top of page

Как да намираме мъдри отговори?

Много полезен интервю, както винаги с психотерапевта на Българския предприемач - Ирина Кирякова

Бихте ли разширили пазара зад граница, как е възможно? Ако вече го правите, споделете, как се случи това. Психотерапията онлайн е факт в работата ми от доста години. Работя с българи в чужбина, както и с чужденци. Онлайн консултирането има своите ограничения - невербалното общуване е по-оскъдно, интернет връзката влияе на процеса, има възможност странични фактори да навлязат в терапевтичната среща.Въпреки това, особено след пандемията, онлайн контактът се превърна в доста желан вариант за срещи. За българите, които живеят в чужбина възможността да работят терапевтично на собствения си език е ценност. Езикът е изключително важен фактор в процеса и е много по-силно въздействието, когато терапията се води на майчиния език. Що се отнася до това как съм достигнала до хората в чужбина - чрез препоръки от човек на човек и чрез личния ми сайт. Стремя се да съм автентична и открита, което работи ефективно.

Кое ви вдъхновява за нови продукти и услуги?

Вдъхновява ме движението, необходимостта от постоянна промяна. Най-сигурното нещо в живота ни е промяната - от способността да се адаптираме и намираме творчески начини да продължим движението си в живота ни, зависи колко ще сме удовлетворени и щастливи. Вдъхновяват ме успехите на другите, вдъхновява ме изкуството. Вдъхновяват ме и нуждите, които виждам, че се променят с времето. Проблемите, които се появяваха най-често преди 15 години на дивана са различни от днешните. Днес общуването и смисълът на живота са заели водеща роля като предизвикателства пред обществото.

Има ли разлика между бизнес тенденциите в чужбина и в България?

По отношение на психотерапията - не бих казала, цялостно се върви към един все по-толерантен и подкрепящ диалог. Някои школи имат повече провокативност, други са по-меки, но глобалната тенденция е към деликатност. Еволюцията си казва думата, а и парадоксалната теория на промяната е установила, че по-малко натиск осъществява по-голяма промяна. Естествено всяка култура има своя специфика и тя се отразява и е важно да бъде изследвана и взимана предвид.

Кой е перфектния бизнес план за експорт на продукт или услуга?

Индивидуалният. Всеки план е необходимо да е съобразен с конкретните възможности и нужди на онзи, който създава услуга или продукт. Трудно ще продадете нещо, в което не вярвате, например, или което има много различна енергия от вашата. Представете си някой рокер, целият облечен в кожи и вериги, да ви продава романтични книги. Ние си имаме и поговорка - обущарят ходи бос, ами няма да се доверите на този обущар. Почти същото е като - психотерапевтът винаги е неадекватен. Няма как да сме съвършени, но има нива на справяне, разбиране и адекватност във всяка професия, които повечето клиенти улавят. Както и в приказките е казано - на лъжата краката са къси, може да подведете по-доверчивите веднъж или два пъти, но до там. Мъдрият професионалист знае,че добрите резултати се постигат бавно, на малки стъпки и инвестира в лоялност, качество на работа, самоусъвършенстване и постоянство. За бързите резултати също има доста поговорки, звучат клиширано, но е така защото са истинни.

Какво следва след лятото?

Есен. Време да направим инвентаризация, да преценим какво да задържим и какво да пуснем от живота си, какво да подкрепим и къде няма смисъл да си влагаме енергията. Време за планиране и подготовка, за да минем през зимата с повече лекота и здраве.

Каква е отговорността да си сред водещите компании в България?

Да търсиш мъдри отговори. Отговорността винаги касае действията ни - как допринасям за цялото. Колкото по-значим е един професионалист, без значение в коя сфера, толкова по-ярък е, а следователно би могъл да е пример за подражание. Какъв пример даваме е от огромно значение, което ми се струва, че доста се подценява напоследък. Примерът възпитава, подсказва ценности. Както един мой колега казваше - "всички грешим, но някои са престъпници". Ако не си даваме сметка, че животът е кръговрат/това се учи в училище доста рано/ ще продължим да подценяваме действията си и да не сме осъзнати какво внасяме в кръговрата. Какви примери задаваме, какви личности следваме, кое приемаме за значимо и за успех - отговорите на тези въпроси са важни, това е отговорност.

Как ни приемат бизнес партньорите и пазара в чужбина?

Мога да говоря за моята сфера. Бих казала чудесно. Работя с клиенти от Гърция, Австрия, Испания, Англия, САЩ, Франция и обратната връзка за нашата работа е много положителна. Българските терапевти са изключително добри, защото имат много богата култура и необходимата доза смирение, това е моето наблюдение сред колегите ми в областта на психотерапията. Психотерапията е в голяма степен умение да слушаш, да чувстваш, да обичаш, да имаш многообразие от гледни точки и развита сетивност. Това са качества, които постоянно виждам в колегите ми и е благословия да работя в такава среда. Бъдещето на терапията ще се разгръща тепърва, тъй като новите реалности изискват все по-бързо и качествено приспособяване към средата.

Ирина Кирякова


Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page