top of page

Расте ли търсенето на здравни застраховки и защо?

Здравейте, уважаеми читатели на списание „Български предприемач“. В днешния брой ви срещаме с Георги Мишев – директор в Uni State Broker, компания-пионер в сферата на застраховките в България. В нашето интервю Георги предоставя интересни идеи за тенденциите в областта на здравното застраховане и анализира причините за неговата нарастваща актуалност.С радост приветстваме Георги в рубриката ни и изказваме благодарност за споделените знания и опит. „Последните години доведоха до значителен интерес към персонализираните здравни застраховки,“ разказва той. „Хората вече изискват покритие, което да обхваща услуги както у нас, така и по света, като акцентираме на болнична помощ и специализирани медицински прегледи.“ Индустрията се промени - застрахователните продукти вече не са ексклузивни за елита, а станаха неизменна част от планирането за сигурно бъдеще.С оглед на покачващите се разходи за здравеопазване и допълнителните такси, които се изискват от Националната здравноосигурителна каса, българите търсят нови стратегии за справяне с тези предизвикателства. Статистиката от Министерството на здравеопазването показва, че доплащанията в страната често превишават 60%, което е далеч над средностатистическите стойности за ЕС. Тази динамика ни насочва към извода, че българските граждани активно търсят здравни застраховки, които да гарантират бърз и лесен достъп до висококачествени медицински услуги.


„Медицинските специалисти също имат своето влияние,“ подчертава Георги. Той анализира, че недостигът на общопрактикуващи лекари в страната води до удължено чакане и ограничен достъп до медицински услуги. Здравните застраховки предлагат алтернатива, като дават възможност на застрахованите лица да имат по-широк достъп до медицински заведения и специализирани лекарски консултации.

„Интересът към здравните застраховки продължава да расте и в бизнес средите,“ признава Георги Мишев от Uni State Broker. „За последните няколко месеца усетихме силното желание на малки и средни предприятия да инвестират в здравето на своите служители,“ допълва той. Това показва, че бизнесът активно участва в култивирането на здрава финансова и застрахователна среда в България.

Съобразявайки се с това търсене, застрахователите разработват все по-гъвкави планове. „Нашият фокус е върху изграждането на дългосрочни взаимоотношения с клиентите, което може да се постигне, само ако им предложим решения, които наистина отговарят на техните нужди,“ обяснява Мишев. По думите му, тенденцията е към индивидуализация на здравните застраховки, с цел да се покрият специфичните изисквания на всяко предприятие. 


Георги споделя също, че има засилен интерес към застраховки, с които родителите желаят да осигурят добро образование на децата си в чужди университети. „Нашите клиенти трябва да са сигурни, че ние стоим зад тях и сме готови да ги подкрепим във всяка ситуация, свързана с техните застраховки,“ заявява Георги. Той подчертава, че съзнателното участие в застрахователния процес и изборът на подходящи застраховки, съобразени напълно със специфичните потребности, са ключови за защитата както на бизнеса, така и на хората.Uni State Broker активно работи върху повишаването на информираността и осъзнатостта при избора на застрахователен продукт. Те осигуряват подробна информация относно покритията и условията на техните полици, с което целят да намалят информационния дефицит и да подпомогнат клиентите в процеса на вземане на решение.


Директорът на Uni State Broker набляга на важността на активното участие на бизнеса в застрахователния сектор. Той призовава компаниите да не правят компромис с нуждите на своите служители и да избират застрахователните си решения с внимание и разбиране на предлаганите условия и покрития.


За тези, които търсят да оптимизират своите застрахователни планове и да инвестират в здравето и сигурността на своя екип, Uni State Broker предлага персонализиран подход и широк спектър от услуги. За повече информация и за възможности за сътрудничество, направете запитване чрез контактната информация, предоставена в края на този материал. А абонаментът за "Български предприемач" ще гарантира, че оставате в крак с последните нововъведения в сферата на бизнеса и застраховането.
0 коментара

Comments


bottom of page