top of page

Как да развием бизнеса си в чужбина

За да спасим и развием бизнеса си е нужно да бъдем смели.

Много от бизнесите към днешна дата, в условията на пандемия и стагнация на пазарите, намаляват разходите си, като смятат, че това ще им помогне да се справят и оцелеят след кризата.

Моят опит показва, че рядко българските собственици на бизнеси отправят поглед към приходите и се замислят по какъв начин да ги повишат.

За да бъде печеливш един бизнес, трябва да генерира повече приходи, отколкото разходи!

Вариантите за това са да предложите нови продукти и/или услуги, които да отговарят на потребностите, свързани с новите условия. Или да потърсите нови клиенти, респективно нови пазари. Тези правила са общовалидни както в условията на криза, така и при нормални икономически условия.

Малките бизнеси обикновено са резервирани към интернационализацията на своя бизнес, защото смятат, че това би увеличило разходите. И наистина е така. Но те не включват в сметката приходите, които биха генерирали ако потърсят клиенти в Европа или САЩ. Два са най-важните фактори, които бих споменала.

1- проучване на потенциалния брой потребители на вашите продукти и/или услуги, който далеч ще надхвърли населението на България.

2- пазарните цени, на които вашите конкуренти предлагат същите продукти и/или услуги на тези нови за вас пазари.

Когато направите съответните изчисления, ще установите, че вложените разходи за продажби в чужбина биха се възстановили много бързо и бихте генерирали по-високи приходи, спрямо тези, които генерирате от продажби на българския пазар.

Разбира се, за да продавате успешно в чужбина, трябва да имате надежден партньор, който да ви запознае с културните особености не съответния пазар, както и да се грижи комуникацията с чуждестранните ви партньори и потребители да бъде естествена.

Преводаческите услуги са дейност, която много често се подценява, особено когато става въпрос за най-широко разпространените европейски езици, защото всеки е учил английски, френски, немски, испански или италиански език. Е, ако търсите арабски, японски или китайски партньори, бихте предоставили документите за превод на съответния език.

Тук отново наблюдавам една голяма грешка, която се допуска както от бизнесите, така и от преводаческите фирми и от самите преводачи. Аз я определям като „прекъсване на комуникацията“, защото когато се предоставя преводаческа услуга (устна или писмена), аз винаги включвам и консултация относно културните, икономическите и всякакви други особености и различия на другата националност.

Преводът трябва да бъде адаптиран към различията на съответния пазар, клиент, потребител.

Когато правите бизнес с чужбина, това е от изключително значение. Защото колкото по-добре познавате своята целева група, толкова по-лесно ще можете да продавате.

В заключение бих казала, че не трябва да се страхувате да разширявате своите хоризонти и пазари. Бъдете смели, поемайте добре обмислени рискове и не допускайте кризите да пречат на развитието ви. Огледайте се, помислете кои пазари бихте искали да завладеете, представете си новите клиенти и поемете към тях. Светът е огромен и потенциалните клиенти ви очакват.
Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page