top of page

Какво поражда конфликтите на работното място и три стъпки да се справим с тях

“Умението да не влизаш в конфликт служи на теб много по-добре отколкото на другите” Мария Цветкова


Случвало ли ви се е да започнете работа в нов екип, където сякаш без думи се усеща напрежение във въздуха? Това може да е в следствие на скорошен или дълбоко зароден конфликт между двама или повече колеги. Мария Цветкова, една от основателките на Ген Ключове България, разказва повече за пораждането и разрешаването на конфликтите на работното място. Тема, която заема ключово място в успешното развитие на всяка една компания.


С технологията и разработка на Ген Ключове, Мария е помогнала нa екипи от разнообразни индустрии да се справят с разногласията си на работното място. Мария споделя, че въпреки поводите за конфликт във всяка организация да са различни, основния принцип е един - несъответствие на мнение за подход или решение, в което са замесени неосъзнати емоции. По своите наблюдения, Мария отбелязва, че много хора остават изненадани от факта, че механизмът на конфликта се поражда главно от емоциите, а не само от различие в мненията по дадена тема.


Какво са всъщност неосъзнатите емоции и как можем да научим повече за тях?


От професионална гледна точка, Мария споделя, че при конфликти ситуации независимо дали включват мъже или жени, два са основните типа емоции, които задълбочават конфликта и забавят разрешението му. Това са неосъзнатите и неосвободените емоции.


Ако двама мъже от един екип имат разногласия и всеки се опитва да докаже, че е прав или по-силен, това много лесно може да доведе до конфликт. Разликата тук е, неосъзнатостта на емоцията, която ги кара да доказват своята правота. Това може да е породено от страх и загуба на авторитет или чувство за неспособност. Всяка една от тези емоции води до гняв, който е труден за контролиране на биологично ниво, отбелязва Мария.


От друга страна в женската екипна работа съществува желание за хармония и баланс. Но според Мария “жените имаме програми в нас които ни пречат да изразяваме негативни чувства, гняв и забележки в процеса на работа”. В следствие това води до събитията/действията, които предизвикват такива емоции да не се коментират директно. Причина за това може да е несигурност, неправилен момент и позиция. Тези неосвободени емоции водят до нестандартни решения да се изрази това недоволство като закъснение, липса на отговорност, провокативни и/или заядливи изказвания и други.Как можем да предотвратим неосвободените емоции да водят до конфликт на работното място?


Мария вижда работата в екип като едно семейство, което дори да се опитва да мисли рационално в бизнес насока, не може изцяло да избяга от човешката си природа. И когато се неглижира емоционалното състояние на екипа то се насъбира и започва да избива в различни посоки. А най-важната първата стъпка според нея е да осъзнаем, че не всеки има един и същ функционален и мисловен процес. Чрез технологията на Ген Ключове Мария разкрива 2 от 6-те основни механизма на мислене сред хората:


  • Хора, които имат нужда от време насаме, за да съберат, анализират и структурират информация в по-голяма дълбочина, за да я изразят като мнение

  • Хора, които мислят докато общуват, обработвайки информацията докато говорят


В общуването на тези двама човека, много лесно може да се стигне до конфликт при неразбирателство и несъответствие при мисловния и емоционален процес.


Кои са трите стъпки които можем да приложим още сега за предотвратяване на конфликти на работното място?


  1. Първата важна стъпка е да се приложи знанието за механизма на конфликта. Фактът, че различното мнение не е единственото условие за конфликт, може да промени цялостната нагласа на екипа за справянето с разногласията на работното място

  2. Втората стъпка е разкритието, че механизма на емоциите на всеки човек е различен. Всеки човек носи своите комуникационни приноси и яснотата на въздействието на информацията върху мисленето и изразяването на хората води до последователни реакции от страна на неговите колеги

  3. Прилагането на тези знания е третата и най-важната съставка. Според Мария, хората сме същества на навика и бързо можем да се върнем към процес, който ни е по-лесен и да забравим за научените уроци. За това е нужно да има време, в което съзнателно екипа да се старае да установи новия начин на действие, докато той не се превърне в техен НАВИК на поведение.


Съветът на екипа от Ген Ключове е да се създаде един затворен кръг на обучението. Мария съветва след основното обучение да има последователност на действия чрез организиране на опресняващи срещи с конкретни примери и ситуации, които екипите да участват и опресняват своите умение за справянето с конфликтни ситуации.

Как мога да помогна на моя екип да предотврати или реши конфликт на работното място?


Ако сте ръководител на или участник в екип, в който има вече активен конфликт, или превантивно искате да запознаете своите колеги с механизма на конфликтите на работното място може да се запишете за безплатна 30 минутна консултация с Мария от “Ген Ключове България” директно по имейл maria@genekeys-bulgaria.com или с телефонно обаждане - 0887243145. Според контекста на ситуацията се изготвя план и ресурси нужни за създаването на комплексно решение във вашия екип.


Основната цел на Ген Ключове е дългосрочно да има ползва от проведените консултации с дълбоко осъзнаване и промяна на екипната работа.

 Подобни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page