top of page

Управление на енергийна криза по български

Енергийната криза се задълбочава и това е факт. Няма единно мнение за това как ще се развие сценарият и за това с какво ще се сблъска бизнесът и крайният потребител. От сп. Български предприемач се свързахме с инж. Веселин Тодоров – дългогодишен експерт в сферата ВЕИ и председател на Сдружение „Соларна Академия България“. Той коментира алтернативните решения за енергия, и по-конкретно фотоволтаичните централи, които са сочени за едно от основните решения на проблема с недостига на енергия.Енергийната криза подтикна много бизнеси към значително по-евтината енергия от възобновяеми източници и по-конкретно – към фотоволтаичните централи. Енергийният системен оператор (ЕСО) получава стотици проекти за изграждане на соларни инсталации през последните месеци. Причината – разбира се, все по-задълбочаващата се енергийна криза.

Ударът за бизнеса е голям – първо беше разтресен от пандемията и избухналата война в Украйна, сега трябва да се справи и с високите цени на борсата за електроенергия. А както знаем, прогнозите не са добри – Косово вече обявиха режим на тока, други страни също обмислят това решение. Такъв сценарий е реалистично да се развие и в България.

В тази ситуация не можем да говорим за взимане на мерки и предотвратяване на риска – това трябваше да се случи преди години. Днес са необходими спешни и антикризисни мерки, за да намалим негативното влияние на високите цени на енергията.

Изграждането на фотоволтаични централи е сред най-достъпните, екологичните и бюджетни решения, а България е страна с благоприятен климат и географско разположение. Страната ни обаче не може да се възползва от пълния потенциал на фотоволтаичните централи. Причините за това най-общо включват:

● Липса на последователни политически действия, което създаде несигурност на пазарите и доведе до високи нива на инфлация

● Ограничителни и отнемащи време регулаторни процеси

● Технически или инфраструктурни предизвикателства за интеграция на мрежата

● Притеснения за комунални услуги, свързани с интегрирането на разпределена или променлива мощност в мрежата


Има належаща нужда от уеднаквяване на процесите

Трябва да има единен процес, който да бъде спазван от всички инвеститори, изпълнители и енергодружества, както и ясна процедура и закон, който главните архитекти да следват конкретно. От изключително значение е да се създаде справедлив механизъм, по който инвеститорът или потребителят да бъде защитен през целия процес и да има възможност да си потърси правата.

Със Сдружение „Соларна академия България“ все по-често се свързат инвеститори, които търсят информация и повече конкретика за това какво е необходимо да направят, за да изградят фотоволтаична централа. Проблемът е, че процесите не са уеднаквени и всеки проект зависи от решението на отделните общини или архитектите. Това води до прекратяване, излишно забавяне и оскъпяване на проектите. Един пример от практиката за нерелевантно изискване спрямо изграждането на такъв тип обекти е оценка на въздействието върху околната среда, въпреки че такава вече е направена за сградата, а фотоволтаичните панели отговарят на всички стандарти за екология.

Режимът за изграждане на фотоволтаични централи не е облекчен с промените в Закона за енергията от възобновяеми източници

Парламентът обяви облекчаване на режима за изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, приемайки промени в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Според промяната, краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до 5 MW. За целта ще се подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и в 14-дневен срок ще се сключва допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент.

Тук обаче нямаме промяна, а подмяна,

Преди промяната в закона се подаваше искане за становище за изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди, което се получава в рамките на 14 дни. След това се прави проект и се иска разрешение за строеж от съответната община. След промяната в закона се входира уведомление, като в рамките на 14 дни се получава допълнително споразумение.

Истинският проблем: разрешението за строеж

Това, което забавя процесите и пречи на изграждането на централи е искането на разрешение за строеж от общините. Необходимо е да се направят промени в Закона за устройство на територията.

Имаме чести случаи, в които архитекти на район не дават разрешение докато не се смени начина на трайно ползване на имота. Това налага преминаването през дългата и тромава процедура за подробен устройствен план (ПУП), за да може да се произвежда енергия от фотоволтаици, въпреки че обектите имат изградена инфраструктура. Такъв тип казус връща инвеститора в изходна позиция. За съжаление има още много и различни казуси, свързани с издаването на разрешенията за строеж. Затова именно там трябва да бъде въведен реален уведомителен режим, както е в страните от Западна Европа.


Крайно належащо е да има ясни и строги правила за изграждането и въвеждането в експлоатация на фотоволтаичните централи и паркове. Трябва да се въведе реален режим на уведомление, премахващ разрешителния режим, който в момента е наложен от Закона за устройство на територията. Необходимо е да се създаде и по-добра организация в общините – в момента най-честите оплаквания от инвеститорите са, че нямат достъп до информация, както и това, че становищата и документите се забавят прекалено дълго. Често срещан проблем е, че проектите не са приети и са върнати към инвеститорите, но няма посочена ясна причина за констатирани пропуски и грешки в тях.

Като част от европейското семейство трябва да имаме механизъм, който да защитава правата и интерисите на инвеститора през цялото време. И това не е препоръка, а необходимост. Експертите от сектора оставаме отворени за дискусии с правителство за това как могат да бъдат облекчени процесите, за да можем плавно да излезем от енергийната криза.0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page