top of page

Как се изгражда качествено общество?

Инвестицията в образованието на нашите деца е от изключителна важност за качеството на бъдещото общество, в което те ще живеят.

Затова сме щастливи да ви представим нашите приятели от ЧОУ и ЧДГ "Куест Академи", които ще ни разказват и ще дават ценни съвети свързани с образованието в България.


Какво е образованието за вас?


„Образованието – това не е запълване на ведро с вода, а запалване на огън“ – Това е мисъл на Уилям Бътлър Йейтс. За мен е изключително важно във всяко дете прекрачило прага на нашето училище да бъде запален огъня на знанието, което обогатява, трансформира и дава сила.По-лесно ли се работи с децата, отколкото с възрастните?


Да се работи с деца е много по-лесно. Те идват на този свят с нестихващо желание да учат. У тях са заложени огромни възможности за постигане на тази цел. През първите няколко години от живота си възприемат солидно количство от информация и умения. Научават се да ходят, да тичат, да скачат, да се катерят, да се самообслуждват. Научават се да говорят езика на своите родители. Децата не са агностици. С готовност и широко отворени очи приемат всяка нова информация без да се съмняват и затова отговорността на всички, които обучават или възпитават децата е много голяма.Защо избрахте точно тази сфера на развитие? Каква е мисията?


Вярвам, че всеки човек има призвание. Моето е да бъда учител и да работя с деца. Професията учител ми носи удовлетворение и ме кара да се чувствам щастлива. Мисията на нашата институция е чрез усвоените знания да подготвим децата за реалния живот, да създадем сигурна, чиста, защитена вдъхновяваща среда, в която децата да израстнат като етични и толерантни хора, свободни да развиват своите таланти и способности.


Кое е най-голямото ви предизвикателство в работата?


През последните години в училището ни постъпват деца от различни държавни или частни училища. Престоявайки в една среда дори и една година, децата стават носители на тази среда. Често техните привички и поведение са в разрез с нашите правила и стандарти. Понякога е много трудно да коригираме определено недопустимо поведение, особено когато срещаме неразбиране от страна на родителите. За съжаление битува мнението, че учителите трябва да възпитават децата в училище, но отговорността за това е преди всичко на родителите. Идвайки в училище, децата трябва да са научени на обноски, на подреденост, на уважение и почит към всички учители. Учителите в училище поливат и помагат за расте, това което вече е посято у дома.


А, кое обичате най-много в работата си?


Най-много обичам свободните приятелски разговори с учениците и децата, в които обсъждаме теми, които ги вълнуват и за които обикновено времето не стига. Харесвам и моментите, в които се забавляваме и празнуваме заедно.


Какво да очакваме от вас през следващите 12 месеца?


Работим по един нов проект относно пръдължване степента на образование в нашата институция. Подробности бих споделила на по-късен етап.Какво послание ще отправите към аудиторията на списанието?


Обръщението ми отправено към всички родители, на които им предстои да намерят правилно място за своето дете – било то ясла, градина или училище е:

Децата Ви са най-ценния дар, който имате, скъпи родители. Нека не ограбваме детството им, а нека създадем чисто, защитена, приказна, свободна вълнуваща и вдъхновяваща среда заедно, в която те да развиват своята индивидуалност. Красотата на човешкия род е в неговото многообразие. Всяко дете е уникално и заслужава подкрепящи, насърчаващи и пълни с любов образование и възпитание.
Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

Подобни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page