top of page
  • Снимка на автораARDES.BG

Образование със страст

В контекста на настоящата информационна експлозия и динамични промени, образователната система трябва да осигури обучение (присъствено и дистанционно) с високо качество, като създава личности, които непрекъснато развиват потенциала си и са полезни за себе и за другите.


В 7 СУ „Найден Геров“ - Варна екип от 35 учители се подготвиха да осигурят най-добро бъдеще за децата на Варна. Те научиха инструменти с които: да предават на учениците умения за развиване на мисленето, и да ги научат да бъдат независими. Така подготвят децата за най-добри постижение сега и в бъдеще, и създават личности, които непрекъснато развиват потенциала си за да са полезни за себе и за другите.


Между 29 Август и 2 Септември, за първи път в България се проведе обучение „Саморегулирано учене с инструменти от Теория на ограниченията“


На 11 и 12 Ноември ще се проведе втори етап от обучението. Надгражда се наученото и се усвояват инструментите в дълбочина.


Саморегулирано учене означава учениците (с подкрепата на учителите) да поемат отговорност, да увеличават и поддържат мотивацията си, да регулират мисленето, чувствата и поведението си, за да постигат учебните и личните си цели.


Саморегулираните, автономни ученици осъзнават техните силни и слаби страни. Те се справят по гъвкаво с ежедневните предизвикателства като непрекъснато се подобряват. Те използват „Мисловните инструменти“ от Теория на ограниченията, с които бързо разбират и анализират големи количества информация, намират иновативни решения, съставят и изпълняват амбициозни планове, наблюдават, оценяват и подобряват постиженията.Dr. Shoshi Reiter

TOC FOR HUMAN DEVELOPMENT

Kfar-Saba, Israel.


Автор на описания метод е д-р Шоши Райтер - международен експерт в областта на образованието. Тя е експерт по Саморегулирано учене и училищен мениджмънт с прилагане на Теория на ограниченията. Тя е консултант на Израелското Министерство на образованието. Д-р Райтер участва в проекти за изследване, консултиране и прилагане на фокусирани върху потока процеси за непрекъснато подобрение на образованието в цял свят.


Обучението е финансирано от Варненската компания Ардес Информационни технологии ЕООД0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page