top of page

Комплексна услуга по трудова медицина и юридическо съдействие Оптима-Си

Служба по трудова медицина „Оптима-Си“ се занимава с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за работниците и служителите на бизнесите, с които работим. В ежедневието се грижим, както за сигурността и за здравето на нашите клиенти, така и за тяхната юридическа и правна обезпеченост.


Теодор Самунев

Теодор Самунев е водещ адвокат в юридическия екип на Служба по трудова медицина “Оптима-Си”. Завършва специалност Право в Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и след успешно издържане на адвокатски изпит се вписва като адвокат при Софийска адвокатска колегия. Работи и развива адвокатска дейност в различни отрасли на правото - съдейства на клиенти при уреждане на гражданскоправни въпроси, разрешава трудово правни казуси и извършва представителство пред съд. Предлага услуги по изготвяне на различни видове договори, защита пред държавни органи, обжалване на актове и действия на държавата по въпроси на водещи български и чуждестранни бизнеси. Предлага абонаментни услуги за комплексно съдействие на вашия бизнес, както и дава отделни становища и правни съвети по конкретни казуси.

През последната година, нашият екип се разрасна с присъединяването на опитни юристи и адвокати, които консултират и представляват клиентите ни във всички процедури - пред държавни органи и институции, пред контрагенти, така също и пред съд. По този начин „Оптима-Си“ предоставя комплексна услуга на своите клиенти – от сключване на договор за обслужване по трудова медицина, през комуникация и обжалване на актове от Инспекцията по труда, до изготвяне на договори, следене за изпълнение на договори и събиране на вземания.

Нашият екип подсигурява комуникация и защита пред данъчни органи, данъчно консултиране, подаване на декларации и следене на данъчни задължения, както и административно и съдебно обжалване на актове на данъчните органи.

Основни стъпки към успеха на бизнеса


Нашата фирма започна дейността си и беше регистрирана още през 2013 година, като правоприемник на „Оптима“ ЕООД. Оттогава активно и непрекъснато развива връзката със своите клиенти, започната преди това от своя праводател. Това, което ни прави успешни и най-вече доверени сътрудници за нашите клиенти, е близкото отношение и тясната връзка с хората, които са ни гласували доверие.


Водещ принцип в нашата работа е да стопим границите и да покажем лично отношение към всеки бизнес. За нас, бизнесите, с които сме сключили договори, не са просто наши клиенти, а най-вече – наши дългосрочни партньори, с които работим за тяхната пълна сигурност, устойчивост на пазара, както и за взаимното ни развитие в индустрията.


Оптима си

Мотивацията ни да продължаваме напред


Основна мотивация да продължаваме да работим с хъс след всички години досега, е фактът, че всички наши сътрудници (бизнесите, които обслужваме) разчитат на нас и знаят, че винаги сме на линия – на един телефонен разговор разстояние.


След разрастването на дейността на „Оптима-Си“, отговорността от наша страна и доверието от страна на клиентите ни още повече нарасна, тъй като на „бойното поле“ на правото и закона нямаме право на грешки. Разрастването на екипа ни е и тази стъпка, която донесе глътка свеж въздух в екипа ни и ни мотивира да продължим работата си с още по-голяма решителност. Това ни отведе да внесем нови идеи за услугите, които предоставяме и да повишим още повече стандартите си.


Предизвикателства и решения


Въпреки че сме щастливи да твърдим, че сме изградили успешна и устойчива връзка с нашите партньори, все още се срещаме с някои спънки в бизнес отношенията си. Такива спънки и предизвикателства при нас се открояват най-вече в отговорността на отсрещната страна към работата ни.


Все още в България не е добре узряло виждането, че услугите по трудова медицина, юридическите и адвокатските услуги са само в полза, но не и ущърб на нечие дружество.


Например, изправно и валидно сключен договор със служба по трудова медицина като нашата, ви гарантира защита от актове и санкции на административните органи. Ако обаче недобросъвестно не подновите договора си с „Оптима-Си“, ние по-трудно можем да сме ви от помощ след свършен факт - като при проверка или акт на Инспекцията по труда, например. Поради тази причина, искрено съветваме всички наши клиенти да съдействат при ежегодното подновяване на договорните си отношения със службата ни по трудова медицина, за да избегнат неприятни последствия от страна на държавните органи.


Друг пример, от нашата юридическа практика, е „предпазливостта“ на компаниите в България да се посъветват с юристконсулт или с адвокат като предварителна стъпка, а не чак след като юридически проблем е възникнал. Стремим се все повече да налагаме мисленето, че правните маневри успешно се прилагат като превантивна и предпазна мярка по консултиране и взимане на решение, преди още какъвто и да е казус да е възникнал.


оптима си

Това е целта на нашия юридически екип – да спечели доверието на всеки клиент и да покаже, че по-добър съвет от съвета, даден навреме – няма.


Съветът, който бих дал и който следваме ежедневно в работата си е – обградете се от хора и партньори, на които имате доверие. Обградете се с такива, с които ви е приятно да работите, на чието мнение и експертиза вярвате безусловно. Оставете експертите в съответните сфери да си вършат професионално работата. Осигурете си пълна трудова и юридическа обезпеченост и само така за вас ще се улесни задачата да взимате управленските решения и да водите компанията си към развитие. Средствата, които бихте спестили за юридическа консултация или услуга по трудова медицина костват много повече, в случай на възникнал проблем след това.


Ако смятате, че нашия експертен екип могат да ви бъдат полезни се свържете директно с нас.


0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page