top of page

Професионална частна гимназия по сценични изкуства и мениджмънт „Акатамус”

AkaTaMуС е нов проект, който ще бъде продължаваща степен на обучение в гимназиален етап на деца с изявени артистични дарби и таланти в сферата на музикалното и театрално изкуство.

В „Акатамус” ученето е приключение, а забавлението – сериозно занимание


Професионална частна гимназия по сценични изкуства и мениджмънт „Акатамус” е естествено продължение на Детска градина и Основно училище „Куест”, създадени преди повече от 25 г. Вдъхновени от постиженията на много свои възпитаници, намерили успешна творческа реализация, ние създаваме условия и атмосфера децата с изявени дарби и таланти в сферата на музикалното и театралното изкуство да ги развият и усъвършенстват.

Какво предлагаме за децата с изявени дарби и таланти?

„Акатамус” е като една лаборатория за отглеждане на даровити деца и ученици в среда, в която знанията са приключение, а забавлението – сериозно занимание. Те ще могат свободно и спокойно да експериментират, да открият неподозирани досега дарби и таланти и да ги надградят под умелото ръководство на посветени учители и професионалисти.

Паралелките, които се откриват са „Актьорско майсторство” и „Поп и джаз пеене”.

Актьорско майсторство

Уроците по актьорско майсторство включват: драматична игра, разиграване на истории, пътешествие с въображение, театрални игри, импровизации, музика и танци в различни стилове, реч и драма , композиция.

Целта е осъзнаване на драматичния потенциал на всяко дете и създаване на условия, в които децата да експериментират, да откриват, и да бъдат предизвикани да развиват творческите си способности.

Поп и джаз пеене

С програмата по „Поп и джаз пеене” се цели учениците да придобият вокално-изпълнителски умения за солово изпълнение на жанрови творби от основни стилови наклонения в поп и джаз музиката. Те включват: развиване на музикалната памет, овладяване и прилагане на основните вокално-технически похвати, стимулиране на импровизационен усет и интерпретаторски умения и др.

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ : Свеж подход към образованието

Обучението в „Акатамус” ще съчетава традиционните методи в изпълнение на учебните програми на МОН с иновативни подходи за адаптиране към новото поколение и предизвикателствата на съвременните изисквания. Часовете по предприемачество се допълват от мениджмънт, икономика, иновация, маркетинг, реклама, финанси и кариерно развитие.

Целта е да се насърчат уменията за работа в екип, комуникативните умения и критичното мислене. Учениците ще се ангажират активно и по динамичен начин с дейности, свързани както с учене, така и с придобиване на полезни за бъдещата им реализация умения.

Върху какво акцентираме?

В „Акатамус” ще подкрепяме и насърчаваме учениците да работят самостоятелно и със собствено темпо на учене. Особено внимание ще се обръща на индивидуалните дарби, като екипът ни от професионалисти ще се стреми към баланс между академичното обучение и личните интереси и предпочитания. Целта ни ще бъде да съчетаем утвърдените учебните програми с допълнителни активности като: уъркшопи, срещи с поети, писатели, ТВ водещи, журналисти. Предвиждаме да организираме майсторски класове, дебатни срещи и др. За да подпомогнем и поощрим развитието на творческите заложби на нашите ученици, ние търсим професионална помощ на експерти от различни области. От тях учениците ни ще получат вдъхновение и разширяване на кръгозора си. Чрез персонални консултации, провеждане на тематични вечери и др. инициативи, всеки ученик ще придобие самочувствие и вяра в потенциала си, за да развива своята дарба в определена насока.

В какво възпитаваме?

Учениците в „Акатамус” ще бъдат поставени в мултикултурна артистична среда и ще бъдат провокирани да изразяват себе си и да разкрият целия си потенциал.

Ще бъдат възпитавани в откритост, честност и почтеност, интелигентно любопитство и социална ангажираност, собствено достойнство и критично мислене. Вярваме, че това насърчава вярата в собствените възможности и засилва желанието за успех.

Етичните взаимоотношения, толерантността и възпитаването в ценности ще помогнат на всеки ученик да посрещне предизвикателствата на XXI в. с ентусиазъм и способност да вдъхнови своята общност.

Ние подкрепяме

Екипът на „Акатамус” се състои от професионалисти, посветени да се грижат с голямо внимание към индивидуалните нужди на всеки ученик, не само за усвояването на качествени академични знания. В работата си те ще полагат всекидневни усилия учениците да имат възможност да ги покажат своите дарби и таланти пред другите и да ги развиват, да бъдат проактивни, да бъдат устремени, креативни и упорити в постигане на мечтите си.

Как стимулираме?

Насърчаваме стремежа за успех на учениците с изявени дарби и таланти в различни области, като предлагаме възможност за получаване на стипендия. При показани високи академични резултати, участия в конкурси, състезания или други сценични изяви, учениците ще бъдат отличавани и стимулирани с различни награди.

Започваме отрано

В „Акатамус” вярваме, че ако на едно даровито дете бъде осигурена подходяща среда с възможност за развитие, това ще помогне за по-пълноценното разгръщане на таланта му.

Затова от следващата учебна година в нашето основно училище, организираме прием на деца с изявени дарби и таланти в I клас и сме сигурни, че по този начин ще помогнем на много от тях да открият своето призвание, а на родителите да гарантираме, че тяхното дете ще се развива в правилната посока.

Началото е важно – и за всеки малък първокласник, прекрачил прага на училището, и за нас като училище. Предизвикателствата винаги са много, но когато ученето се превърне в приключение, а забавлението – в сериозно занимание, всяко малко постижение ще води към големия успех.


Ако сме ви заинтригували, може да получите повече информация на : 08978813590 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page