top of page

Какво означава качествено строителство?

Здравейте! Освен, че сте победители в миналогодишните Startup Business Awards, сте и наши партньори в списанието. Представи се на нашите читатели.

Аз искам да благодаря за това интервю, както и за поканата да участвам в Startup Business Awards. Казвам се Калин Митов, инженер съм по професия, собственик и управител на TechnoPro Engineering. Фирмата стартирахме през 2018 година заедно с моя партньор. Завършил съм строителен техникум Христо Ботев в София. След което завърших университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) със специалност строителство на сгради и съоръжения, тежка инженерна специалност. 5 години и половина е обучението, след което започнахме да трупаме професионален опит в отделни частни компании. Още докато учех работех на различни позиции, като съм преминал през всички етапи на израстването от най-ниското до най-високото ниво.


По-късно взехме решение, че сме достигнали до нашето развитие така че да можем да стартираме собствена компания, което не е лесен процес. Започнахме да предлагаме услуги, които са в сферата на инвестиционния процес, който обхваща много дейности като предпроектно проучване, проектиране, строителство и проектния мениджмънт, съответно въвеждането на експлоатация на самите сгради, които изпълняваме. В момента изпълняваме обекти с различни мащаби и степен на сложност.


Какво строителство ви е приоритетно на теб и твоя партньор?

Ние сме изпълнители на монолитно строителство, тъй като сме специализирани в стоманените конструкции, производство и монтаж, полагане на антикорозионни покрития за стоманени конструкции, проектиране и полагане на пасивна огнезащита на стоманени конструкции (пасивна, защото е с термо набъбваща боя). В момента изпълняваме монолитно строителство, което означава кофраж, армировка и бетон, земно-изкопни работи, топлоизолации, замазки, зидарски работи, покривни дейности, хидроизолационни дейности и т.н.


Като предимство бих изтъкнал, че ние се опитваме в много ранен стадий на проектиране да разглеждаме детайлите на проекта, което би минимизирало много непредвидени разходи, тъй като всички знаем какво е нивото на проектиране в страната. При нас пристигат изключително непълни проекти според мен и изискват доста работа след това.


Какво липсва като информация най-често? Защо се получават такива липси?

Най-често липсват детайли, липсват изобщо позиции. Много често проектантите нахвърлят едни изчислителни сметки, в които има много постна информация по отношение на реалния процес.


Ще започна с с предпроектното проучване, което включва анализ на имота, самото устройствено проучване, градоустройствен анализ, геодезистка снимка и т.н. Това са неща, които рефлектират върху проектирането. Геоложкото проучване не искам да го забравям, защото е много важно. В България има места с много слаби почви. Морската почва е песъчлива. Там се изисква отделен вид конструиране на фундаментите на сградите. Всичко това трябва да се знае още на проектно ниво, за да може да се предвиди максимално истинско строителство в последствие.


Това, което ние правим от опит е разглеждаме самия проект и знаейки последователността, разглеждаме дали той е достатъчно пълен. В последствие доразработваме някакви неща, ако има пропуски. Цялото нещо се нарича инженеринг, защото освен чистата строителна дейност, тя е съпроводена от доста мениджмънт вътре. Процесът е доста сложен и изисква добра организация, защото това рефлектира финансово върху крайния инвеститор.


Предпочитате жилищно или промишлено строителство?

В случая сме в жилищното строителство, тъй като тук е малко по-голямо търсенето в момента.


Колко РЗП имате построено във вашата история?

Не мога точно да отговоря. Според мен над 20.000 квадрата. Не съм се подготвил, но не е малко. Работили сме и на малки и на големи обекти. Работили сме на комплекси като Residential Park Lozen.


20.000 квадрата РЗП за 4 години не е малко. Доколкото знам от вътрешна информация през следващите години ви предстоят още няколко хиляди квадрата.

Тук искам да обърна внимание, че ние сме специализирани и в съоръжения и обекти, които са с висока степен на сложност. Например проектиране, производство, монтаж на стоманена интериорна дизайнерска стълба в труднодостъпна среда. Или на съществуваща сграда да се изгради съоръжение външен асансьор пак в труднодостъпна среда, което изисква специализирана работа. Всичко правим от до. Правили сме такива проекти.


Преди година и половина изпълнихме много сериозен проект в американската база, учебен полигон Ново село, който се намира в Сливенска област за разтоварване на танкове, на военна техника. Две такива специализирани рампи. Това са обекти, които допълнително ни надграждат като качество, като проектиране, като начин и стил на мислене за строителството. Живот и здраве се надяваме да започнем нов обект в друга тяхна база.


Не мога да не повдигна въпроса за дървените къщи. Какво ти е мнението по този въпрос, качествени ли са?

Тук ще навлезем в доста дълбока тема. Тези сгради като проекти са технически издържани, проектирал съм такива сгради. Според мен е въпрос на предпочитания според всеки един инвеститор. Те се изпълняват малко по-бързо, малко по-лесно, което понякога на инвеститорите им е по-изгодно от чистото монолитно изпълнение. Те са сеизмично издържани сгради, защото те са много леки, нямат голяма собствена маса, която да бъде проблем при сеизмични въздействия и ако са правилно изпълнени няма проблем. Има си спецификации, с които трябва да се внимава.


Аз лично предпочитам конвенционалното монолитно изпълнение на сгради с носеща стоманобетонова конструкция и оградни конструкции със зидария. Най-добрият вариант според мен е да се проектира и изпълнява пасивна сграда, което най-често е конвенционалното монолитно строителство плюс допълнителна дървена обшивка, вата и някаква друга фасадна, архитектурна обшивка, която да бъде съобразена с околната среда. Една пасивна сграда за мен е топ изпълнение, което финансово е на много по-високи цени и не всеки би могъл да си я позволи. Затова хората слагат конвенционалното монолитно с мокри процеси и такова с дървени сглобяеми къщи примерно когато някой бърза да се нанесе и сроковете са от много голямо значение.


Какво означава качествено строителство?

Това е много труден въпрос. Качествено строителство за мен е много правилно, точно, ясно изпълнение на строителството като процедура. Има си норматив, който задължително трябва да бъде спазен. Трябва да се следи за качеството на материалите и след това самото изпълнение също да бъде направено спрямо изпълнителните практики.


Всички сме виждали, че на обектите има доста неща, които са извън всякакви строителни норми. Ние сме от хората, които си правим абсолютно всички проби, изпитания, за да знаем, че вложените материали са както трябва. Те си идват със сертификат, с декларации за експлоатационни показатели. То от там се започва. Всички материали трябва да бъдат с доказан произход и качество. След това самото изпълнение да бъде спрямо строителните норми и правила.


Сега ще ти задам един въпрос, който е свързан с монолитното строителство – времето за декофраж. Понякога се бърза с декофража, слагат се допълнителни пластификатори в бетона, за да може да стегне по-бързо. Каква е опасността там и какви са строителните практики, които трябва да се следват?

Това, което ти спомена са ускорители за по-бързо свързване на бетона и те може да се добавят допълнително или просто да се вдигне марката на бетона. И двата вариант са възможни.


Чисто теоретично бетонът достига до своята якост на натиск на 28 ден, като се счита, че през първите 10 до 14 дни той набира 50% от своята якост бързо. След това до 28 постепенно има една специална крива, която точно това показва, зависи от марката, влажността, външните температури и други фактори, бетонът набира постепенно до 100% своята якост. Затова се казва, че хоризонтален елемент минимумът за да бъде декофриран е бетонът да набрал 50 до 60% якост. И пак има условия. Например ако е безгредова плоча трябва малко по-дълго да се остави кофража, за да набере якост бетона, за да няма след това провисвания, слягания и т.н. докато ако е гредова конструкция може малко по-рано да се декофрира.


За вертикални елементи ситуацията е същата, но може малко по-рано да се декофрира, около 4-5 дни и пак е много относително според условията. Това може да се прецени от инженер специалист, който е запознат със спецификата на обекта, проекта. Заедно с проектанта взимат решение на какъв етап ще се разреши декофриране.


Какво правим с пестенето на арматура?

Абсолютно противопоказно. Пестенето на арматура го прави проектантът. Аз като един проектант го казвам – може да се спестява арматура в определени граници, не за сметка на елементите, които конструираме.


В самите изчисления си има достатъчно запас с коефициенти, така че не е необходимо допълнително да се спестява армировка. Ние в това отношение сме абсолютно стриктни. Винаги преди бетониране проверявам до последното желязо. Това е много отговорна професия и не трябва да се неглижира с качеството на изпълнение.


Смяташ ли, че би била добра практика вие като строителна фирма изпълнител да работите с проектанта при създаването на проекта?

В доста случаи така се получава в нашата практика. Проектантите, с които работим, ако не сме ние проектанти, те знаят нашия начин и модел на работа и когато имат някакви въпроси се срещаме обсъждаме още на проектно ниво. Защото доста проектанти нямат достатъчно практически опит, тоест те не са се сблъсквали с доста от проблемите на самия обект и е хубаво да се консултират със евентуалния изпълнител, за да могат да предвидят някои детайли да са реално изпълними. Виждали сме проекти, в които практически неизпълними детайли и се налага препроектиране на тези детайли в процеса на изпълнение на сградата. Затова е много полезно да се работи заедно.


Би ли отправил призив към нашите читатели?

Моят призив е който и с каквото и да се занимава и да работи да го прави качествено, да спазва точните правила. Да работи съвестно и безкомпромисно. За мен това е най-важното. Естествено мотивация и себераздаване. Хората да си обичат работата, защото това е много важно.0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Bình luận


bottom of page