top of page

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ФАЛИТ ВЪВ ВРЕМЕНА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ПАНДЕМИЯ

Настоящата статия ще изложи информация повече от предприемаческа гледна точка, отколкото от юридическа. Разбира се, ще бъдат застъпени правнозначими моменти, засягащи бизнеса и корпоративните структури. В адвокатска кантора „Иванчов и Партньори” имаме твърдото убеждение, че предприемачите, заедно с търговците, независимо от сектора на дейност, са субектите, които движат света и допринасят за икономическото и финансово развитие.


Подобно твърдение е застъпено, както от редактора на настоящото бизнес четиво, г-н Пламен Попов, така и от редица международни автори, като Грант Кардон, Брайн Трейси, и редица други.


Като се замислите, ние се продаваме ежедневно, като дори е възможно да не го осъзнаваме. Независимо дали водим бизнес преговори, договаряме се за отстъпка за нужната ни стока, опитваме се да убедим близък да излезем, стараем се да впечатлим привлекателен субект от противоположния пол, това са все форми на предлагане.

Да се върнем на въпроса Как да се предпазим от фалит?”.

Ако същият е неизбежен, поне да фалираме „умно”, доколкото това е възможно, разбира се. Категорично, първо правило е минимизиране на разходите и увеличаване на приходите. Какво означава това? Намаляване на всички плащания, като наеми, заеми, други периодични плащания и т.н. Изпращане на работници и служители на надомна работа (така нареченият „home office”), докато това е възможно. Чрез този способ се пести от консумативи и офис площи.


В края на месец април, с наш клиент (с дейност в хазартната индустрия) предоговорихме наем, като го намалихме с 50 % до края на 2020 г.


В зависимост от финансовите резултати, беше предвидена опция за удължаване на тази специфична уговорка. Смеем да твърдим, че наемът е в значителен размер, тъй като локацията е в центъра на столицата.


Голям брои компании прибегнаха и до намаляване на работното време, следователно и до редуциране на възнаграждението на своите служители. Да, тази мярка е изключително непопулярна сред работниците, но следва да се направи равносметка кой е по-добрия вариант – фалит и закриване на компанията, или временно намаляване на „перо” труд и работна заплата. Заключението изглежда ясно.


На следващо място идва отлагането на всички плащания, които могат да бъдат отложени за максимално дълъг период от време. Дългосрочни плащания към различните видове кредитни институции: банки, компании за бързи кредити, колектори, всякакъв вид кредитори на бизнеса, доставчици, контрагенти и т.н.


В известна степен, законодателната и изпълнителната власти се погрижиха бизнесът да има въздух за следващите няколко месеца чрез комуникация с банките, относно плащанията по кредити. Например, по информация от БНБ е утвърден частен мораториум, осигуряващ възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се изменя фундамента на кредитния договор.


Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Това става при определени условия, разбира се.


Тук следва дебело да подчертаем, че при нужда от подобно отлагане е нужно изрично да се обърнете към кредитната институция за повече информация относно този мораториум.


Прецедент в българската икономическа конюнктура. Чрез европейските структурни и инвестиционни фондове и по-точно чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност”, беше обявена безвъзмездна помощ за микро и малки предприятия. Минималният размер на помощта е 3 000 лв, а максималният - 10 000 лв.


Въпреки негативните отзиви и отицателните мнения, следва да се има предвид, че процедурата е изключително улеснена и широк кръг от предприятия биха могли да се възползват. При затруднения, от чисто административноправна гледна точка и подготовка на документация, редица консултанти предлагат своите услуги в тази насока.


ЗАЕМЪТ. Цялостната обществена нагласа е в негативна посока и засяга този така специфичен сегмент на бизнеса. Това, което нашият опит показва, а и от комуникации с редица предприемачи и бизнес собственици, е, че заема не е толкова лош. Необходимо е обаче, да има задължителен и подробно разписан бизнес план. Ако някой има намерение да използва този инструмент, без предварителна подготовка, горещо препоръчваме да се откаже от това намерение, тъй като не предвещава нищо добро.


Разговаряхме с предприемач, който за 2018 г. беше реализирал оборот в размер на 20 мил. лв., с печалба 19%. Цитираме го дословно: „Хората, който мислят, че заема е лошо нещо или не разбират от пари, или никога не са оперирали с финансови потоци”. Нашата кантора застъпва това мнение и ние напълно споделяме тази идеология.


В настоящата икономическа обстановка и обявените намерения на правителството, чрез Българската банка за развитие и Фонда на фондовете ще бъде налице възможност за предоставяне на необезпечени кредити с гратисен период за връщане. Със сигурност тези инструменти биха дали свежа глътка на бизнеса в неговото оцеляване.


Относно отговорността на бизнеса. Най-популярните бизнес структури /търговски дружества/ са Дружествата с ограничена отговорност /ООД/ и Акционерните дружества /АД/. От правна гледна точка, първите са компании на малкия и средния капитал, а вторите - на едрия. Следва да се има предвид, че тези дружества отговарят за задълженията с имуществото си. Съдружниците и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Те участват при създаването на структурата, като поемат определени дялове от капитала на дружеството.

Съдружниците отговарят за задълженията на организацията до размера на направените вноски в капитала на дружеството.


Необходимо е, все пак, да се отбележи, че не всички видове търговски дружества са устроени по подобен начин. Въпросът с отговорността, при събирателните и командитните дружества, е уреден по съвсем различен начин, но поради непопулярността на тези специфични търговски структури в последните години, няма да се спираме на тях.


Накрая, но в никакъв случай не на последно място, ако фалита се явява неизбежен, силно се надяваме той да бъде под формата на ООД или АД, поради причини, посочени в предните два абзаца. Най-малкото, съдружниците няма да бъдат отговорни с личното си имущество.


Фундаменталната действителност е следната: Да, никой не стартира дадена бизнес идея с мисълта за фалит, но в никакъв случай не е излишно да бъдем подготвени.

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page