top of page

Подводни камъни - Какво трябва да знаеш преди да изтеглиш кредит

Приятна и полезна среща с Ирена Паскалева, която ни разказва каква е дейността на кредитния консултант.


Разкажете ни как стартирахте вашата дейност?

След 25 години, като банков служител на различни позиции, свързани с кредитиране на физически лица и фирми, в няколко банки, реших, че бих могла да стартирам бизнес с предоставяне на услугата кредитно консултиране. Така сключих договор с "КРЕДИТЛАНД" ЕООД националнопредставен кредитен посредник, регистриран в БНБ. Партнираме с 12 банки и 3 финансови институции. Консултираме клиентите и намираме най-изгодните и подходящи за тях условия по банкови кредити, предлагани на банковия пазар у нас. Услугата е безплатна за клиентите, ние получаваме заплащане от банките-партньори.


Трудно ли е да си кредитен консултант в България?

За мен работата е изключително интересна и удовлетворяваща. Помагам на хората със знанията, уменията, които притежавам и отличните партньорски отношения с банките. Доволните клиенти ме мотивират и зареждат с повече енергия. Трудности има разбира се, но когато всички са добронамерени и желаем кредитът да се случи, намираме решение.


Кое е най-голямото предизвикателство, пред което сте се изправяли в професията?

Най-голямото предизвикателство е да популяризирам услугата, която предлагам. Все още кредитното консултиране не е достатъчно познато на българския кредитоискател. Нужно е още време, клиентите да разберат и приемат нуждата от специализирана помощ при вземане на толкова важно решение. Когато тегли кредит, клиентът се обвързва за дълъг период от време с плащания. Ние помагаме, като ги запознаваме с всички разходи, съпътстващи кредита и предоставяме възможност клиентът да направи информиран избор за банка-кредитор.


Как се промени търсенето на вашите услуги след КОВИД 19?

Промени се донякъде целта за, която клиентите търсят кредити. Увеличи се броят на клиентите, които търсят жилищни кредити за собствени нужди и клиентите които желаят да обединят всичките си задължения в един кредит, за да намалят месечната тежест. Фирмите, които търсят кредитно финансиране са много по-добре обмислили сумата и целта на кредита още преди да потърсят нашите услуги.


Как приемате конкуренцията?

Положително. На пазара на кредитното консултиране в България работят няколко големи кредитни консултанта, представени на територията на цялата страна и много на брой самостоятелни консултанти. Всеки прилага различна маркетингова стратегия и развива свой целеви пазар. Ние залагаме на коректното и прозрачно кредитно консултиране. Представяме на клиента всички аспекти от кредитната сделка, като цена, начин на отпускане и обслужване на кредита, съпътстващите продукти, които имат своята цена и той може да вземе своето решение. Не на последно място безплатната за клиента услуга.


Какво планирате за следващата година?

Целта ми е развитие на дейността, увеличаване на клиентите и създаване на екип за още по-пълно обслужване на клиентските запитвания.


Какъв съвет ще дадете на нашите читатели?

Преди да пристъпите към кредит, обмислете добре за какво са Ви нужни парите и какъв е оптималният размер, който следва да изтеглите за да достигнете целта, която сте си поставили. Сумата на кредита не бива да надвишава нужната, за да не нарушава стандарта Ви на живот или нормалния стопански оборот на фирмата, но не бива и да е по-малка от нужната, защото така целта няма да бъде постигната.

Вторият особено важен въпрос, който трябва да си поставите при теглене на кредит е как ще бъде върнат, дали доходите ще са достатъчни за да се обслужва кредита, така както е разписано в договора.

И след като сте изяснили тези въпроси се свържете с кредитен консултант, който ще проучи пазара и ще Ви предложи най-изгодните кредитни оферти. Кредитният консултант ще Ви съпътства през целия период по подготовка на документи, кандидатстване за кредит, учредяване на обезпечения и усвояване на кредита. Кредитният процес ще бъде много по-лесен и отнемащ по-малко време, ако се ползват услугите на кредитен консултант.


Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page