top of page

Какво определя успеха на всяко бизнес събитие?

Какви са най-подценяваните елементи при организацията на бизнес събития според Вашето професионално мнение? 


Подценяването може да бъде в много различни аспекти. Всяко събитие е многокомпонентно и изисква добра логистика, пространствено разпределение, да бъде организирано на ниво, с добре квалифициран персонал по отношение както на организацията, така и на изпълнението на заданието. С всяко събитие е свързан и сериозен ресурс на персонал. Това също дава отражение върху  удовлетвореността от събитието. Човешкият фактор оказва влияние във всеки етап от събитието. С най-голяма тежест са правилно или неправилно взетите решения. Добре обмисленото и добре организираното събитие може да създаде много положително впечатление и усещане за имиджа на една компания, но и обратното важи в пълна сила.
Можете ли да споделите пример, когато пренебрегнат аспект на събитието е бил ключов за неговия успех? 


Освен като организатор, понякога присъствам и като гост на корпоративни събития. Ще споделя впечатленията си от последното събитие, на което присъствах. Организацията беше на вътрешнофирмено ниво и липсата на информираност и запознаване с особеностите на локацията доведе до струпване на много хора в малко пространство по време на коктейла. Климатизацията не можеше да компенсира присъствието на толкова хора, беше прекалено топло и неприятно, освен това нямаше никакво свободно пространство дори за разминаване и движение. На коктейла имаше само подсладена шампанизирана напитка, не беше предвидена вода или други безалкохолни напитки. Липсата беше осезаема, при това повече от час, в който присъствах на коктейла. По време на Гала вечерта залата беше неправилно подредена и частта за дансинг беше силно ощетена като пространство. Менюто беше неправилно селектирано, с повтарящи се месни продукти. Нямаше подадена конкретна информация за хора с хранителни особености. Имах забележки и към обслужването. Мога да продължа, но не искам да навлизам в детайли, които биха направили впечатление само на един организатор.Как подхождате към планирането и изпълнението на бизнес събития, за да гарантирате, че всеки детайл допринася за цялостната атмосфера? 


Индивидуално. Това е единственият начин да постигнеш удовлетворение от страна на клиента. Свикнала съм нашите клиенти да са с високи изисквания и критерии за качество на услугата и те се припознават в мен, защото самата аз ги притежавам. Едно събитие трябва да бъде обсъдено детайлно, за да може при организацията да бъда напълно информирана какво се очаква като краен резултат. След като съм запозната с целите на едно събитие, тогава предлагам различни елементи, който да отличат и да допринесат за едно по-специално усещане от атмосферата на събитието.
Има ли специфични стратегии, които използвате, за да откриете и оптимизирате тези подценявани елементи в организацията на събития? 


По-скоро бих казала, че се базирам на моя опит и често давам примери и се обосновавам защо даден елемент на събитието е толкова важен. Едно от най-важните неща е събитието да е персонализирано и добре представящо бранда на компанията. Малък жест, с индивидуално отношение към госта, винаги допринася за доброто впечатление от едно събитие.Как се измерва въздействието на тези елементи върху успеха на събитието и удовлетвореността на участниците?


Ако едно събитие е добре организирано и добре проведено, то за него ще се говори още дълго. Според мен корпоративните събития всъщност са един от най-добрите стратегически инструменти за реклама. Те могат да повлияят на впечатленията и формирането на отношение на всички присъстващи клиенти и партньори.


0 коментара

Comments


bottom of page