top of page

Промените на политиките отдолу нагоре - провереният път.

Настоящата публикация не е спонсориран пост. Тя е част от партньорството между Фондация “Започни Млад” и Силвия Щумпф с цел развитие на мисията на фондацията.


Здравейте! Днес ще ви запознаем с две жени предприемачи, които заедно популяризират дигиталната трансформация, засилват предприемаческия дух в България и водят компаниите до растеж! Това са Лиа-Филипа и Силвия Щумпф от Бизнес Агенция , които ще разкажат повече за себе си и дейността си в следващото блиц интервю:Как и защо започнахте да се занимавате с това, каква е вашата мисия?

Силвия: Мисията на иновационната ни Бизнес агенция е да предлага иновативни решения за подобряване на конкурентоспособността на българските компании. Преди години по време на кариерата ми в корпоративния мениджмънт често се сблъсквах с проблеми, които не получаваха решения на ниво политики и така започнах първите проекти на Бизнес агенция. Сега работим по много проекти с над 75 партньора от над 30 държави с основната цел да намерим, адаптираме и споделим решения, които да се превърнат в работещи политики на национално и регионално равнище. Основните ни усилия са насочени към сътрудничество с авторите на политиките ма междурегионално ниво. Намираме какво работи в някоя държава или регион със сходни затруднения, обсъждаме ги със заинтересовани страни от България – хора, фирми, институции – и предлагаме решения за промяна на министерства, отговорни дирекции, институции, агенции, общини и общински съвети и дирекции, така че те да вземат предвид тези решения за промяна или планиране на политиките за управление или за разпределяне на публични финанси.

Лиа-Филипа: Винаги гледам позитивно на живота, именно заради това не спирам да повтарям колко съм благодарна на цялата ситуация с COVID-19. Ако не беше локдауна, нямаше да се прибера в България, да започна да се развивам тук и да работя по проекти, които оформят нашето бъдеще! Безкрайно съм щастлива не само, че участвам в тези проекти, но и че имам възможността да наблюдавам тяхното успешно прилагане и промените, които носят със себе си. Моята мисия работейки по тях е да покажа на други млади хора, че България има огромен потенциал и изключително много бих се радвала още българи, които не живеят тук, да се върнат и да видят колко много възможности ги чакат тук!


Какво означава за вас растеж?

Силвия: Повечето компании в България се борят за оцеляване. Нашите усилия са насочени към подобряване на политиките на национално и регионално равнище, така че стратегическите документи, на база на които се разпределят публични средства, да бъдат по-близко до конкретните нужди на бизнеса не само да оцелява, а и да расте. Растежът е не само увеличаване на оборотите. За нас той означава не конкретната компания да спечели по-вече пари в близко бъдеще, а да бъдат устойчиво подобрени условията за бизнес в България с въздействие основно върху политиките за улеснен достъп до иновации и подкрепа хората да се превърнат във водещия ресурс за инвестиции на компаниите.

Например в момента КОВИД ограниченията, негативните демографски процеси и силният международен конкурентен натиск правят несъответствието в уменията проблем от особено значение за България. Разминаването между уменията на работещите и нуждите на бизнеса („skills mismatches“) е един от проблемите, на който ние предлагаме работещи от други страни решения да залегнат в политиките примерно на пазара на труда, като по този проект партньор ни е Агенцията по заетостта.

С колко държави работите?

Силвия: Над 30 в момента.


Какво е усещането на толкова млада възраст да управляваш проекти за стотици хиляди евро?

Лиа-Филипа: От дете си слагам високи цели, които вървят ръка за ръка с тежки отговорности. Това никога не ме е спирало да постигна нещата, към които съм се стремяла. Научила съм се да гледам на всеки един процес като на една игра, която искам да спечеля и по този начин дори и най-тежките задачи, които ме чакат изглеждат много по-лесни за изпълнение. Ако свързвам всяка една задача със стойността на проекта и съответно с огромната отговорност, която нося, това ще ме уплаши и няма да мога да разгърна потенциала си. Всичко опира до начина на мислене и погледа, с който наблюдаваме всяка една ситуация. Относно младата възраст – сигурна съм, че с нужната упоритост, трудолюбие и менторство (което аз получавам от един от най-опитните експерти в тази сфера – Силвия Щумпф), всеки човек, независимо от възрастта, може да постигне много.


Как помагате на местната власт да внедрява иновации?

Силвия: Оказва се по-лесно да предложим решения на национално равнище, отколкото на регионално. За съжаление България е от малкото страни в ЕС, в които европейските фондове се управляват на национално ниво, а не на регионално. В този смисъл няма как да се променят политики за внедряване на иновации на регионално ниво, защото регионите не управляват средства. С общинските бюджети влиянието ни е ограничено също, там няма бюджетни пера, по които да влияем за иновации. Но сме намерили решения и за това. Във Варна например предлагаме решения за включване на гражданите в кръговата икономика, като идеите ни за иновации се надяваме да влязат в местната стратегия за управление на отпадъците.


Смятате ли, че ковид се отрази и на проектите освен на предприемачите?

Силвия: За съжаление основната загуба от КОВИД, свързана с публичните фондове, отново е загуба за предприемачите. Бяха спрени всички процедури за проекти в процес на подготовка през 2020 г. и бяха пренасочени за директно подпомагане на фирмите с малки суми. Така проектите за дигитализация например не се състояха. Ние имахме големи очаквания и участвахме с много предложения към тези проекти, но компаниите не получиха тази възможност да се възползват от пари за дигитализация. Всички се губещи от КОВИД.


Какво послание искате да оставите на всички читатели?

Силвия: Има само днес и утре. Няма вчера. Загубите са просто уроци и винаги има различен начин да успееш. Вярвам в промяната като двигател на успеха.

Лиа-Филипа: Единствената пречка, която се изправя на моя път, съм аз самата и нещото, което не спирам да си повтарям всеки ден, е колко много мога да постигна, ако спра да се спъвам в страховете и неувереността си. По-добре да опитам и да сбъркам, отколкото да си повтарям „ами ако бях опитала“. Така че моето послание към всички е, ако искат да направят нещо, да не чакат, защото времето минава и условията в живота се променят. Не се наказвайте с изречението „ами ако“, а започнете да работите по мечтите си!Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page