top of page

Спасителен пояс за предприемчивите

Настоящата публикация не е спонсориран пост. Тя е част от партньорството между Фондация “Започни Млад” и Euro Step Ltd. с цел развитие на мисията на фондацията.


Докато втората COVID-19 вълна ту се засилва, ту отслабва, българският бизнес вече прави енергични движения да остане на повърхността и да не бъде погълнат от водовъртежа на икономическата криза. Тук сме събрали няколко програми и инструменти в помощ на българския предприемач.


Програми / фондове на Европейско ниво

  • ЗиСИ Програма за заетост и социални иновации

Тази програма е инструмент за финансиране на равнище ЕС с цел стимулиране на висококачествена и устойчива заетост, гарантиране на адекватна и достойна социална закрила, борба със социалното изключване и бедността, подобряване на условията на труд. ЗиСИ обединява три отделни оси:

1- „ПРОГРЕС“ за подобряване на политиките в държавите-членки в областта на заетостта, социалната закрила и включването, борба с бедността и подобряване условията на труд;

Искате ли да прочетете повече?

Абонирайте се за bem.bg, за да продължите да четете тази изключителна публикация.

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page