top of page

Как да си подадем годишната данъчна декларация?

Сблъсъкът със счетоводството и данъчните задължения е неизбежна част от живота на всеки предприемач. С приближаващите крайни срокове за подаване на данъчни декларации, често се оказваме изправени пред въпроси и неясноти. В този контекст е изключително ценно да се запознаем с нюансите на този процес, както и да научим как можем да си осигурим възможните облекчения. "Български Предприемач" разговаря с Недка от "Активи Одит Консулт", която със своя натрупан опит е идеалният наставник в лабиринта на данъчните задължения.


Недка предоставя ценна информация за това кои доходи подлежат на деклариране: "Задължително е да се отчитат доходи от трудови и граждански договори, от продажба на имоти и отдаване под наем, патенти и авторски права, доходи на еднолични търговци, като земеделски производители и хора на свободни професии, както и всички останали форми на лични или корпоративни приходи."Възможност да се възползват от данъчни облекчения имат родителите на едно или повече деца, както и млади семейства при определени условия. "Например, млади семейства могат да намалят данъчната основа с лихвите по ипотечни кредити до 100 000 лв. За целта трябва да са съпрузи, жилището да е единствено за семейството и поне единия от тях да не е навършил 35 години към датата на сключване на ипотеката," разказва Недка и добавя „За поредна година гражданите могат да се възползват и от данъчно облекчение за ремонти или подобряване на жилищата. То е в размер на 2000 лв, като собственика трябва да предостави фактура за извършено плащане,“.


Във време, когато законовите изисквания се променят с бързи темпове, е от съществено значение да се следят актуалните регулации. Важно условие, за да може да се ползва   данъчно облекчение, е липсата на публични задължения преди подаване на декларацията. „Нека всяко лице да провери с ПИК към НАП данъчно-осигурителната си сметка за наличие на задължения,“ съветва Недка.


Сроковете също са важна част от процеса – крайният срок за подаване на данъчна декларация е 30 април, като допълнително стимулиране за ранно подаване представлява 5% отстъпка за тези, които уредят данъчните си ангажименти онлайн преди края на март. Плащането може да се извърши чрез виртуалния ПОС терминал на НАП, както и с банков превод или пощенски паричен запис. Няма такси за подаване на годишна данъчна декларация. “Когато обаче плащаме по банков път или с пощенски превод, има съответните такси и плащането се отразява в данъчно-осигурителната сметка след 3 дни,“ уточнява Недка.В ерата на дигиталното общество, възможностите за електронно подаване на декларации създават нови хоризонти за ефективност и бързина. Технологиите предоставят удобство и сигурност, като минимизират вероятността от грешки чрез автоматизирани системи за попълване на формуляри. „Годишната данъчна декларация се подава по електронен път с ПИК или електронен подпис на физическо лице. От 12 март данъчните декларации в електронния портал на НАП са попълнени автоматично и няма необходимост да се предоставят служебни бележки за доход. Там може да прегледаме всички данни, като имаме възможност да коригираме.”, обяснява специалистът. Все още може да се подават декларации и на хартиен носител в офис на НАП по постоянен адрес, но Недка препоръчва използването на електронните услуги, които предлагат комфорт и намаляване на бюрокрацията.


Скъпи читатели на списание "Български Предприемач", не забравяйте - подробната информация е ключова, тъй като спомага да се избегнат грешки, които могат да доведат до нежелани финансови санкции. За въпроси, свързани с данъчните декларации или за професионална помощ, се свържете с "Активи Одит Консулт", като използвате следните контакти:

Гр.Бургас ул.Апостол Карамитев 10 офис 3уеб сайт: https://activioditconsylt.com/имейл: aktivioditkonsylt@gmail.com


0 коментара

Comments


bottom of page