top of page

ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 13-15 ОКТОМВРИ 2022 г., гр. СОФИЯНационалните дни на неформалното образование

са партньорска инициатива на български институции и организации от всички образователни сектори и степени, които развиват иновативни практики за неформално обучение и образование за учещи през целия живот от всички възрасти.

Програмата на Националните дни на неформалното образование ще интегрира две водещи събития:
ИНДИВИДУАЛНИ ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА


Форми на индивидуално участие:

 • Слушател

 • Автор / съавтор (доклад или постер с устна презентация)

 • Автор (устна презентация);


Всеки автор ще получи подкрепа от редакционната колегия на Конференцията, като докладът му ще бъде рецензиран по процедурата на сляпото рецензиране и ще бъде предложен за публикуване в подходящо реферирано или не реферирано издание (електронен конферентен сборник на сайта на Университетското издателство на Софийския университет „Св. Климент Охридски“).


Такси за индивидуално участие:

ВАЖНО!

В случай на промяна на епидемиологичната обстановка в страната и възстановяване на ограничения за организиране и провеждане на присъствени публични събития, форумът ще е изцяло онлайн, респ. валидните такси ще са посочените за онлайн участие.


СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА, ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ ЗА СЛУШАТЕЛИ


10 септември 2022 г. Краен срок за подаване на заявка на интерес за участие в конференцията и съпътстващите събития. Заявка за участие - Google Формуляри 30 септември 2022 г. Краен срок за потвърждение на заявката и заплащане на такса правоучастие.


СРОКОВЕ ЗА ЗАЯВКА И ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ НА АВТОРИ И ПРЕЗЕНТАТОРИ


31 август 2022 г. Краен срок за подаване на заявка за индивидуално участие на автор / съавтори на доклади (тема и кратко резюме) Онлайн формуляр: https://bit.ly/3u4d6RK 31 август 2022 г. Краен срок за изпращане на пълния текст на доклада (Имейл за изпращане на докладите: ciinosu2021@gmail.com) 10 септември 2022 г. Краен срок за потвърждение на участието и електронно заплащане на такса правоучастие (Онлайн на: https://ncnfedu.com/регистрация/) 30 септември 2022 г. Краен срок за обратна връзка от редакционната колегия. 5 октомври 2022 г. Окончателна програма на конференцията.

Изисквания към авторитеВАЖНО!

При нужда през месеците юли и август авторите и презентаторите могат да задават своите въпроси относно оформлението на докладите, тяхното рецензиране и публикуване на имейл ciinosu2021@gmail.com.ОРГАНИЗАЦИОННО / ЕКИПНО УЧАСТИЕ

В ДНИТЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СЪПЪТСТВАЩИТЕ СЪБИТИЯ


Форми на участие:

 • Домакин на мобилна визита;

 • Инициатор на събитие в програмата на Националните / регионалните дни на неформалното образование;

 • Участник / представител в тематичните работни групи (15.6.2022 г.)


Информационни срещи

Бяха проведени информационно-консултативни срещи за авторите и за желаещите организации. Материалите ще намерите в сайта www.ncnfedu.com .

При нужда през месеците юли и август ще бъдат организирани допълнителни работни срещи с цел текуща подкрепа на организациите домакини на събития от календара на Дните на неформалното образование.Предварителна програма на Дните на неформалното образование:

С цел Дните на неформалното образование да адресират адекватно опита и потребностите на широк кръг заинтересовани лица, включените в програмата събития и форуми се очаква да представят постиженията у нас в няколко приоритетни направления:

 • Научно-приложни изследвания и постижения;

 • Институционален диалог и официални политики в полето на неформалното образование;

 • Добри практики и авторски модели;

 • Социално и бизнес предприемачество в неформалното образование;

 • Професионализация на неформалното образование.


Организаторите на форума си запазват правото да внасят несъществени промени в програмата на форума.

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page