top of page

Пазителите на бизнеса вече са тук

Представяме ви нашите партньори от Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“.

За тях ни разказа адв. Елена Добрева. Всеки предприемач се нуждае от качествен правен съвет по пътя си. Затова сме изключително щастливи, че можем да ви предложим такава подкрепа посредством една от най-реномираните и опитни адвокатски кантори в България с над 20 годишна история. Те специализират корпоративното право и това ги прави толкова успешни. Запознайте се с тях, защото през следващата минимум една година те ще ни дават правни съвети за бизнеса ни. Приятно четене!

Адв. Елена Добрева е съдружник в Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” /Tz&P Law firm/ от неговото създаване. Специализира в областта на процесуалното представителство, облигационното, вещното, строителното, търговското, семейното и наследственото право и притежава значителен практически опит в предоставянето на комплексни правни услуги, свързани с инвестициите в недвижими имоти – правни анализи и проверка на правния статус на недвижими имоти, преговори, придобиване, строителство, продажба, наеми и др. Богатият й опит в сферата на процесуалното представителство е със своите доказани успехи във времето. Адв.Елена Добрева притежава и професионална кавилификация “Медиатор”, като и в тази сфера успешно прилага натрупания в годините опит и умения във воденето на преговори и добровоното уреждане на спорове между страните. Ето какво ни сподели тя:


Какво е истинското значение на професията адвокат?

Значението на професията адвокат е различно през погледа на всеки един човек. Затова ще ви споделя моето виждане през погледа на професионалист, който практикува тази професия. Адвокатската професия за мен е отговорност, грижа за клиента, лоялност и неспиращ устрем за развитие. Зад титлата „адвокат“ определено не стоят единствено годините, прекарани в университета, взетите изпити и придобитите квалификации, а качествата на истинския адвокат се придобиват далеч след това, в хода на практиката, израстването и изграждането на доверие в партньорските отношения. Адвокатът е необходимост! Осъзната необходимост от навременна адвокатска помощ в последно време е все по-често срещано явление, което говори и до настъпилите промени в обществената нагласа. Адвокатът е съвкупност от компетенции! Адвокатът е позитив на всеки един етап от взаимоотношенията в гражданския и търговския оборот!


Да си адвокат, от друга страна, не е само професия, а и призвание. Точно по това се различават добрите адвокати от всички останали. Добрият адвокат има всеобхватен поглед към поставения въпрос, казус или проблем, който следва да бъде разрешен. Добрият адвокат е иновативен, с индивидуален подход към всеки един клиент, стремящ се винаги към постигане на максимална защита на неговите интереси. Да си различен и креативен са положителни качества, а в нашата професия те открояват от останалите и привличат вниманието.


Лесно ли е да развиеш успешна адвокатска кантора в България?

Както във всеки един бизнес, а така и в сферата на адвокатските услуги, зад успеха стоят винаги много усилия, лишения и безсънни нощи, дори и да звучи като клише. Лесно, не бих казала в никакъв случай, но независимо от всичко, удовлетворението от добре свършената работа, е онази движеща сила, водеща ме през всички трудности в годините.

Както в България, а и по целия свят, зад успешната адвокатска кантора обаче неизменно стои успешно сформирания екип от професионалисти. Ние, партньорите в Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“, сме заедно вече повече от 15 години, като умело отстояваме доброто име и професионална репутация на Управляващия ни съдружник адв. Силвия Цветкова, чиято практика е в основата на нашето дружество. Заедно и с адв. Стефан Цветков, който безупречно допълва така оформилия се женски тандем, надграждаме и развиваме по съвременен начин дейността в адвокатското дружество. Успехите ни безспорно се дължат както на личните качества на всеки един от нас, на невероятния професионален синхрон, който сме постигнали с годините, но и на експертизата на всички колеги, които ни се довериха и с които сме оформили така успешния екип на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“.


Конкуренцията в нашия сектор е изключително сериозна. Адвокати на самостоятелна практика, адвокатски кантори, дружества и всякакви други организационни форми, предлагат различни правни услуги. За да бъдеш обаче успешен на пазара е необходимо да предлагаш качествена правна услуга, която зависи от всичко казано по-горе – добре смазана машина от добри професионалисти!


Защо избрахте точно тази професия?

Това е интересен въпрос ☺ Изборът на точно тази професия е плод на осъзнатост през годините на личностното ми израстване. Изхождайки от желанието ми да бъда актриса (което умело практикувах през ученическите си години), от способността ми да водя конструктивни диалози, да преговарям и убеждавам при необходимост, а също и от комбинативното ми мислене и организираност, в един момент стигнах до извода, че обединявайки всички тези качества и развивайки ги занапред, ще бъда успешна именно като адвокат.

В периода на обучението ми в университет, практическия ми поглед върху самата професия не беше голям. Следейки и изучавайки обаче фигурите на участниците в съдебното производство, постепенно се доближавах до тази на процесуалния представител, защитникът или с други думи Адвокатът по делото. Изграждането на защитната теза, отстояването й в съдебна зала, използването на умели процесуални ходове в съдебното производство винаги са били предизвикателство за мен. Следвайки така поставените си цели, вписването ми като адвокат беше факт веднага след дипломирането ми като юрист. И така вече близо 16 години.


Адвокатска фамилия, благословия или предизвикателство?

В лично качество ми е трудно да отговоря на този въпрос, тъй като не произхождам от адвокатска фамилия, но усещането ми е, че определено това е и благословия и предизвикателство. Благословия е от една страна, защото в годините на израстването си ставаш пряк свидетел на реализацията на адвоката - член на фамилията, имаш примера, който да следваш, както и в началото на своята собствена кариера стъпваш на здравите основи на адвокатската професия, поставени назад във времето. От друга страна, разбира се, че и предизвикателство. Предизвикателство е да съумееш да съхраниш традицията, да продължиш започнатото и отговорно да го развиваш занапред макар и по свой, нов и различен начин.


Провала или успеха, кое учи повече в правото?

За да постигнем големи успехи, трябва да приемем възможността за провал, нали така? А и най-сладката победа е тази, която е постигната най-трудно.

Всеки провал е ново начало, а всяко ново начало води към бъдещ успех! Независимо от негатива, човек трябва да запази мотивацията си, да извлече максимално поука от случилото се, да се амбицира и да продължи смело по пътя към своите професионални върхове.


Какво значи да си успешен адвокат?

Успешният адвокат е този, който изгражда доверие в отношенията си с клиента, защото именно доверието е градивно и устойчиво във времето. Споделеният успех и добрата препоръка са в основата на имиджа, към който всеки един адвокат се стреми в своята практика.

Успешният адвокат е този, който успешно е синхронизирал вътрешните си цели и амбиции с външните проявления на действията си и постигнатите положителни резултати!

Успешният адвокат е този, който е намерил мястото си в необятното поле на юридическите услуги, специализирал е в определена материя и надгражда знанията си с всеки изминат ден.

Успешният адвокат е този, който знае правото, обича работата си, комуникативен е и е добър екипен играч.

Успешният адвокат е устойчив, независимо от силно психически натоварващата професия, която си е избрал, както и винаги поставя нови предизвикателства пред себе си.


Какви съвети да очакваме от вас през следващата година?

В рубриките, които предстои да подготвяме за Вашите читатели, аз и моите колеги ще се стремим да бъдем максимално полезни в тази изключително динамична обстановка. Стриктно следим всички законодателни инициативи, които имат своето пряко отражение и в бизнес средите, за които ще разказваме. Своевременно ще информираме читателите Ви за всички отворени програми за финансиране на бизнеса – малки и средни предприятия и др. Ще подготвяме полезни материали, в които ще даваме най-общо насоки по различни въпроси, които вълнуват широк кръг от хора, като например: Какво е необходимо за да стартирам собствен бизнес? Как бих могъл да наема чуждестранен служител? Какво е start-up виза? Кои са основните стъпки, които трябва да извървя преди да инвестирам в недвижим имот и други полезни отговори, които извеждаме от нашата обширна практика.


Коя е най-добрата инвестиция за един предприемач от юридическа гледна точка?

Безспорно, най-добрата инвестиция за един предприемач е свързана с подготовката и реализацията на правната рамка на своя бизнес модел. Навременната, компетентна и точна консултация е от изключително значение и за сигурността в бизнес отношенията, като разбира се за това Ви е необходим добър адвокат! Но тъй като темата е много обширна, подробно ще разгледаме този въпрос още в следваща ни статия в списание „Български предприемач“, която ще посветим специално на темата!


Какво е посланието Ви за читателите на списание БП?

Бъдете целеустремени, смели, дръзки, отстояващи позициите си, заобиколени от точните правни консултанти, които заедно с Вас да вървят по пътя към успеха!


Адвокатско дружество "ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ" е на българския правен пазар от повече от 20 години и е многостранно развиваща се правна кантора, която акцентира върху корпоративни въпроси, IT и Tech право, интелектуална собственост, недвижими имоти, процесуално представителство, международна търговия и регулаторни въпроси.

Екипът на Адвокатско дружество "Цветкова и Партньори" се състои от талантливи специалисти, чиято основна цел е да разберат бизнес потребностите на клиентите си и винаги се стремят да надминат очакванията им: "Ние работим помежду си така, както работим с всеки един клиент – обединени от стандартите за качество, ние сме отдадени, почтителни и находчиви. Вярваме, че силата ни се дължи на качествата на всеки един от нас, както и че екипът е този, който прави Адвокатско дружество "Цветкова и Партньори" това, което сме сега, и в което ще се превърнем в бъдеще!"
Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page