top of page

Как да иновираш, за да бъдеш сред най-добрите?

Как разбирате иновацията в предлагането на услуга или продукт?

Иновациите са малки подобрения, които добавят стойност за потребителя. Те могат да бъдат изразени в продуктите, процеса на създаване, пазара, бизнес моделът или в организацията и други. Нашата работа, например, се базира на една от последните иновации разработена през 90-те години на миналия век, а именно така нареченото STEM обучение. Съкращението съчетава в себе си – Наука, Технологии, Инженерство и Математика. Това, което го различава от познатия ни метод на обучение е именно смесената учебна среда. Тя променя начина, по който децата учат, като демонстрира как научните методи могат да бъдат приложени и в ежедневието ни. Симулират се реални ситуации, на които детето трябва да реагира с дадено движение или жест. С развиването на тази технология, ние се опитваме да създадем стандарт, по който да се работи с програмите, както например е при умните телефони - при „разтягане“ с два пръста върху екрана, е ясно, че това е действие за уголемяване на страницата.

Как приема пазара иновациите и в частност вашата последна такава?

В България иновациите се приемат бавно, особено що се отнася до сектора на образованието. Не всеки в тази сфера е готова да приеме продуктите на новото време. Предпочитат се техники, с които педагозите работят от години. Но, разбира се, естествения ход на събититята надделява с времето, а това ще направи неизбежно изпозлзването на модерните технологии. Добър пример за това е настъпването на пандемията. Много хора се принудиха да преминат в онлайн средата и тази тенденция не подмина образователната система. Наложи се ученици и учители да се адаптират към новия начин на обучение, а тези промени навярно ще дадат и отражение върху начина, по който българинът гледа на новостите.

Нашата последна иновация е скрита в алгоритмите на интерактивния ни под – Fluurmat. Част от технологията използвана в продукта се състои в сензори, следящи движенията на ръцете и краката. Създадохме подобрени алгоритми, които да разпознават и следят до 200 обекта, както и тяхната височина. Тоест, без значение дали си по-близо или по-далеч от сензора, той ще разпознае ръката ти.


Защо е важна иновацията в бизнеса, а и не само там?

Всичко, което може да подобри потребителското преживяване е ценно за производителите. Пазарът е състезание за клиенти, а всяка интересна новост само може да ти донесе повече такива. Надпреварата между Русия и Америка например, в името на кацането на Луната, ни донесе множество знания и отвори нови възможности към Космоса. Към днешна дата, така нареченото “Billionaire race” , между частни фирми като Space X, Blue Origin, Virgin Galactic и “Breakthrough Starshot” и техният интерес към „колонизиране“ на космоса, ще отвори възможности не само за бизнеса, а и за някои учени в сферата на физиката, химията, вероятно и на биологията. Затова отговорът на този въпрос е лесен – иновациите движат света.


Син океан?

Аналогът на бизнес възможностите е океанът. Първо – какво е червен океан - това е разработен пазар, където, за да навлезе твоят продукт или услуга, трябва да се конкурираш с множество големи или по-малки играчи. Ако в него се появи някоя нова, малка рибка, тя не може да порасне, тъй като акулите я изяждат и оцветяват океана с кръвта ѝ. Трудно можеш да пребориш някоя от средните рибки. Ето защо е почти невъзможно да пробиеш на този пазар и да се задържиш успешно в него. Пазарът на видео игрите за забавление е безспорно червен океан, особено що се отнася до тези за мобилни устройства. Необходим ти е екип от поне 7-10 души, първоначален капитал, маркетингов екип или поне бюджет за реклама, за да те забележи някой. И това е още преди да започнеш с разработката! От друга страна – съществува синият океан – пространство без конкуренция, където можеш да плуваш относително спокойно. Предлагаш продуктите и услугите си по нов начин, така, че конкурентите да не могат да се състезават директно с теб. Без пряка конкуренция можеш да си позволиш по-плавен растеж, докато планираш следващия си продукт или услуга. Този подход ни позволи да започнем с по-малък бюджет и екип, като използвахме собствените си контакти, натрупани през годините.Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page