top of page

Тънкостите на наемането на чуждестранни служители

В днешния брой на списание „Български предприемач“ Ася от ATHR ще ни сподели нейния опит в наемането на чуждестранни служители.Можете ли да споделите повече за вашата философия при подбора на персонал и как тя се отразява на успеха на вашите клиенти?


Нашата философия при подбора на персонал е базирана на индивидуален и целенасочен подход към всеки процес. Вместо да прилагаме шаблонни решения, ние вярваме в изграждането на партньорски отношения с нашите клиенти и внимателно анализираме техните нужди и изисквания. Нашата цел е не просто да запълним дадена позиция, а да намерим персонал, който едновременно да отговаря на техните критерии за професионални умения и опит и да се вписва в културата и ценностите на тяхната организация.

Този индивидуален подход към подбора на персонал ни позволява да предоставим на нашите клиенти нещо повече от един обикновен списък с кандидати. Ние предлагаме цялостно консултиране и подкрепа през целия процес на подбор - от определяне на профилите и изискванията до интервюирането, преговорите и установяването на успешно сътрудничество между работодател и служител.


С какви предизвикателства се сблъсквате при наемането на персонал от трети страни и как ги преодоляхте?


Избор на подходящия пазар/страна за привличане на кадри: Едно от ключовите предизвикателства е изборът на подходящия пазар или страна, от която да привлечем кандидати. Много компании често пропускат тази важна начална стъпка, като резултатите в по-късен етап са разочароващи. За да се справим с това предизвикателство, извършваме дълбок анализ на специфичните изисквания на нашите партньори работодатели и тяхната индустрия, определяме наличните пазари и страни с необходимите умения и квалификации.

Качествен подбор отвъд автобиографията: Подборът на персонал от трети страни изисква повече от просто анализ на автобиографии. За да осигурим качествен подбор, работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти и им предоставяме допълнителна информация и материали за кандидатите, като видеа, демонстриращи техните умения и опит в специфичната индустрия.

Борба с предразсъдъци и неправилни очаквания на работодателите: Едно от най-важните предизвикателства е свързано с предразсъдъците и погрешните очаквания на работодателите относно кандидатите от трети страни, които понякога биват възприети като „бели роби“. В този контекст, ние често споменаваме исторически факти, като например Персийската империя, която е отменила робовладелството преди 2500 години. Този пример ни помогна да подчертаем важността на правата на работниците и необходимостта работодателите да обособят културата на зачитане и сътрудничество в техните компании. Стремим се да убедим нашите клиенти, че неправилните работни практики са отминали и е необходимо да се уважават правата и достойнството на работниците, независимо от техния произход или националност. Така гарантираме, че нашите партньори работодатели споделят нашата ангажираност към справедливи и етични работни практики.Каква е добавената стойност, която ATHR предлага на своите партньори, освен самия подбор на персонал?


Стратегическо консултиране в областта на човешките ресурси: Ние не просто предлагаме услуги за подбор на персонал, но и работим като консултантски партньори, които помагат на организациите да развият и оптимизират своите стратегии за управление на човешките ресурси. Това включва разработване на политики и процедури, програми за обучение и развитие на персонала, както и съвети по отношение на ефективността на екипите и управлението на талантите.

Анализ на пазара на труда и тенденциите в индустрията: Ние предоставяме на нашите партньори информация и анализи за текущите тенденции в пазара на труда и в индустрията, което им помага да разберат по-добре контекста, в който оперират, и да направят информирани решения за своята стратегия във връзка с човешките ресурси.

Лично отношение: Не на последно място по важност е нашето лично отношение към хората, с които си сътрудничим. Това е и нашето уникално предимство на пазара, всеки докоснал се до услугите на ATHR може да потвърди именно това ни качество. Работим проекти „за вчера“ и в тази връзка ще споделя нашето мото: „Няма начин да няма начин“. На база на това ние приемаме всеки един проект като лична отговорност. Вярваме в честността и искреността, колкото и да е неприятна понякога. Всъщност там се крие ключът към успеха ни.


Как подхождате към оценката на кандидатите отвъд техните CV-та, за да гарантирате качествен подбор?


Съвместна работа с клиента: Ние се стремим да разберем нуждите и изискванията на клиента в дълбочина. Това включва не само техническите умения и опит, които те търсят, но и оценка на организационната култура, ценностите и предизвикателствата, които компанията има. Този подход ни помага да разберем нещата, които са важни за успешната интеграция на кандидата в тяхната организация.

Интервюта с кандидати: Провеждаме структурирани интервюта с кандидатите, които надхвърлят обичайните въпроси от CV-то. Целта на тези интервюта е да разкрием по-дълбоки аспекти от професионалния и личен живот на кандидатите, включително техните мотивации, цели, етика на работа, комуникационни умения и адаптивност.

Асесмънт център (център за оценка): Използваме асесмънт център, където кандидатите се подлагат на различни задачи и сценарии, които имитират работни ситуации и предизвикателства. Този метод ни помага да оценим не само техническите им умения, но и техните поведенчески и меки умения, които са от ключово значение за успеха в работата.

Референции и препоръки: Провеждаме задълбочени проверки на референциите и препоръките на кандидатите, които ни помагат да потвърдим техния опит и качества.

Комбинацията от тези стратегии и методи ни позволява да извършим качествен подбор на кандидати, които не само отговарят на изискванията на позицията, но и се вписват в културата и ценностите на нашите клиенти.Как се справяте с предизвикателството „бели роби“ при наемането на чуждестранни служители?


Образователни кампании и обучение: Провеждаме образователни кампании и обучения за нашите клиенти, които обясняват законите и правата на работниците, както и етичните принципи на бизнеса. Тези обучения имат за цел да просветят работодателите относно важността на зачитането на правата и достойнството на работниците от трети страни.

Прозрачност в процеса на подбор и условията на труд: Прилагаме политика на прозрачност в процеса на подбор на персонал и предоставяме ясна информация за условията на труд, включително работното време, заплащането и социалните придобивки. Това помага да се избегне възникването на недоразумения и конфликти по отношение на работните условия.

Сътрудничество с етични и отговорни работодатели: Избираме да си сътрудничим само с работодатели, които споделят нашите ценности. Това включва избор на работодатели, които осигуряват коректно и справедливо заплащане, редовни почивни дни и зачитане на работните права.

Изследване и разглеждане на културните аспекти: Възприемаме антропологически подход, който ни помага да разберем и да се вгледаме в културните аспекти и нагласи на работниците от различни страни. Това включва разглеждане на техните културни предпочитания и очаквания от работната среда и бизнеса.

С тези стратегии и подходи ние се стремим да предотвратим и противодействаме на предразсъдъците и неправилните очаквания на работодателите относно чуждестранните служители, осигурявайки им справедливи и етични работни условия.

0 коментара

Comments


bottom of page