top of page

Образованието не е изучаването на факти, а обучението на ума да мисли

Настоящата публикация е спонсориран пост. Тя е част от партньорството между Фондация “Започни Млад” и MINIBOSS BUSINESS SCHOOL & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL с цел развитие на мисията на фондацията.


В наши дни образованието е една от най-дискутираните теми в обществото. Децата – бъдещето на нацията, на света и тяхното развитие ни вълнува. Последното десетилетие се превръща във все по-популярна темата за неформалното образование.

Самата дума "ОБРАЗОВАНИЕ" предполага "идеалния образ" на ученика, който трябва да бъде продукт на тази образователна система.

Дали купищата прочетени книги, назубрени от А до Я учебници ни гарантират успешна реализация в живота?


Дали няколко дипломи от висши учебни заведения ни обещават бляскава кариера?

Споделят с нас Петя Косева и Таня Марчева – основатели на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL, Варна и София.

По своята същност неформалното образование представлява целенасочено учене, което се осъществява в разнообразна среда. То е доброволно и в основата му са обучаващите се и техните индивидуални потребности. Благодарение на неформалното образование се развиват редица ключови компетенции и умения, подпомагащи личностното и професионално развитие на участниците в образователния процес.

Общообразователното училище не изпълнява всички изисквания на времето. То е важно - дава набор от знания и формира широката перспектива на детето. Но нито средното училище, нито университетът учат детето как да прилага тези знания в практиката. А това е важна потребност в днешно време.

Неформалното образование се появява като иновация, предназначена да реши едни от най-належащите проблеми в обществото. То е ориентирано към определена цел, може да подпомогне създаването на програма или проект. То е гъвкаво и насочено към учащия се. То е по-скоро практическо, отколкото теоретично, може да използва всички съществуващи условия и среди. То представлява един непрекъснат процес на учене през целия живот. В неформалното образование участниците са активни, те решават проблеми, работят със своите ръце, мислят творчески, ученето е практическо, гъвкаво. Неформалното образование се основава на взаимното доверие и уважение като при това окуражава задаването на въпроси, разсъжденията и дискусиите.


Днес правилният въпрос не e “Kой вид образование е по-висш – формалното или неформалното?” - необходими са и двете.

Днес ние може да говорим за образование без брегове, където всички образователни форми служат за развитието на личността и се сливат в едно цяло.

Международната образователна програма MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL е бизнес образование за деца и тийнейджъри – нова тенденция на новия свят.


MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL е система за цялостно обучение по Основи на Предприемачеството от ранна детска възраст до зряла възраст. И точно това е образованието, от което се нуждае всяко дете! Днес, когато децата завършват училище, те не познават добре своите таланти, те нямат практика в нито една професионална област и не знаят какви искат да бъдат. Обикновено не са преминали курс по кариерно ориентиране, психология, бизнес и затова те не знаят къде да кандидатстват, не знаят какво да правят и как да постигнат успех. Спонтанният избор на университет, формира безотговорното отношение към собствения им живот и зависимост, често от „нелюбимата професия“. В резултат на това, на около 30-40-годишна възраст хората започват да страдат от липса на реализация, но вече се страхуват да рискуват да променят нещо в живота си.

Това ли е мечтата и целта на всеки човек?


21-ви век е различен от 20-ти век. Децата на 21 век живеят в свят на високоскоростни комуникации чрез интернет и социалните мрежи, във висока степен на виртуализация на света и услугите. Скоростта и ценностите на 21 век създават нови изисквания към съвременното образование, което се изправя пред няколко съдбоносни за бъдещето му въпроси:

Как лавинообразното нарастване на знанието да бъде обхванато в училищните програми и как обикновеният човек да открие и усвои същественото?

Какви са критериите за подбор на знанието, по които да правим своя избор?

Как да бъде установена връзката между знанието и индустрията, от една страна, и образованието — от друга?


За да е устойчиво образованието е необходимо да го свържем с четири принципа: уча, за да зная; уча, за да правя; уча, за да живея заедно; уча, за да бъда.

Уча, за да зная — как да живея в този рисков свят.

Уча, за да правя — за да изграждам света около мен и отношенията ми с другите хора на хармонична основа.

Уча, за да живея заедно — мога да постигна тази хармония със себе си и със света само заедно с другите хора.

Уча, за да бъда — за да открия своя аз, за да се утвърждавам в своя свят и в света с другите, за да бъда аз и в отношенията си схората, и с природата.

Така образованието насочено към устойчиво развитие означава образование за цял живот, което помага на човека да се адаптира, практически ориентирано, развиващо хармонично личността му, осигуряващо разнообразни и съдържателни преживявания, насочени и към приспособяването му към условията на глобалното общество.

Затова да бъдеш само умен и грамотен днес е недостатъчно.


А кой учи децата днес да бъдат успешни и щастливи?


За всяко семейство, за всеки род, най-високата цел е ОЦЕЛЯВАНЕТО НА РОДА ЧРЕЗ ВЪЗПИТАНИЕТО НА СИЛНО СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ. Родителите искаме максимален успех в живота на детето си и в нашето разбиране да бъде лидер е успех.

Ние като родители и учители знаем колко е трудно да се задържи вниманието на учениците. За да имат интерес към ученето и да вземат участие е необходимо да прилагат на практика това, което учат и да се стремят към някаква крайна цел. Как да стимулираме учениците да учат и пишат домашни? Формулата е да се поддържа интереса на децата дългосрочно.


Как?


MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL дават възможност на детето да изпробва различни дейности, на различни мениджърски нива, за да направи основния професионален избор в живота си. В школите детето разкрива и развива своите осем основни интелекта (MINIBOSS 8Q), което е основа за щастлив мироглед, широко възприемане на света и успех.

В общообразователното училище детето развива основно IQ (умствена интелигентност), а в MINIBOSS и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL се учи да успява в живота и да бъде щастливо, като развива и EQ, CQ, PhQ, MQ, TQ, XQ, SQ, които го подкрепят да разгърне своя потенциал.

Една от най-важните способности в днешно време е също умението да се справяме с промените и да поддържаме психическо равновесие в нестандартни ситуации. За да се справим в света през XXI век е необходимо не само да измисляме нови идеи и продукти – а и да преосмисляме и развиваме себе си отново и отново.

Какви знания и компетенции са необходими на наследника на рода? Как да се създаде независимост? Как да се поддържа връзката между поколенията? Как да се възпита уважение и да се постигне просперитет за всеки човек от рода? Образователната методика на MINIBOSS и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL отговаря на всички тези въпроси, като дава знания и развива умения у съвременния човек на XXI век.


ХАРВАРД ЗА ДЕЦА

ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ XXI ВЕК!

MINIBOSS се превръща за детето в основно училище за живота!

МЕЖДУНАРОДНА ДИПЛОМА

Международната диплома MINIBOSS BUSINESS SCHOOL (Великобритания) е световно признание и отваря врати към едни от най-престижните университети в света!

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL е единствената в света детска бизнес школа, която подготвя изключителни хора: предприемачи, изобретатели, мисионери, които са в състояние да печелят пари и да променят света към по-добро!

Основана е през 2000 г. и се развива широко по целия свят. От 2016 г. в различни страни по света са открити над 60 училища.

Учебните пособия и програми са достъпни на 14 езика по света!


АКАДЕМИЧНА ПРОГРАМА - 8 КУРСA ПО УНИКАЛНИ УЧЕБНИЦИ

Курс МИНИБОС: Основи на предприемачеството

Курс НАСЛЕДНИК: Семеен бизнес

Курс СЪЗДАТЕЛ/ТВОРЕЦ: Генериране на идеи и ейдетика

Курс ТЪРГОВЕЦ: Изследване на пазара и маркетинг

Курс ПРЕДПРИЕМАЧ: История на иновациите и бизнеса

Курс ИЗОБРЕТАТЕЛ: Теория на изобретенията и ТРИЗ

Курс ОРАТОР: Реторика, коучинг, продажби и нетуъркинг

Курс ПРОФЕСИОНАЛИСТ: Професионално ориентиране и кариерна карта.

Пълната академична програма MINIBOSS ® е 8-годишен образователен цикъл за развитие на изключителни лидерски, комуникационни, творчески и предприемачески способности на детето със 100% гаранция под формата на академичен резултат - УСПЕШЕН И ЩАСТЛИВ ЧОВЕК.


ВСЕКИ MINIBOSS УЧЕНИК:

• Опознава себе си и талантите си ПО-ДОБРЕ

• Учи се да превръща своите таланти и знания в ПРАКТИКА

• Учи се да си взаимодейства в ЕКИП

• Учи се да бъде отговорен ЛИДЕР

• Учи се да избира ПРИОРИТЕТИ

• Учи се да прави ИЗБОР

• Учи се да ПЛАНИРА времето си

• Изучава бизнес в MASTER КЛАСОВЕ от VIP лектори

• Изучава световни марки на Бизнес пътувания

• Учи се да генерира ИДЕИ

• Представя идеите си на STARTUP ФОРУМ

• Учи се да получава ИНВЕСТИЦИИ от бизнес ангели

• ВЗЕМА РЕШЕНИЯ

• ПЕЧЕЛИ

• Почива си и се развива в БИЗНЕС ЛАГЕРИ

• Запознава се с нови приятели

• Участва в СВЕТОВЕН STARTUP ШАМПИОНАТ


8 КУРСА теория и 12 вида практика ГАРАНТИРАТ 100% РЕЗУЛТАТ

Целта на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL е да подкрепи децата да изградят увереност в себе си, като не ги предпазва от „провали“, а ги подкрепя да се учат от грешките си, да се изправят и да продължат напред за следващия опит. Важно е децата да търсят, да знаят какво искат и да могат да правят избори за своето бъдеще и развитие и да са щастливи.


„Някои хора правят история, други стават техни биографи.

Ние създаваме първите!“

- MiniBoss Business School

Научете повече за нас, като се запишете за събеседване на контактите по-долу.

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL

гр. София, ул. Искър 19, офис 6

гр. Варна, ул. Братя Шкорпил 26а, офис 16-17

+359 883 77 88 90

bulgaria.miniboss@gmail.com

https://www.facebook.com/miniboss.varna

https://www.facebook.com/bigboss.sofia
Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

Подобни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page