top of page

Кои са най-важните елементи при планирането на PR кампания?

Ефективната PR кампания е добре планираната PR кампания. Тогава и само тогава бихме могли да постигнем не само положителен моментен резултат, а да положим основите на желания от нас имидж в дългосрочен план.Определете целите си

Наполеон е казал, че когато човек знае целта, към която трябва да се стреми, с малко размисъл решенията лесно се появяват. И е прав. Когато планираме PR кампания е необходимо ясно да дефинираме целите, които си поставяме. Те трябва да бъдат съобразени с цялостния маркетинг план и актуалната ситуация към момента. Тук е важно да подчертаем, че целите трябва да бъдат реалистични и измерими – определете ключовите показатели за ефективност, за да направите в последствие анализ на резултатите и да надграждате следващите си кампании.

Примери за цели на една PR кампания могат да бъдат отразявания в телевизионни, радио и онлайн медии, увеличаване на посещенията на уебсайта, контакт с потенциални партньори или инвеститори, генериране на нови запитвания, увеличаване на продажбите и други.


Определете правилната аудитория

Коя е нашата аудитория? Пол, възраст, местоживеене, позиция и интереси са част от базовите метрики, които е необходимо да определите. На следващ етап е силно препоръчително да направите проучване за това какви платформи използва вашия идеален потребител и на какви послания ще реагира той, за да поднесете информацията, която искате да му предадете по лесен, удобен и разбираем за него начин.

Като пример тук можем да използваме PR кампания, която промотира възможност за участие в конкурса „Започни млад“ на списание Български предприемач в София и Пловдив, а целта ни е възможно най-много стартиращи предприемачи да изпратят идеите си. Предвид това, че конкурсът е безплатен, дава достъп до успешни хора, ноу-хау и много награди, а аудиторията е предимно до 25 години, то тогава подходящи за промотирането канали ще бъдат онлайн медиите, както и социалните мрежи. Тук основните послания ще бъдат две – възможност за реализация на бизнес идеи и достъп до десетки успешни хора, които са готови да споделят знанията си с младите надежди в бизнеса.

Създаване на график и определяне на задачи

След като сме набелязали крайната цел и посоката към нея, тогава идва моментът да преценим с какви крачки ще се придвижваме напред. Разпишете всички задачи и определете точните срокове, материали и бюджети, които са необходими за реализирането на кампанията.

Тази част от подготовката може да включва събиране на допълнителна информация, изработка на брошури, създаване на продуктови текстове, предварителен контакт с журналисти и ключови партньори, създаване на визии за интернет, актуализиране на уебсайта и много други.


Източник и автор: Аделина Стефанова от Steam.bg


0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page