top of page

Корпоративната социална отговорност (КСО) и връзките с обществеността (PR)

В последните години осезаемо се забелязва, че корпоративната социална отговорност (КСО) е област на фокус в бизнеса. Компании от всички индустрии подчертават своите социално отговорни практики и усилията си да въздействат положително на средата около тях. И няма как да не споменем, че това не е добро само за каузите, инициативите и организациите, които получават тяхната подкрепа – това е добро бизнес решение. Реалността показва, че потребителите се ангажират все повече с брандовете въз основа на техните инициативи за социална отговорност и бизнесът трябва да бъде напълно наясно с това. Независимо дали става въпрос за екологични проблеми, социална справедливост или благотворителност, клиентите все повече очакват от компаниите да споделят техните ценности, за да бъдат лоялни към тях.

Има редица проучвания по този въпрос. Според едно от тях тази тенденция е движена предимно от млади потребители. Проучването Finger on the Pulse на Horizon Media установява, че 81% от милениълите очакват компаниите да бъдат социално ангажирани. Проучване на Aflac от 2019 г. установява, че 77% от потребителите са ангажирани да купуват от компании, които развиват политика за корпоративна и социална отговорност.

Освен да развиват политика за корпоративна и социална отговорност, за компаниите е от важно значение да разберат как могат да я комуникират и популяризират пред своите клиенти. Когато се извърши правилно, този процес подчертава важната връзка между връзките с обществеността (PR), корпоративната и социална отговорност (КСО) и положителното въздействие, което може да има върху популярността на марката, лоялността на клиентите и добрата репутация.

Създаването на култура за КСО е важно и връзките с обществеността играят голяма роля за изграждането и постигането на устойчивост на добрия имидж на компаниите. Връзката между PR и КСО стратегията е от съществено значение – компаниите трябва да съобщават осезаемите стъпки, които предприемат и които отразяват тяхната етична основа и вярвания. От друга страна чрез правилните комуникационни канали трябва да се дават точните послания по честен и автентичен начин, без да се допуска внушаването, че бизнесът използва КСО само като маркетингова тактика.

Правилното предаване на послания може да бъде постигнато на първо място, когато бизнесът прави кампании за корпоративна и социална отговорност по ясни и конкретни причини. Компаниите трябва да подкрепят инициативи и каузи, в които наистина вярват, а не просто да превръщат това в рекламен трик. Днес потребите са много по-наблюдателни и критични и биха забелязали това. Изключително важно е едва след прилагането на конкретни стъпки по отношение на КСО да се предприемат действия по популяризиране – тогава всичко е свързано с комуникацията на работата, която бизнесът върши. Направено по различен начин, КСО е само за маркетингови цели, което може сериозно да навреди на репутацията на марката и да заличи всички предимства на корпоративната социална отговорност.

Правилно изградената стратегия за корпоративна и социална отговорност може да помогне на бизнеса да извлече различни предимства. В допълнение към повишаването на лоялността на клиентите и положителната репутация на марката, устойчивата КСО стратегия дава възможност за по-голяма ангажираност на служителите, привличане на инвестиции, по-голяма печалба, както и много други измерими и неизмерими ползи.0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page