top of page

От списание до международна екосистема: Как списание 'Български предприемач' променя правилата на играта?


На прага на едно от най-значимите събития в бизнес календара тази година, днес ви срещаме с Пламен Попов – изпълнителен директор на списание „Български предприемач“. Той ще ни разкаже за предстоящия рожден ден на списанието и навлизането на екосистемата на „Български предприемач“ на международните пазари.


Защо реши да изкараш "Български Предприемач" на нови европейски и световни пазари?

Развитието на нашия бизнес в чужбина е естествено продължение на стремежа ни да растем и да увеличаваме влиянието на българския предприемач. С глобализацията на бизнеса, границите се разтварят и отварят врати за нови международни възможности. Сътрудничеството с партньори от различни страни, които споделят нашата визия и модел, е ключът за успешното разширяване на нашата дейност в чужбина. 
Кои са ключовите фактори за постигнатия успех в разкриването на нови пазари на списанието в чужбина?

Разкриването на нови пазари е резултат от усилената ни работа, желанието за усъвършенстване и поддържане на високо качество. С времето установихме много ценни контакти по целия свят, които ни помогнаха да разширим обхвата си. Така ние станахме врата, свързваща бизнес собственици отвъд Европейския съюз с тези, вътре в него. Този процес съвпадна с нашата стратегия за разширяване на бизнеса и подобряване на услугите.

 

Какви предизвикателства очаквате при разширяването на пазарите? 

Същите предизвикателства, които срещаме в България. Поради това ще въведем ограничения в броя на продажбите на всеки нов пазар през първата година, за да гарантираме успешното налагане на модела. Въпреки че нашите чуждестранни партньори са изключително силни, започването на нещо ново изисква период на адаптация. Ние управляваме процесите, които понякога са големи, и когато има добре утвърдена система, това ще доведе до успех.

 Предстои рождения ден на списанието, какви са плановете предвид разрастването на списанието? Има ли специални събития или инициативи, планирани за четвъртия рожден ден?

Партньорите от новите три държави – Гърция, Сърбия и Гана - ще присъстват на рождения ден на списанието, където ще споделят своя опит. Освен това, ни очакват грандиозни обявления.

 

Кой изигра ключова роля в развитието и растежа на списанието?

Постоянството изигра ключова роля за успеха на списанието, заедно с доза късмет. Започнахме през периода на COVID-19, но успяхме да израстнем, въпреки многобройните предизвикателства, характерни за всяко начинание. Постоянството ни позволи да преодолеем тези трудности, като в резултат качеството на нашата работа нарасна, а нашият бранд започна да говори сам за себе си. Радвам се, че вече сме разпознаваеми в българския бизнес и сме признати за успеха, който постигнахме.

 Какви са бъдещите планове на списание "Български Предприемач" след четвъртия му рожден ден и разширението на пазара?

В следващите 6 месеца ще внедрим модела на списанието на новите пазари. Нашата цел е в рамките на следващите три години да разширим присъствието си на 10 пазара извън българския. Няма да разглеждаме отделните пазари като самостоятелни списания, а ще насърчим растежа на екосистемата, където всички участници могат да се възползват от влиянието на тази голяма и разнообразна мрежа.

 

Каква ще бъде добавената стойност от разрастването на списанието за рекламодателите и участници в екосистемата му?

Мога да дам пример за български земеделски производител, който получава пазар в Гана, благодарение на международната екосистема на „Български предприемач“, което само по себе си илюстрира силата на нашето влияние. С нарастването на броя на пазарите и потенциалните бизнес партньори, предприемачите ще имат безгранични възможности.

 Как планирате да измервате успеха на списанието на новите пазари?

Броят на бизнес сделките и партньорствата са основен показател за успеха на списанието и на екосистемата. Рекламодателите ценят възможностите за стратегически партньорства и комуникация, както на национално, така и на международно ниво.

 

Кои са най-важните уроци, които сте научили през тези четири години, и как те ще ви помогнат в бъдещия растеж?

Предизвикателства винаги ще има, но постоянството е един от най-важните уроци. Ние сме списание на 4 години и имаме клиенти от 4 години. Това е голямо признание и чест за нас, но и голяма отговорност към тях. При толкова предстоящи бизнес събития, нашите клиенти с ентусиазъм очакват рождения ден на списанието. Това няма как да не ме прави щастлив и е показател, че сме на прав път.


0 коментара

コメント


bottom of page