top of page

Мисия учител

Днешният ни гост е интересен, успешен и със сигурност ще заинтригува вниманието Ви! Казва се Златина Димитрова и е дългогодишен журналист.


Златина Димитрова е дългогодишен журналист. Преминала е през всички стъпала в професията - репортер, зам.-главен редактор и главен редактор на областния ежедневник „Янтра ДНЕС“. Носител на редица национални и международни награди, сред които: "Журналист на годината 2012” от Европейския синдикален комитет по образованието, „Журналист на годината” и първа награда в категория „Очерк“ в годишните награди „Св. Константин-Кирил Философ“ на Българската асоциация на регионалните медии. Тя е доктор по методика на обучението по български език и литература в етапа 1. – 4. клас. Работила е като хоноруван преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и начален учител, а сега е главен асистент по педагогика в Центъра по хуманитарни науки при Бургаския свободен университет. Автор е на редица научни статии в областта на педагогиката и на монографията „Медийна грамотност в началното училище“.


- Здравейте, Златина! Разкажете ни малко повече за себе си и защо избрахте да се развивате в сферата на образованието?

- След 22 години, отдадени на журналистиката, избрах да се посветя изцяло на образованието. Работата с деца и младежи ме зарежда. Чувствам се пълноценен човек – мога да давам неограничено и знам, че това, което съм дала, ще бъде прието с отворено сърце. Журналистическата професия много бързо изхабява. Освен това с времето все по-рядко успяваш да намираш теми, които да те вдъхновяват, да те провокират за творчество. С децата всеки ден е абсолютна изненада. Не знаеш в каква посока ще те накарат да се усмихнеш.

- Защо се включвате в конференцията за неформално образование?

- Сред основните приоритети и политики на неформалното образование у нас са извънкласните и извънучилищните дейности, приобщаващото образование и професионалната квалификация и преквалификация, а тези теми силно ме вълнуват.


- Каква е Вашата мисия и как допринасяте за образованието в България?

- В живота на всеки от нас има по един Учител, който помним цял живот. Това е Учителят, който е повярвал в нас, дал ни е шанс, насърчил ни е и ни е предизвикал да покажем най-доброто от себе си точно в момента, в който е трябвало. Вярвам, че именно учителите са тези, които могат съществено да допринесат за качествената промяна на образователната ни система. Затова избрах да се посветя на подготовката на бъдещите учители.


Стремя се да дам не само знания на моите студенти, но и увереност, а също и подкрепа, за да могат да „говорят“ и със сърцето си – не само като „реализирани учители“, а като Единствените Учители, които всеки от нас помни цял живот. С тази цел и със съвместни усилия на академичната общност на Бургаския свободен университет създадохме Студентски клуб „Мисия Учител“. В неговите дейности активно се включват студенти от педагогическите специалности.


- Каква е темата, която ще представите на конференцията и за кого ще бъде полезна?

- „Развитие на професионалните умения на бъдещите педагози чрез дейности в Студентски клуб „Мисия Учител“ е темата на доклада, който ще представя в рамките на конференцията. Изследвания на редица водещи учени показват, че извънаудиторната заетост на студентите е най-силната страна на съвременното висше образование. Това потвърждават и резултатите от дейността на Студентски клуб „Мисия учител“ при Бургаския свободен университет.


Новият клуб обединява усилията на студентите и на академичната общност на Центъра за хуманитарни науки върху ценностите, мисията и визията за българското образование.


Чрез методите на неформалното образование се стимулират инициативността и творческата енергия на студентите, които са бъдещи иноватори в образованието. Докладът представя концепцията за клуба с неговата практическа насоченост и идеята за приемственост, както и резултатите от проучване сред студентската общност на БСУ за тяхната мотивация, и очаквания по отношение на практическата подготовка на бъдещите учители.0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Коментари


bottom of page