top of page

Най-новата програма за енергийна ефективност за предприятия за 2022 година

Здравейте на всички, които ни четете! Днес правим едно извънредно интервю с нашия колега и приятел Стефан Савов, защото последните 2 дни доколкото разбираме има раздвижване около европейските програми, по-точно някои от тях и сега той ще разкаже какво точно се случва, какво да очакваме, за кого и какво ще бъде. Радвам се да се видим.

Здравей! И аз се радвам да се видим в този хубав почти летен, пролетен ден. Ще си поговорим за помощта, която ще бъде налична за малките и средни предприятия в България за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Поради чисто икономически фактори, хората започнаха много сериозно, бизнесите и предприемачите, да обръщат внимание на това колко енергия харчат. Предимно електричество, но не само. Поради това тази мярка, която е предвидена в един инструмент наречен REACT-EU, който е насочен към цифрово възстановяване на предприятията. Ще бъде за подобряване на енергийната ефективност в малките и средни предприятия, за да може да бъдат подкрепени и да се подпомогнат в тяхното възстановяване от пандемията Ковид-19, което очевидно силно продължава да влияе на икономиката. Процедурата доби известност последните дни, откакто е на обществено обсъждане.


Ще бъдат подкрепени микро, малки, средни предприятия, с минимум завършени 3 финансови години, тоест те трябва да са активни, действащи предприятия. Има ограничения за техните обороти в зависимост от това каква е тяхната категория. Тези 3 години микро предприятията трябва да имат минимум 210.000 лева оборот общо за трите години, малките предприятия минимум 750.000 лева и средните предприятия не по-малко от 3 милиона лева. Все пак нали е прицелена помощта и програмата към действащи, жизнеспособни предприятия.


Минимумът безвъзмездна помощ, за който може да се кандидатства е 25.000 лева, максимумът е 150.000 лева. Като това финансиране може да надвишава 50% от проекта, което означава, че минималният проект, за който може да се кандидатства е в размер на 50.000 лева – 25.000 и още 25.000 от кандидата. Финансирането ще бъде 50 на 100.


Другият детайл, на който трябва да се обърне внимание е, че няма да може всеки да прави каквито си иска инвестиции. Ще има предварително одобрен списък на инвестиции, които предприятието може да внедри в своята дейност. Той е доста дълъг и доста технически. Има елементи, на които можем да обърнем внимание. Това е, че е допустимо саниране на производствени помещения или помещения със смесено предназначение, например производствени и административни. Самостоятелни административни сгради не са допустими. Освен санирането, смяна на дограма, понижаване на тавани вътре в самите производствени помещения, закупуване на по-ефективни компресори, помпи, системи за климатизация, отопление, охлаждане. Това са по-основните. Самият списък е наличен в пространството, ние също ще споделим линк към него. Този списък ще бъде остойностен когато процедурата се обяви. Тя в момента е на обществено обсъждане. Когато се обяви, за всеки вид инвестиция ще има единична цена, като кандидатите ще могат да залагат в бюджетите си тази цена + до 10% надвишение предвид чисто пазарни фактори, които могат да се случат докато се кандидатства.


Развитие от последните два дни, тъй като споменахме, че е на обществено обсъждане. Първоначално беше предвидено тази процедура за подпомагане да бъде насочена само към сектора на преработващата промишленост, така известен като сектор C от класификатора на икономическите дейности. Класификаторът се подготвя и поддържа от Национално статистическия институт, той е отправна точка. Министерство на туризма е отправило предложение и аз смятам, че ще бъде одобрено, в тази процедура да бъдат включени предприятията от туристическия сектор или местата за настаняване – хотели, стаи за гости, тоест туристическия сектор също да може да се възползва от такъв тип подкрепа. Това е нов момент.


Друго, на което да обърнем внимание, понеже споменахме, че има предварително изготвен списък – не са допустими инвестиции във фотоволтаици. Казвам го, защото всеки втори клиент дали може. Съжалявам, не може. Причината е, че Оперативна програма иновации и конкурентоспособност иска максимално бързо да предостави тази подкрепа на предприятията. Фотоволтаичните инсталации имат един малко по-усложнен процес на разрешение и на съгласуване. Задължително се взима най-малкото разрешение от главния архитект, което би било в противоречие с това нещата да се случат по-бързо.


Друго важно нещо, все пак тези инвестиции не са да се възползваме от едни европейски средства. Трябва да се ангажира кандидатът с определени енергийни спестявания. Няма долна или горна граница на енергийни спестявания, има технически параметри на оборудването, което се внедрява, от което ще следват някакви енергийни спестявания и те трябва да се докажат после в един 3-годишен период след завършване на проекта. Това доказване се извършва чрез определяне на точки за мониторинг, като може да бъде чрез съществуваща система за енергиен мениджмънт или чрез внедряване на такава система за енергиен мениджмънт в предприятието. Ако в предприятието има такава система за енергиен мениджмънт, тя е популярна като ISO 50001, тогава е лесно, кандидатът просто ще си добави определени точки за контрол в тази система. Ако не може да си я разработи и да си я внедри със средства от програмата. Това е също допустима инвестиция. Има лимити. Разработването на такава система е в размер до 7.000 лева, сертифицирането е до 9.000 лева. По-сложно е от ISO 9001, което всеки има.


Бих препоръчал на всеки да си го предвиди в проекта, тъй като иначе трудна работа. Дори едно предприятие да бъде одобрено, да си получи средствата, да си направи инвестицията, ако не може след това да доказва, че реализира енергийни спестявания, ще се наложи да си върне парите и то с лихвите след някакъв период от време. Това е голямо главоболие, влиза се в забранителни списъци, въобще по-добре не. Щом се предоставя такава подкрепа по-добре е да се извърши.


Тоест задължително е всяка фирма, която иска да кандидатства по тази програма освен тези неща, които ти спомена като смяна на дограма, допълнителна топлоизолация и т.н., трябва да предвиди и 7-9 хиляди максимум за въвеждане и на тази система.

Да, тази система за енергиен мениджмънт се казва, е по международен стандарт. Има фирми в България, които ги разработват, внедряват и сертифицират, не е толкова трудно да се направи.


Да, просто трябва да се направи, защото иначе буквално си обречен да върнеш парите ако не направиш такава система.

Или трябва да си извадиш тези пари от джоба, което е възможно, но няма смисъл.


Кога се очаква да бъде активна тази програма?

Очаква се тази програма да бъде активна може би дори следващата седмица.


Какво трябва да направят кандидатите като първи стъпки?

Да си намерят добър консултант. Шегувам се. Преди всичко трябва добре да помислят каква мярка за енергийна ефективност искат да внедрят и да ангажират проектант или специалист, който е инженер топлотехника например, от този тип, който да им направи предварителни изчисления приблизително какви енергийни спестявания ще реализират, така че да може това да бъде вписано в самото проектно предложение и в последствие да бъде предмет на проверка.


Вие като консултантска компания ще работите ли с такива специалисти?

Да, работим с едни от най-добрите в бранша.


Тоест ако ние ви се обадим за тази програма, вие ще можете да ни предоставите комплексна услуга?

Да, бихме могли. Естествено това не е задължително. Ние се доверяваме на всеки, който е преценил да си направи такива изчисления. Можем да осигурим такава услуга допълнително, няма проблем.


И когато се започне процесът, горе-долу колко време ще отнеме, от момента на подаване до момента, в който започне същинската работа?

Процесът на подаване ще бъде в рамките на часове, стига да имаме информацията, защото това е другия интересен момент - първите по време ще са първите по право. Ще се финансират проектите по реда на тяхното подаване до изчерпване на лимита. Аз лично имам известни резерви към този подход, защото това означава, че по-голям шанс ще имат тези, които по-бързо ще си натиснат копченцето, а не тези, които по-качествено са си подготвили проектопредложение и са се постарали, помисли ли са каква инвестиция ще им е необходима и са подходили отговорно. Но в крайна сметка управляващият орган си взима тези решения.


Това е малко като на свободния пазар. По принцип знаеш, че в бизнеса си в това положение.

Знаеш, че можем да дискутираме по тази тема кое е по-важното – стойността, която получаваш или бързината, с която я получаваш. Можем да го коментираме това, но то е предмет на друг разговор.


Въпросът ми е малко извън контекста на тази програма. Има ли някаква промяна при одобряването на проектите отпреди 1 година и след 1 година, тоест преди миналата година преди март и периода след миналата година март? Забелязваш ли някаква промяна? Защото казваш тези, които са първи, ще имат по-голям шанс. Преди да кажем, че не е било точно така във всички моменти.

Това е характерното при тази процедура, поне както е обявена сега за обществено обсъждане, няма оценка за качество. Има отговаряш ли на предварително обявените критерии – отговаря, хайде, влизаш. Така че тук това не би трябвало да бъде кой знае какъв проблем. Не знам дали ще има промяна. Аз лично не забелязвам промяна в скоростта на одобрение, доколкото в този период не е имало такава процедура, която да бъде обявена и проведена.


Ние имаме проекти, които са подадени на 15 март миналата година, сега се сключват договорите и то пак по тези Ковид мерки, които бяха за “малките големи”, тоест малки предприятия с оборот над 500.000 лева за 2019 година. Те имаха право на 50.000 лева за оборотен капитал. Доста се проточи при тях. Административни причини. Надявам се нещата този път, след като вече са се разпределили функции и отговорности, сега да се случва по-бързо. Още повече такава е и заявката при тази процедура.


И още един много важен въпрос, какъв е бюджетът за тази програма, който са отпуснали?

Общият бюджет е доста сериозен – 136.226.000 лева.


Това потенциално на доста компании могат да помогнат.

Да, доста компании.


Но все пак според мен ще кандидатстват доста компании и ще трябва да се избърза.

Със сигурност, защото не можем да кажем какви са нуждите на различните компании. Почти всяко едно действащо производство може да намери при себе си пространство за инвестиция в размер на 300.000 лева.


Да, особено ако приемат и предложението да включат хотели, къщи за гости. Там вече 2,5 пъти ще се умножат кандидатите според мен, ако не и повече.

Всъщност при средна подкрепа за проект от около 100.000 лева, това са 1300 проекта. Не са чак толкова много.


Ще кандидатстват много повече според мен.

Да, мисля, че ще има подадени може би 3-4000 хиляди проекта в рамките на няколко дни.


Самият период на изпълнение на проекта след одобрение ще бъде до 10 месеца, така е предвидено, за да може да се усвоят средствата.


Искам една скоба да отворя, понеже споменах за “малките големи” с 50.000 лева, от вчера новина, тъй като там имаше подадени много проекти, имаше доста, които останаха в резервни списъци. Списъците бяха по сектори на икономическите дейности и имаше такива, които бяха включени допълнително. Сега понеже има и допълнително финансиране започват договаряне с последните кандидати от сектори B, E, L, N, P, Q, R и S на класификатора на икономическите дейности. Който е кандидатствал е добре да си следи профилите, за да види дали ще бъде поканен за сключване на договор. Аз се надявам наистина този процес да се ускори след като са премахнати административните пречки. Административните пречки се състояха в това, че всъщност Министерството на икономиката, в което е управляващият орган, се раздели и управляващият орган отиде в едното министерство и заради това имаше процедурни правилници, определяне на зам.министри, определяни на директори, пускане на заповеди и т.н., които бяха на гърба на бенефициентите.


Последният въпрос, който имам е свързан точно с програма за фотоволтаични системи, 100% безвъзмездно финансиране за битови нужди обаче. Кога се очаква да пуснат тази програма, имаш ли някаква информация?

Имам прогнози, информация нямам, тъй като е необходимо да бъде одобрен планът за възстановяване и устойчивост. Тук има сигнали, че съвсем скоро ще бъде одобрен и след това трябва да бъдат разработени самите процедури, да се обявят за кандидатстване, хората да се подготвят, да кандидатстват, да се сключат договори и т.н. дълъг е този процес. Моята прогноза е септември.


Това е оптимистична прогноза, защото доколкото знам, ти ще ме поправиш, в края на 2020 България е одобрена по тази програма, дори е отпуснат бюджет, който обаче не може да се усвои от България точно заради въпросния план за възстановяване и имат някакви изисквания също от Европейския съюз за нашите електроцентрали.

Чак да отпуснат бюджета не, по-скоро е заделен, това е различен. Заделен е този бюджет от края на 2020, но той ще бъде отпуснат при определени условия, при определени ангажименти, които поемем и амбиции за реформа. Самият той претърпя няколко прекроявания. Той се изпраща за предварително съгласуване в Европейската комисия, те от там имат някакви резерви и казват: “Това става, това не става”, има си един такъв процес на обсъждане и сега се надяваме, че сме на финалната права. По отношение на електроцентралите много е динамична обстановката.


Очаква се сега председателят на Европейската комисия да дойде в България, мисля, че точно по този повод да одобрят плана за възстановяване.

Да.


И това ще отвори вратата вече към тази програма, от която аз лично вярвам, че ще се възползват много голям брой хора.

Да, със сигурност, но това, че ще бъде одобрен плана, в последствие трябва да бъдат учредени административните структури, които ще го администрират, да се подготвят процедури за кандидатстване, те да минат през съответните съгласувания по различните министерства, да бъдат обявени, да се съберат проекти, тези проекти да се разгледат и т.н., което изисква освен всичко друго и човешки ресурс. Това въобще няма да стане толкова бързо.

Мисля, че дадохме достатъчно информация. Ще те помоля да споделим линкове, за да може хората да прочетат повече и също така, който има нужда да се свърже с теб за малко по-голяма консултация, по-детайлна и съответно да съдейства. Благодаря на всички, които четете този материал.0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page