top of page

10 най-често срещани грешки в бизнес уговорките и как да ги предотвратим?

Споразуменията са навсякъде в бизнеса. Договори предприемачите сключват с бизнес партньори, клиенти, служители, подизпълнители. Вярно е, че доверието е най-големият бонус при съвместната дейност. Грешка обаче е предприемачът да не отдели необходимите време и внимание на основните клаузи, които ще регулират в бъдеще отношенията на бизнеса му с трети лица - граждани и организации. В настоящата публикация ще разгледаме 10-те най-често срещани грешки в бизнес уговорките, които могат да костват стотици хиляди левове.


Грешка 1:

Не оформяте уговорките си с трети лица в писмен вид.

Често оправдание за това решение е липсата на време или доверието между страните. Предприемачите, които не подписват договори, а уговорките им с трети страни се базират на устни обещания, се сблъскват с редица неприятности, като: несъбираемост на вземания, неспособност за доказване на реални уговорки, данъчни проблеми. Ако се стигне до съдебно оспорване на вземания и уговорки, предприемачът би бил значително затруднен да докаже основателността на претенцията си, тъй като вместо писмен документ, който да затвърди същата, бизнесът следва да разчита на показания на свидетели и други доказателства. Според българския закон установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв., не се допуска чрез свидетели, освен в някои рядко срещани хипотези. Липсата на писмен договор може да доведе до загуба на средства и влошаване на отношенията с контрагенти. Съвет: Уредете всички свои отношения с други лица изключително в писмена форма.

Искате ли да прочетете повече?

Абонирайте се за bem.bg, за да продължите да четете тази изключителна публикация.

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page