top of page

Разкажи ми мечтите си! Или как един консултант подготвя проект

Настоящата публикация не е спонсориран пост. Тя е част от партньорството между Фондация “Започни Млад” и Euro Step Ltd. с цел развитие на мисията на фондацията.


Често използвам тази фраза, когато разговарям с Клиент за подготовка на „европроект“.

Кавичките са умишлени – перфекционистът в мен настоява, че става дума за проект с финансиране от Европейските Структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Главната буква на Клиента също не е правописна грешка – той е в центъра на моята дейност, аз намирам решения на неговите проблеми и постигам мечтите му!


Предпочитам Клиентът да ми разкаже наистина какво иска да направи, да постигне и да развие в своя бизнес. След това представям наличните възможности, предстоящите процедури за проекти, и съобразно тях заедно преценяваме дали идеята на Клиента може да бъде финансирана – изцяло или частично, до каква степен може да се обособят етапи и други. Заедно обсъждаме и дали проектната идея може да чака – сроковете за работа на Управляващите органи понякога са твърде дълги за нетърпеливия дух на предприемача.


По този начин успявам да открия истинската, вдъхновяваща и убедителна идея, около която с екипа ми да изградим проекта и да го „продадем“ на оценителите. Ако една идея не ми изглежда убедително на мен, който искам със сърцето си да помогна на Клиента, то как би изпъкнала тя пред Управляващия орган, който е засипан със стотици подобни, и би го убедила да ни финансира?


За да подпомогна това, понякога давам и свои предложения, които да доразвият идеята и да я направят по-интересна и запомняща се. Те могат да са в посока на дигитализиране на процеси, внедряване на иновативни машини, подходи, а понякога дори и опростяване на проекта. В това ми помага както над 15-годишния ми опит на трънливата консултантска нива, така и вроденото ми любопитство – често при подготовката ми за преговори с Клиент аз прочитам доста за производствения процес, за пазара, на който работи, и други. Така мога да давам смислени, релевантни предложения и заедно да съставим удачно решение, върху което да базираме проекта.

Този метод на работа позволява и установяването на доверие между мен и Клиента. То е абсолютно задължително, тъй като добрата подготовка на проект често налага научаването на детайли от функционирането на един бизнес, търговски тайни, ноу-хау и други, без които не бихме могли да защитим проекта и да получим финансиране. Такова доверие налага и реципрочна дискретност.

Следващата стъпка е предварителната оценка. Тя се основава на информацията от Управляващите органи, и често включва както изрично публикуваното в дадена процедура, така и натрупаните ми от опит знания как администрацията третира конкретни казуси. Първата част на предварителната оценка е свързана с допустимостта – може ли изобщо този Клиент да кандидатства с този проект? Ако отговорът е положителен, следва точкуването. При него не само се ангажираме с постигането на определен брой точки, но и даваме на Клиента честна прогноза и мнение дали неговият проект има шансове да бъде финансиран. Тук отново думата има опитът – понякога привидно висока оценка не гарантира влизане в титулярния списък, а само в резервния. Затова винаги се стремим да обосновем проекта по такъв начин, че да постигнем максимален резултат.


След преминаване на този първоначален етап и сключване на договор за консултантски услуги започваме работа по проекта – изготвяне на бизнес план, развиване на обосновки, преглед и комплектоване на документи, бюджетиране и всичко друго, което е необходимо. През цялото това време непрекъснато комуникираме с клиента, съгласуваме и координираме ключовите параметри на проекта.

Всеки проект за нас е мисия, и ние се стремим с всички сили и умения тя да е успешна. Само така можем да помогнем на Клиента, да решим проблемите и да развием бизнеса. Така постигаме Вашите цели!Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

Подобни публикации

Виж всички

Kommentare


bottom of page