top of page

Логистичен парк Езерово, Варна: Инвестиционни възможности с Нов Дом 1

Добре дошли в поредния брой на „Български Предприемач“, където днес ще ви запознаем с Венелин Бабанов, съдружник в „Агенция за недвижими имоти Нов Дом №1“ и основател на инвестиционния тундъл в компанията. В интервюто си с нас, господин Бабанов разглежда възможностите за инвестиции в логистичен парк в безмитна зона Езерово, като акцентира върху предимствата и перспективите, които този проект предлага на българските бизнеси.Локацията на логистичен парк Езерово, на около 10-15 км от пристанището в Запад, представлява основното му предимство. Това облекчава доставката и разпределението на стоки, като значително намалява времето и разходите за транспорт. Бабанов подчертава, че оптималното географско положение на парка допринася за ефективността и гъвкавостта на бизнесите, които се установяват там.


Венелин Бабанов обяснява, че логистичният парк е идеален за малки и средни предприятия, които търсят разширение и модернизация на своите производствени и складови мощности. Той подчертава важността на персонализацията на пространствата в парка, като споменава различни опции за размери на площите, които се предлагат.Финансовият аспект е още един ключов елемент в привлекателността на логистичния парк. С атрактивната цена от 750 евро за кв.м. и гъвкавата схема на плащане, Бабанов подчертава, че логистичният парк Езерово е достъпен и изгоден вариант за бизнеси, стремящи се към разрастване и ефективност.


Потенциалът за развитие на парка е огромен, като Венелин Бабанов подчертава възможностите за бъдещо разширение и постоянно усъвършенстване на условията в него. Освен това, той споделя своята визия за бъдещето на логистичния парк, акцентирайки на непрекъснатото нарастване на потреблението и търговията, което прави логистичния парк още по-атрактивен за инвеститорите.
Господин Бабанов акцентира на уникалния подход на „Езерово“ към управлението на човешките ресурси. Той разказва за успешна практика, приложена в близка производствена база, където се наемат местни хора, които могат лесно да достигат до работното си място. Този подход не само намалява разходите за транспорт и логистика, но и повишава мотивацията и задоволството на работниците. Бабанов подчертава, че в съвременния свят, където работната ръка е ценен ресурс, подобни иновативни решения могат да бъдат ключови за успеха на бизнеса.


В допълнение, интервюто разглежда и възможностите за персонализиране на пространствата в парка. Господин Бабанов обяснява, че сградите в парка са проектирани с гъвкавост, което позволява на бизнесите да приспособят пространството според своите конкретни нужди и изисквания. Това включва вариации в размера на площите и височината на работните пространства, което е особено важно за компании със специфични производствени процеси.


За финансовите стимули и схемата на плащане, Бабанов представя гъвкав подход, който се адаптира към нуждите и възможностите на бизнесите. Тази схема позволява на компаниите да планират своите финансови ресурси по-ефективно и да намалят началната им инвестиция.В допълнение, Венелин Бабанов споделя една интересна история, която подчертава важността на човешкия фактор в бизнеса и начина, по който доброто ръководство и иновативните решения могат да подобрят работната среда и продуктивността. Тази история допълва общата картина на логистичен парк Езерово като място, където бизнесите не само растат и се развиват, но също така се грижат за своите служители.


В заключение на интервюто, господин Бабанов отправя послание към аудиторията на „Български Предприемач“. Той насърчава бизнесите да инвестират в логистичен парк Езерово, като подчертава важността на устойчивото и динамично развитие. Със своите конкурентни цени, гъвкави площи и стратегическа локация, паркът предлага уникални възможности за разширяване на бизнеса и повишаване на оперативната ефективност.


За всички заинтересовани бизнеси, които искат да разширят своята дейност и да оптимизират своите логистични и производствени процеси, логистичен парк Езерово представлява отлична възможност. За повече информация и възможности за инвестиции, свържете се с Венелин Бабанов и не забравяйте да следите за нови статии и интервюта в „Български Предприемач“. Вашите бизнес взаимоотношения започват тук!


0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page