top of page

Положителният прочит на резултатите от PISA

Как „Синдео“ анализира резултатите от PISA в контекста на българското образование?


През последните месеци в медиите се акцентираше върху това, че българските ученици са най-неграмотни от всички деца по света. Като дългогодишни преподаватели, ние не можем да се съгласим с всички изказвания по темата, затова систематизирахме и анализирахме резултатите от PISA, получени при проучвания от 2018 и 2022 година.PISA е програма за международно стандартизирано оценяване на функционалната грамотност при 15-годишните ученици. Изследването измерва знанията по конкретни предмети и доколко учениците са подготвени да се справят с живота в съвременното общество. От 2000 година PISA провежда тестове в три основни направления - математическа, четивна и научна грамотност на учениците.  Ние от „Синдео“ вярваме, че резултатите следва да приемаме не като черна статистика, а като ценен източник на информация за състоянието на българското образование.


Направихме подробна извадка на всички тествани 15 годишни по света и у нас по трите направления и анализирахме резултатите на българчетата през 2018 и 2022 година. На преден план излиза заключението, че нашите ученици са се справили по-добре от връстниците си във Франция, Полша, Германия, Швейцария през 2022 година, в сравнение с резултатите от 2018 година. 

По какъв начин вашата академия адаптира обученията си спрямо изводите от PISA?


През 2022 година, PISA акцентира върху математическите знания и умения на 15 годишните по света и у нас, като четивната и научна грамотност бяха представени в изпитния тест заедно с други компетентности, необходими за съвременния свят. След анализиране на съдържанието, започваме да създаваме теми, близки до глобалната концепция на PISA. Търсим експерти, организираме семинари и курсове за българския учител, които са с различна продължителност, но с постоянна връзка между лектор и участници, с много практика и изпитна част.


Какви са основните предизвикателства, които идентифицирахте в българското образование след PISA?


Не се тестват всички ученици на възраст 15 години, а конкретни училища от страната. Това е допълнително предизвикателство, тъй като учениците от големия град и тези от най-малките населени места биха могли да дадат много различни резултати върху едно и също учебно съдържание. 


Какви конкретни стъпки предприема „Синдео“ за повишаване на качеството на образованието?


Екипът на „Синдео“ се стреми да ангажира българския учител, повишавайки неговата професионална квалификация по обществено значими теми. Ежеседмично в YouTube канала на „Синдео“ се провеждат напълно безплатни семинари с различни експерти в сферата на образованието, екологията, медицината, предприемачеството и бизнеса.  


Възможно ли е резултатите от PISA да служат като основа за реформи в българските училища?


Не само че може, а и трябва да тълкуваме резултатите от PISA като възможност за развитие на образователните политики в страната и тяхното адекватно прилагане в училище. Много европейски държави изградиха и приложиха своите образователни модели, които днес издигат икономиките им на едни от челните места в Европа. Можем да се вдъхновим от примера им или дори да взаимстваме вече работещи образователни модели, които да адаптираме и интегрираме в България. 


Каква е ролята на учителите и как „Синдео“ ги подготвя да се справят със съвременните образователни предизвикателства?


Ролята на учителите е основна. Ние вярваме, че учителят е този, който трябва да преведе образованието на езика на детето, така че информацията да звучи релевантно със съвременния свят. „Синдео“ винаги застава зад българския учител, за да го подкрепя и вдъхновява, като му предоставя редица възможности за самоусъвършенстване. 


Можете ли да дадете примери за успешни практики от други държави, които могат да бъдат приложими в България?


Чуждестранните образователни модели и практики не са, а и не трябва да бъдат, напълно приложими в страната ни, най-малко поради това, че говорим за различни култури и географско местоположение и ние следва да пазим идентичността си. Но едни от работещите образователни практики са тези на някои северноевропейски държави, като Финландия, Норвегия или прибалтийската Литва. 


Какви са бъдещите планове на „Синдео“ за подобряване на образователния процес в България?


В „Синдео“ предстои нещо много интересно през есента на 2024 година и то е създаването на цялостната академия за хора, които искат да бъдат учители, за такива, които искат да се преквалифицират или пък експерти, които искат да предадат своите знания и умения от конкретната си област на българските ученици. 


0 коментара

Comments


bottom of page