top of page

Подкрепа за българския бизнес - възможности, от които да се възползвате

Настоящата публикация не е спонсориран пост. Тя е част от партньорството между Фондация “Започни Млад” и Euro Step Ltd. с цел развитие на мисията на фондацията.

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП, България”


Подкрепа за стартиращи предприятия в програмна област: „Иновации за зелена индустрия”


Програмата ще финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения, свързани с програмната област „Иновации за зелена индустрия”.


Очакваният резултат от проектите, финансирани в рамките на настоящата покана, е повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия” под формата на растеж на оборота и нетната печалба. Очаква се проектите да допринесат и за развитието и прилагането на иновативни технологии, процеси и решения, както и за намаляване на емисиите на CO2 и по-енергийно ефективни производствени процеси.


 • Допустими кандидати са български предприятия – микро, малки и средни фирми, които са регистриран не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 години от датата на крайния срок за подаване на проектните предложения;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ – от 5 000 до 80 000 евро

 • Процент на финансиране –до 85%

 • Допустими разходи: заплати и осигуровки, покупка на оборудване и други;

 • Допустими дейности:

  • Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;

  • Разработване на „зелени” стоки и услуги;

  • Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”

 • Краен срок за кандидатстване: 18 ноември 2021 г.

 • Подкрепа за стартиращи предприятия в програмна област : „Технологии на благосъстоянието”

Програмата ще финансира разработването и прилагането на технологии/продукти, процеси и решения на благосъстоянието, свързани с програмната област „Технологии на благосъстоянието”.

Очакваният резултат от проектите, финансирани в рамките на настоящата покана, е повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на програмната област „Технологии на благосъстоянието” под формата на растеж на оборота и нетната печалба. Очаква се проектите да спомогнат развитието и прилагането на иновативни технологии, процеси и решения, които да помогнат да възрастните хора и хората с увреждания да станат по-независими и самостоятелни

 • Допустими кандидати са български предприятия – микро, малки и средни фирми, които са регистриран не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 години от датата на крайния срок за подаване на проектните предложения;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ – от 5 000 до 80 000 евро

 • Процент на финансиране –до 85%

 • Допустими разходи: заплати и осигуровки, покупка на оборудване и други;

 • Допустими дейности:

  • Разработване, прилагане и инвестиране в иновативни технологии на благосъстоянието и услуги, които ще помогнат на възрастните хора и хората с увреждания да станат по независими и самостоятелни;

  • Разработване на продукти, услуги и решения, свързани с технология на благосъстоянието, които спомагат за посрещане на социалните и здравни предизвикателства пред застаряващото общество;

  • Разработване, прилагане и инвестиране в технологични решения, използвани главно от/за подкрепа на персонала, който предоставя или извършва социални услуги.

 • Краен срок за кандидатстване: 18 ноември 2021 г.

Готови сме да помогнем

След като вземете решение да се възползвате от актуалните възможности и програми за финансиране, ни пишете и ще ви съдействаме за подготовка на Вашия проект. В директен разговор можем да вникнем много по-детайлно във Вашите нужди и да постигнем Вашите цели.


За автора:

Стефан Савов е мениджър проекти в Euro Step Ltd. Дипломиран магистър по Право и бакалавър по Английска филология. През 2004 г. за пръв път се среща с управлението на проекти и оттогава то се превръща в негово призвание. Стефан има шестнадесет години опит и експертиза в тази сфера и знае колко много могат да донесат новите технологии на бизнеса и обществото като цяло.Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page