от миналата година, ако не си имал дейност, декларираш само една година, че не си имал такава, след което няма нужда всяка година да се декларира.


Ако имаме дейност и не пуснем годишен отчет има глоба, ако нямаме дейност и пуснем годишен отчет също има глоба, така ли?

Не, ако нямаме дейност пускаме един отчет, който е първата година, след като не сме имали дейност. След това не сме длъжни да подаваме. Тогава, ако сме си подали отчета навреме, няма да имаме глоба и следващите години пак няма да ни глобяват. Но, ако имаме дейност, задължително трябва да си подадем отчета в Търговския регистър и в НАП.


Известно е, че счетоводителите в началото на годината до месец март са много заети, защо се получава така? Много времеемка ли е тази дейност?

Да, наистина това ни е най-натоварения момент, докато трябва да си подадем отчетите, защото трябва основно да се прегледа цялата дейност, извършена през годината и ако е допусната някъде грешка, тя да бъде коригирана. Самият резултат иначе не се изчислява трудно и може своевременно, във всеки един момент, да бъде определен.


Фатално ли е, ако някоя фактура е изпратена по-късно или точно, когато е време за годишния отчет?

По принцип от НАП могат да ни глобят и се случва клиентите, особено през декември-януари, да не си изпратят фактурите навреме. Тогава просто трябва да се вземат адекватни мерки, за да може да няма глоби.


Може ли да се каже, че годишния отчет и времето за подаване са най-важния документ и най-важното време за фирмата през годината?

Наистина е важно, но своевременната и месечна работа също са от значение.


Предполагам, че има вариант да се входират документите с електронен подпис и да се избегне това изпращане за подписи?

Да, могат да се публикуват по такъв начин, но тогава управителят трябва да има персонален електронен подпис.


Може ли счетоводителят да е с пълномощно и да подава този отчет?

Счетоводителят го подава, но трябва управителят или упълномощено от него лице да го подпише.


В този период до месец март има ли други неща, които са важни за фирмите и трябва да направят, или главно се фокусират върху баланс, ГФО и данъчни декларации?

За фирмите не знам толкова, колкото за счетоводителите. Имаме и една справка, която е от две години насам, в която трябва да декларираме на всички хора, които са имали трудови договори, какви са били изплатените суми, осигурителните вноски, за да могат те по-лесно да си попълнят тяхната годишна декларация, която се попълва автоматично. От две години сме задължени до края на февруари да я декларираме. Също така там декларираме и кой какъв дивидент е разпределил, дали е имало някакви чуждестранни лица.


Като казвате дивиденти, могат ли те да не се разпределят няколко години или е задължително това да се прави на определен период?

Може да не се разпределя, стига парите да стоят във фирмата. Ако управителят ги вземе, като лични нужди, а не като заем, например, тогава той трябва да плати данък дивидент заради това.


А когато парите, които излязат като печалба в края на годината, бъдат реинвестирани в бизнеса, как стоят нещата в такива случаи?

Те, за да бъдат реинвестирани, трябва да са взети отнякъде. Най-често това става от банковата сметка. Те не са в касата и просто се инвестират. Не е страшно, може да се отложи плащането на дивидент, когато се реинвестира в различни проекти. Но когато са на каса, се водят в счетоводните отчети, а тях всъщност ги няма там. НАП точно това гледат и проверяват от всички, които имат касови наличности над 100 хиляди лева. Ще започнат и с по-ниски касови наличности.

Също така от тази година с новото правителство има и една промяна. Ако изтеглиш 10 хиляди лева в брой от банката, тя уведомява НАП и така те имат информация, според която могат да преценят дали има нужда да се провери защо се теглят тези пари.


В такъв случай, има ли други действия, които биха могли да задействат такива проверки?

Когато има доста данъчни задължения от НАП проверяват първо на място във фирмата, проверяват дали се издават касови бележки, ако имат търговски обект, след което пускат и проверка.

Ако всичко се плаща и фирмата няма задължения, няма рискови контрагенти, от които да е взимало или получавало фактури, тогава много рядко се правят проверки на фирмите.


Целият разговор с Мирослав Ангелов можете да гледате тук:Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.


0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Данък=Успех

Comentarios


bottom of page