top of page

Ментална аритметика, бързо четене и финансова грамотност за деца! Добре дошли в SmartyKids Bulgaria!

В днешната статия имаме удоволствието да Ви запознаем със Сияна Младенова - партньор на SmartyKids Bulgaria и собственик и управител на детски образователни центрове SmartyUniverse. Тя помага за интелектуалното развитие на децата и разгръщането на потенциала им, съхранявайки детската атмосфера за тях. В нейния център децата учат, докато се забавляват.

Всеки един от нейните курсове съдържа геймификация🛸 и приключенски сценарий🛸🌍


Ползите от изучаване на ментална аритметика:

1. Увеличава се скоростта на възприемане на информация.

2. Развива се фотографската памет.

3. Работи творческото мислене.

4. Повишава се концентрацията.

5. Развива се аналитичното мислене.

6. Децата стават самостоятелни и уверени в себе си.

7. Учат се на работа в екип.

8. Обогатяват общата си култура.


Днес Сияна ще ни разкаже малко повече за позицията си относно международния бизнес👇


Бихте ли разширили пазара зад граница, как е възможно? Ако вече го правите, споделете, как се случи това.

За дистанционната форма на обучение има данни, че е създадена още през 1728г. от „Boston Gazette“ . По- късно през 1946г. първи въвеждат дистанционното обучение Университета в Южна Африка.

В България тази форма на обучение придоби голяма популярност по време на първите наложени рестрикции в среда на COVID-19 на 16.03.2020г.

Детски образователни центрове Smartykids наложихме синхронните технологии в обучението зад граница още през май 2019г. . Наш висок приоритет е услугите , които предлагаме да бъдат достъпни до всяка точка на света.

Първото дистанционно обучение по ментална аритметика се провеждаше посредством платформите Skype и Zoom. Детето, което се обучаваше тогава беше на 8г. Благодарение на курса успя да развие своите памет, скорост на възприятие и най-вече концентрацията. Неговите преподаватели в Германия споделиха, че наблюдават голям напредък в когнитивните умения. Благодарение на своята майка , която беше през цялото време до него успя да завърши своето обучение успешно.

По време на първите ограничителни мерки в COVID-19 среда всички обучения се провеждаха дистанционно, както в страната , така и в чужбина.Кое ви вдъхновява за нови обучения и услуги?

Физическото, емоционалното и интелектуалното развитие на децата са определящи както за индивидуалното бъдеще на всяко дете, така и за потенциала и перспективите на българското общество и националната икономика.

Редица изследвания на Н.Н. Поддяков и Л.А. Венгер, В. Гюрова, Ж. Пиаже, А.В. Запорожец показват, че съществено влияние върху процеса на обучение на децата оказва степента на развитие на мисловните операции, качествата на ума и способностите за самостоятелно „откриване“ на закономерностите в околния свят.

Неведнъж съм използвала думите „ Най-добрата инвестиция в днешни дни е инвестицията в децата и най-вече в образованието“.

Ежедневната работа, като преподаватели и педагози ни дава възможността ежедневно да помагаме на родителите в развитието на децата.

Всяка детска усмивка и напредък ни стимулира да развиваме и разработваме нови обучения и методики.


Има ли разлика между бизнес тенденциите в обученията в чужбина и в България?

България е държава, която се развива с бързи темпове в неформалното образование. Държавите в чужбина всяка година създават нови модели и методики за развитие на деца и юноши.

В последните години се налагат обученията свързани с личностното развитие, емоционалната интелигентност и високите технологии. Все повече предприемачи и инвеститори се обръщат към руския пазар за въвеждането на нови продукти и услуги свързани с частните обучения.


Кой е перфектния бизнес план за експорт на продукт или услуга?

Бих казала, че няма модел за перфектен бизнес план в нашата сфера. Всичко зависи от социалната среда , от нагласите на обществото и съответно търсенето. Всяка възрастова група изисква различни видове обучения.

В нашата практика сме се научили да бъдем гъвкави и адаптивни. Бизнес плана изисква да дава ясна представа в кой продукт да насочим усилията си спрямо нуждите на съответния образователен център.

Предвид бързоразвиващите се държави, които налагат нови тенденции в образователните тенденции е необходимо винаги да сверяваме часовниците си и да изискваме повече и повече в качеството на предлаганите от нас услуги.


Какво следва след лятото?


В края на лятото сме подготвили конференция на неформалното образование , която е под наслов „Формално и неформално образование обединени заедно“.

Конференцията дава възможност на представители от формалното и неформалното образование да обменят практики, опит и идеи, да получат възможност за създаване на ползотворно сътрудничество в името на обща кауза - разширяване интересите и развитие на способностите на децата и младите хора и повишаване на качеството на образованието и услугите за деца и юноши .

В конференцията ще вземат участие представители на двете форми на образование, както и списание „Български предприемач“ заедно с други медийни партньори.


След конференцията планираме старта на новата учебна година. Тази година подготвяме нови проекти в които да вземат участие и родителите. Те са неизменна част от детското развитие. Все повече се наблюдава необходимостта родителите да бъдат въвеждани в обученията на децата , за да могат да бъдат максимално полезни и ефективни в учебния процес. Линк за регистрация в конфаренциятаКаква е отговорността да си сред водещите компании в България?

Да бъдеш сред водещите компании е ежедневно предизвикателство и отговорност. Да си водещ бизнес означава да отговаряш на нуждите и очакванията на клиентите , които познават предлаганите услуги в сферата на неформалното образование. Поради палитрата на предлаганите услуги родителите се обръщат и комуникират с нас, с въпроси и очаквания свързани с развитието на децата надхвърляйки рамките на предлаганите услуги. Именно така се изгражда доверието и дългосрочното партньорство между образователния център, родителите и техните деца.


Как ни приемат бизнес партньорите и пазара в чужбина?

Изключително добре. Детските образователни услуги и в частност предлаганите от SmartyKids образователни курсове са все по-търсени в Европа. Много родители се свързват с нас с въпроси дали вече предлагаме курсове в тяхната страна и на техния език, защото са запознати с резултатите, до които те водят. Тази година стартираме дейност в Белгия, Сърбия и Македония, и имаме удоволствието да работим с отлични партньори там, с опит в сферата на образованието и психологията, с разбиране и желание да разширяват образователната ни дейност в страната си.

Подобни публикации

Виж всички
bottom of page