top of page

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ДНИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На 14 октомври т.г. в Софийския университет Св. Климент Охридски" ще се състои национална конференция с международно участие на тема „Кризисни предизвикателства и посткризисни перспективи на неформалното образование в България“. Тя е съвместна инициатива на 11 партньорски организации, а нейни домакини са Факултетът по педагогика на СУ, образователен туризъм за деца „Ваканция М“ и детските образователни центрове „Smarty Universe“- Варна. Своя опит за справяне с кризисни ситуации в сектора на допълнителни образователни дейности и услуги ще споделят над 50 представители на министерства, агенции, читалища, сдружения, младежки организации, центрове за подкрепа на личностното развитие, частни арт школи и музеи, малки и средни предприятия, технологични компании и местни инициативни групи.В навечерието й на 13 октомври 2022 г. с особен интерес се очакват съпътстващите форума събития - университетски бизнес форум, мобилни теренни визити за запознаване с иновативни обучителни практики, както и студентска секция „От студенти - за студенти“. В нея студентите от Факултета по педагогика на СУ ще се срещнат с техни професионални ментори и потенциални работодатели, а бизнес форумът ще даде възможност на обучители, експерти по квалификация и развитие на персонала и работодатели в образованието да посетят университетски звена за продължаващо образование и учене през целия живот и да се запознаят с техни иновативни практики за неформалното обучение и образование.


В рамките на конференцията ще има панелни дискусии и тематични сесии по ключови теми, свързани с предизвикателствата и приноса към националното развитие на сектора, обединяващ професионалното обучение и кариерното развитие, младежките обучения и заниманията за свободното време в сферата на изкуствата, образоването за възрастни, спорта, науките и образователната анимация, ,специализираната образователна подкрепа за различни уязвими групи, и др. Заедно с водещи български изследователи и практици в дискусиите на форума в онлайн сесия на английски език ще участват и бележити чуждестранни изследователи от Япония, Великобритания и Ирландия.


Конференцията ще бъде съпроводена от паралелни събития в цялата страна, обединени в Национални дни на неформалното образование, включващи местни форуми, публични изяви и партньорски събития, а най-активни участници ще са центровете за подкрепа на личностното развитие, младежки центрове, частни научни и арт школи, детско-юношески организации в Пловдив, Варна, Стара Загора, Кърджали, Плевен и София. Координатор на инициативата е Асоциацията на центровете за подкрепа на личностното развитие.


По-обстойна информация за конферентната програма и съпътстващата инициатива Национални дни на неформалното образование ще намерите на сайта на форума:


За контакти : проф. д-р Силвия Николаева, координатор на конференцията, тел 0888255066.

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page